Informacje Ogólne

Opis produktu

KAB to specjalny rodzaj taśmy uszczelniającej ze zintegrowaną pęczniejącą wkładką. Najczęściej znajduje zastosowanie przy uszczelnieniu przerw roboczych w konstrukcjach betonowych na styku płyta denna – ściana lub w miejscu przegłębień płyty dennej.
Może być elementem uszczelniającym w budownictwie kubaturowym, mieszkaniowym, usługowym, basenach pływackich, zbiornikach na ciecze oraz w budownictwie komunikacyjnym. Łączy w sobie zalety dwóch różnych materiałów  -wysokojakościowego półtwardego PVC oraz wkładki o dużym potencjale pęcznienia.
Taśmę montuje się bezpośrednio do zbrojenia płyty i mocuje za pomocą stalowych klamer przypominających w kształcie literę „Ω”. Element pęczniejący zapobiega swobodnemu przepływowi wody w obszarze płyty fundamentowej, a żebrowana powierzchnia ramienia uszczelnia obszar ściany bocznej. Taśma posiada specjalny gładki pasek kontrolny (pas traserski), służący do ustalenia i kontroli głębokości zatopienia w elemencie, który betonowany był jako pierwszy. Taśmy KAB skutecznie uszczelniają fugi robocze obciążone ciśnieniem hydrostatycznym do 0,25 MPa. Nie jest wrażliwa na zanieczyszczenia wody zarówno alkaliczne jak i te o odczynie kwasowym. Taśmy uszczelniające KAB wykonane są z wysokojakościowego półtwardego PVC oraz pęczniejącej wkładki. Właściwości półtwardego PVC (części termoplastycznej taśmy), z którego wykonane jest ramię taśmy KAB zestawiono poniżej.

Właściwości
Jedn.
Wymagania
Metody badań według
Wygląd zewnętrzny
-
Bez rys, pęknięć
Ocena wizualna
Twardość Shore'a
˚Sh
83±5
PN-EN ISO 868:2005
Wytrzymałość na rozciąganie
MPa
≥ 8
PN-EN ISO 527-2:1998
Wydłużenie względne przy zerwaniu %
≥ 200
PN-EN ISO 527-2:1998
Wytrzymałość na rozdzieranie
N/mm
≥ 12
PN- ISO 34-1:2007
Zachowanie w niskich temperaturach, -20˚C,
wydłużenie względne przy zerwaniu
%
≥100 PN-EN ISO 527-2:1998


Taśmy uszczelniające z profilem pęczniejącym typu KAB stosowane są do ochrony przerw roboczych w budownictwie kubaturowym na styku płyt dennych i ścian, przegłębień płyt dennych oraz w drogowych i kolejowych obiektach inżynierii komunikacyjnej. Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne działające na element nie może przekraczać 0,25 MPa.
Taśma uszczelniająca KAB może być stosowana do wodoszczelnego zabezpieczenia przerw roboczych w konstrukcjach betonowych, w tym zbiornikach do gromadzenia i przechowywania wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (posiada Atest Higieniczny).

Składowanie

Taśmę KAB należy składować w oryginalnych opakowaniach producenta w suchym i chłodnym miejscu, ustawić je na palecie, na stabilnym podłożu. Taśmy KAB dostarczane w kartonowych opakowaniach w rolkach o długości 25 mb.

System taśm typ KAB
Symbol
h
[mm]
a
[mm]
Opakowanie
karton/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
Taśma uszczelniająca z  profilem pęczniejącym typ KAB 125 125 5÷6 25/12 karton 1,06 SU-TU-KB-0-02354
Taśma uszczelniająca z  profilem pęczniejącym typ KAB 150 150 5÷6 25/12 karton 1,16 SU-TU-KB-0-02355
Taśma uszczelniająca z profilem pęczniejącym typ KAB 150* 150 5÷6 25/12 karton 1,45 SU-TU-KB-0-31841
Szyna montażowa typ KS 125 125 - 1 szt. szt. 0,16 SU-TU-KB-0-02351
Szyna montażowa typ KS 150/BETOFLEX 150 - 1 szt. szt. 0,23 SU-TU-KB-0-02352
Klamra montażowa typ VSB/BETOFLEX
150 - 50 szt.
- 0,10
SU-TU-KB-0-02349