Montaż

Mocowanie taśm następuje przy pomocy klamer montażowych w kształcie litery „Ω” (około 2 szt/mb taśmy). Strzemiona montażowe należy trwale połączyć drutem montażowym ze zbrojeniem płyty.  Po betonowaniu, taśma powinna być osadzona w betonie około 30-50mm. Do ustalenia i kontroli głębokości zatopienia taśmy w elemencie służy specjalny gładki pasek kontrolny przebiegający wzdłuż jej osi. Pozostałą część taśmy betonuje się w drugim etapie. Taka konstrukcja elementu pozwala na wykorzystanie otuliny górnego zbrojenia płyty fundamentowej do zabudowy taśmy, nie potrzeba więc ingerować w kształt i przebieg prętów zbrojeniowych, eliminuje się również konieczność konstruowania specjalnego progu do jej osadzenia. Taśmy KAB zajmują mało miejsca podczas składowania, a ich niewielka waga pozwala na sprawny i szybki montaż. Elastyczny materiał z jakiego zostały wykonane umożliwia wykonanie uszczelnienia w konstrukcjach o bardzo skomplikowanych kształtach, również na planie koła.

Łączenie odcinków taśm

Na placu budowy, w warunkach prowadzenia prac montażowych taśmy KAB bardzo często zachodzi konieczność wykonania łączenia kolejnych odcinków taśm. Łącznie to można przeprowadzić na dwa sposoby:
- wykorzystując systemowe szyny montażowe typu KS – specjalnie opracowana szyna składa się z płaskowników dociskowych oraz pasków materiału pęczniejącego skręconych ze sobą śrubami o nakrętkach motylkowych.
- metodą zgrzewania, korzystając z toporka (zgrzewarka elektryczna) lub dmuchawy gorącego powietrza. 

Zgrzewanie doczołowe:
przed nadtopieniem taśmy należy wysunąć profil pęczniejący, następnie rozgrzewać końce łączonych odcinków aż do momentu pojawienia się wypływów elastycznego materiału, następnie docisnąć je do siebie. Po tak wykonanym połączeniu sznur pęczniejący należy umieścić na swoim miejscu. 

Łączenie na zakład:
Zakład powinien wynosić minimum 5 cm. Konieczne jest dokładne nadtopienie i scalenie ze sobą boków ramion taśmy o żeberkowanej powierzchni.