Informacje Ogólne

Opis produktu

System mechanicznego łączenia prętów FORTEC jest wysokiej jakości połączeniem skręcanym prętów zbrojeniowych w zakresie średnic od 12 do 40 mm. Łączniki FORTEC służą do wykonywania połączeń oraz kotwienia zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych.

Połączenie tuleja- pręty gwintowane przenosi pełne obciążenia przewidywane dla danej średnicy pręta zbrojeniowego.

W systemie wykorzystuje się opatentowaną metodę spęczania końcówek pręta w celu eliminacji osłabienia przekroju w miejscu łączenia. Na spęczonych końcówkach wykonuje się gwint metryczny metodą nacinania. Nagwintowane pręty łączy się za pomocą odpowiedniej dla danego połączenia tulei gwintowanej lub tulei gwintowanej i nakrętki kontrującej.

System FORTEC znajduje zastosowanie jako łącznik m.in.:  zbrojenia w płytach stropowych, stropu ze ścianą wcześniej betonowaną, stropu ze słupem, ścian betonowanych odcinkami.

Zalety

 • wykonanie połączeń bezpośrednio na budowie z wykorzystaniem kontenerowego, mobilnego zestawu urządzeń lub prefabrykacja w zakładzie przemysłowym
 • połączenie gwarantuje pełną nośność łączonych prętów
 • kontrola połączenia polega na wizualnym sprawdzeniu poprawności łącza; gwint musi być wkręcony w całości
 • nie ma możliwości pomyłkowego połączenia elementów
 • do łączenia prętów nie jest wymagane użycie klucza dynamometrycznego
 • pręty zbrojeniowe łączników FORTEC wykonane są ze stali o granicy plastyczności 500 MPa 
 • łączniki są wykonywane fabrycznie i przechodzą pełny cykl kontroli 
 • każda dostawa posiada gwarancję zarówno pod względem jakości materiałów jak i jakości wykonania
 • połączenia gwintowane spełniają standardy gwintu metrycznego
 • łączniki FORTEC zabezpieczone są przed zabrudzeniem plastikowymi zaślepkami i nakładkami
 • Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9647/2016 i Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2016-02-3208/1
 • Certyfikat Zgodności ITB-1981/W
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytowych nr 15/1/2017/000/2017.01.01