Zasady Montażu

 

Przygotowanie taśm 

Przed wbudowaniem taśm należy rozwinąć je na prostej powierzchni i dokładnie sprawdzić czy nie ma żadnych uszkodzeń i deformacji. Niewolno montować taśm, które utraciły właściwy kształt. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem są deformacje kotew taśm zewnętrznych, mogą one być spowodowane np. nieprawidłowym składowaniem lub transportem. Najlepiej dzień przed montażem rozwinąć taśmę w ogrzewanym magazynie. Czynność tą możemy zastąpić krótkotrwałym ogrzaniem taśmy w płomieniu palnika gazowego. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, aby nie trzymać płomienia zbyt długo w jednym miejscu. Najlepszy efekt da kilkukrotne ogrzanie, przesuwając powoli palnik wzdłuż osi taśmy. Nie należy trzymać płomienia zbyt długo w jednym miejscu.


Montaż i stabilizacja taśm

Montując taśmy należy zadbać, aby ich środek znajdował się w miejscu przerwy roboczej, w przypadku taśm dylatacyjnych, kanał kompensacyjny powinien znajdować się w osi szczeliny. W czasie betonowania nie mogą one zmienić swojego położenia. Minimalna otulina betonowa kotew/żeber uszczelniających wynosi 20 mm. Taśmy mocować do zbrojenia za pomocą uchwytów montażowych oraz drutu wiązałkowego, w maksymalnym rozstawie co 25 cm. Wewnętrzne taśmy uszczelniające Elastoflex® typ FS oraz typ FMS mocuje się drutem wiązałkowym przeprowadzonym przez otwory w stalowych blachach.
Podczas prac betoniarskich należy chronić taśmę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Mieszanka betonowa musi być prawidłowo ułożona i zagęszczona.  Jednocześnie należy uważać, aby buława wibratora nie dotykała taśmy ani elementów ją mocujących.


Montaż taśm zamykających      

Taśmy zamykające należy montować ramionami w dół, na płycie szalunkowej wyznaczającej przebieg szczeliny dylatacyjnej. Ramiona taśmy zamykającej poniżej ostatniej kotwy należy przymocować do szalunku np. gwoździami dwugłówkowymi (z ogranicznikami), gwoździami o długości do 40 mm (wbitych na maksymalnie 1/3 swojej wysokości oraz wygiętych pod kątem ok. 45°) lub zszywkami. Ze względu na ryzyko zniszczenia taśm zamykających na placu budowy zalecane jest stosowanie ochronnych profili trapezowych TF odpowiednio dobranych do szerokości zastosowanej taśmy. Profil ten formuje krawędzie elementu betonowego, równocześnie zabezpieczając element betonowy przed uszkodzeniami mechanicznymi, uszczerbieniami czy obiciami.

Montaż taśm zewnętrznych   

Po rozłożeniu taśm zewnętrznych na warstwie chudego betonu lub warstwie zagęszczonego gruntu należy wykonać szalunki, które nie będą opierały się  na kotwach taśmy (Rys. 1). Zaleca się zastosowanie siatek stalowych (szalunków traconych, STC). Szalunki systemowe rozstawić poza taśmą, a powstałą przestrzeń niwelować np. płytą pilśniową oraz krawędziakami. Po zabetonowaniu pierwszego elementu, wolne ramię taśmy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Bezpośrednio przed wykonaniem kolejnego pola płyty, taśmę oczyścić z powstałych zabrudzeń. Uszkodzone odcinki taśm muszą zostać naprawione lub  wymienione. Przy zabezpieczaniu przerw roboczych i dylatacyjnych ścian zewnętrznymi taśmami uszczelniającymi, pojawia się problem ich mocowania do szalunków. Do pionowych szalunków taśmy mogą być mocowane przy pomocy gwoździ dwugłówkowych (z ogranicznikiem) lub gwoździ o długości do 40 mm (wbitych na maksymalnie 1/3 swojej wysokości oraz wygiętych pod kątem ok. 45°). Taśmy mocuje się gwoździami na pasku łącznikowym (część taśmy pomiędzy ostatnią kotwą uszczelniającą i jej krawędzią). Nie wolno przebijać części uszczelniającej i części kompensacyjnej taśm uszczelniających. 

1. Montaż taśmy zewnętrznej pod płytą fundamentową z wykorzystaniem stalowego szalunku traconego STC. 2. Montaż taśmy uszczelniającej pod płytą fundamentową. Należy zapewnić minimalną odległość pomiędzy prętami zbrojeniowymi a kotwami uszczelniającymi taśmy. Najczęściej wykorzystywane są w tym celu liniowe podkładki betonowe. 

 

Montaż taśm wewnętrznych 

Największą niedogodnością przy montażu taśm wewnętrznych jest wykonanie dzielonych szalunków czołowych. Należy zwrócić uwagę, aby szalunek miał stabilną pozycję. Dużym udogodnieniem są gotowe siatki szalunkowe do przerw roboczych z wyprofilowanymi kieszeniami przeznaczonymi do osadzenia taśmy uszczelniającej. Dla taśm wewnętrznych do przerw dylatacyjnych szalunek musi składać się z podwójnych warstw płyt pilśniowych zamocowanych tak, aby pierwsza warstwa znajdowała się na wysokości kanału dylatacyjnego, natomiast kolejna szczelnie zamykała ramię taśmy. Aby umożliwić pełne zamknięcie taśmy wewnętrznej w płycie dennej lub stropie należy zamocować ją w kształcie przypominającym literę V. Ramiona taśmy należy podciągnąć ku górze żeby utworzyły kąt 10° - 15° w odniesieniu do lica płyty. Przy montażu taśm wewnętrznych na przerwach roboczych i dylatacyjnych ścian należy jedynie zapewnić ich stabilność mocując je przy pomocy uchwytów montażowych i drutu wiązałkowego do prętów zbrojenia. Po zabetonowaniu jednego ramienia taśmy należy zabezpieczyć drugie, „wolne” ramię przed uszkodzeniem. Bezpośrednio przed wykonaniem kolejnego elementu niezabetonowane ramię taśmy należy oczyścić z zabrudzeń.


