Zalecenia Montażowe

1. Ułożyć dolne zbrojenie stropu i płyty balkonowej
 
 
2. Ułożyć i zamocować łącznik FB  
 
3. Ułożyć górne zbrojenie stropu oraz płyty balkonowej i przywiązać drutem wiązałkowym do prętów łącznika FB  

 

Uwaga:
Aby zapewnić niezmienność ułożenia łączników FB w trakcie betonowania należy równomiernie wypełnić i zagęszczać mieszankę betonową.