Zalecenia Montażowe

1. Ułożyć dolne zbrojenie stropu i płyty balkonowej
 
 
2. Ułożyć i zamocować łącznik KP  
 
3. Ułożyć górne zbrojenie stropu oraz płyty balkonowej i przywiązać drutem wiązałkowym do prętów łącznika KP  

 

Uwaga:
Aby zapewnić niezmienność ułożenia łączników KP w trakcie betonowania należy równomiernie wypełnić i zagęszczać mieszankę betonową.