Montaż maskujących przy użyciu konstrucji dociskowej                  

Taśmy wciskane należy montować na wcześniej wykonanej i oczyszczonej szczelinie dylatacyjnej. W temperaturze min. 25°C. Aby uzyskać większą podatność i elastyczność taśm można przed montażem rozgrzać je płomieniem palnika lub przechowując je w ogrzewanym miejscu. Przed montażem należy rozwinąć profil wzdłuż szczeliny i zaczynając od jednego końca wciskać taśmę używając deski calowej lub kantówki  dobijając go młotkiem.

 

Mechaniczny montaż taśm uszczelniających (przy pomocy konstrukcji dociskowych)

Przed przystąpieniem do osadzania kotew oraz płaskowników należy określić rodzaj oraz parametry techniczne wszystkich potrzebnych elementów. Montaż taśm przy użyciu konstrukcji dociskowej możliwy jest tylko do elementów nośnych o właściwie przygotowanej powierzchni. Podłoże betonowe musi być wodoszczelne, gładkie, proste, nie mogą występować pęknięcia, rysy itp. uszkodzenia. Jeżeli powierzchnia nie spełnia tych wymagań konieczne jest szpachlowanie lub naniesienie zaprawy przeznaczonej do tego celu. Wiercąc otwory pod kołki należy starać się, aby zostały wykonane prostopadle do powierzchni. Można posłużyć się przy tym płaskownikiem dociskowym jako matrycą, aby nie przesunąć rozstawu kotew. Wykonany otwór należy oczyścić. Konieczne otworowanie taśm wykonać przy pomocy przebijaka ręcznego. Po zamontowaniu pełnego systemu uszczelniającego (masa klejąca + taśma kauczukowa + taśma uszczelniająca + płaskownik dociskowy) śruby lub nakrętki należy przykręcić kluczem dynamometrycznym. Wyciśnięcie użytego do łączenia podłoża i taśmy kleju montażowego można traktować jako potwierdzenie zapewnienia prawidłowego docisku. 

Przygotowanie podłoża. Zagruntowanie oraz nałożenia kleju uszczelniającego do połączeń. Nawiercenie otworów oraz osadzenie taśmy uszczelniającej i płaskownika                

Montaż konstrucji dociskowej, dokręcanie śrub. Widok prawidłowo wykonanego montażu mechanicznego taśmy uszczelniającej. Konieczna jest późniejsze wykonanie kontroli docisku.           

Łączenie taśm (zgrzewanie)

Przed przystąpieniem do właściwego, trwałego połączenia końców taśm, taśmę należy wytarasować i odciąć. Trzeba zadbać o gładką powierzchnię cięcia taśmy bez zniszczeń i nacięć. Najlepiej wykonać to jednorazowym ruchem noża prowadzonym po stalowym kątowniku dbając jednocześnie o prawidłowy kąt cięcia. Wykonując elementy prefabrykowane w zakładzie produkcyjnym można posłużyć się bardzie precyzyjnymi przycinarkami kątowymi.

Krok 1. Mierzenie taśmy.                                                                 Krok 2. Docięcie taśm w odcinki o odpowiednim kształcie i wymiarze.

Krok 3. Nadtopienie końców taśm i połączenie ich ze sobą.       Krok 4. Obróbka zgrzewu lub naklejenie taśmy maskującej.

Taśmy z Besaflex, Nitriflex, TPE, Polyflex są termozgrzewalne, tzn. w wyniku obróbki cieplnej dwóch odcinków taśm powierzchnie kontaktowe zostają nadtopione i połączone ze sobą. Temperatura topnienia taśm uszczelniających, w zależności od materiału, wynosi od 160 do 220ºC. Na placu budowy zaleca się wykonanie wyłącznie połączeń prostych (doczołowych). Kształtki o większym stopniu skomplikowania należy wykonywać w zakładzie producenta lub przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Prace wykonywać w miejscu osłoniętym przed wiatrem w temperaturze powyżej 0ºC. Zaleca się każdorazowe sprawdzenie jakości szczelności zgrzewu. 

Łączenie taśm wykonanych z Elastoflexu następuje w wyniku wulkanizacji. Taki typ łączenia, należy wykonać w autoklawie lub przy użyciu urządzenia do wulkanizacji w matrycy dostosowanej do danego typu profilu/taśmy. 

Metoda

Zgrzewanie
Wulkanizacja
Rodzaj materiałów

- Besaflex
- Besaflex BS
- Nitriflex
- Nitriflex 2
- Polietylen
- TPE

- Elastoflex
Właściwości materiału
Topiący się
Nie topiący się
Narzędzia wykorzystywane do wykonywania połączeń
- zgrzewarka
- toporek
- nagrzewnica
- urządzenie do wulkanizacji

Przy wykonywaniu połączeń taśm uszczelniających należy posługiwać się odpowiednimi narzędziami:


Toporek Nagrzewnica
Zgrzewarka Urządzenie do wulkanizacji

Możliwość wykonania połączeń z różnych materiałów

Besaflex
Nitriflex
Elastoflex
Poliflex
Besaflex
+
+
-
-
Nitriflex
+
+
-
-
Elastoflex
-
-
+ -
Poliflex
-
-
-
+

 

+  - taśmy łączą się ze sobą
-  - taśmy nie łączą się ze sobą