Informacje Ogólne


Opis produktu

Zbrojenie odginane BINDAX składa się z profilu z ocynkowanej blachy stalowej, w którym osadzone są żebrowane pręty zbrojeniowe. Pręty zbrojeniowe po jednej stronie profilu są do niego przygięte i osłonięte taśmą z tworzywa sztucznego.

Szynę BINDAX przybija się gwoździami do deskowania, od strony, od której nastąpi pierwszy odcinek betonowania, ustawiając profile w taki sposób, aby zagięte części prętów zbrojeniowych pozostały niezabetonowane. Po wykonaniu pierwszego odcinka betonowania i po odbiciu deskowania zrywa się taśmę z profili, odgina zagięte części prętów zbrojeniowych i wykonuje drugi odcinek betonowania. 

Zalety

  •  nośność prętów zbrojeniowych w systemie BINDAX jest niższa o ok. 20% ze względu na doginanie do profilu, a następnie odginanie
  •  bardzo dobra przyczepność do betonu zapewniona przez perforowaną blachę
  •  łatwy i szybki montaż - element jest mocowany do szalunku poprzez przybicie gwoździami
  •  możliwość dopasowania zbrojenia BINDAX do różnorodnych układów zbrojenia w elementach żelbetowych oraz formy i kształtu szalunków
  •  system zbrojenia BINDAX może być stosowany z systemami iniekcyjnymi ze względu na bardzo dobrą przepuszczalność mediów iniekcyjnych
  •  pręty zbrojeniowe wykonane są ze stali gatunku BSt 500S lub innego o tych samych parametrach wytrzymałościowych i użytkowych
  •  system posiada Krajową Ocenę Techniczną nr ITB-KOT-2019/0833 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Zastosowanie

Zbrojenie odginane BINDAX umożliwia łatwe połączenie żelbetowych elementów konstrukcyjnych, które są betonowane w różnych fazach budowy.

Zastosowanie systemu znajduje miejsce przy łączeniu ścian, stropów ze ścianami, spoczników schodowych, balkonów, konsoli itp. w późniejszym etapie budowy. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu prowadzenia inwestycji oraz na zmniejszenie ilości i czasu trwania dzierżawy elementów deskowań systemowych (mniej skomplikowane kształty).