Produkty

TAŚMY DO PRZERW ROBOCZYCH

Przerwy w betonowaniu określane są mianem: przerw roboczych, przerw technologicznych, przerw tymczasowych, dylatacji czasowych, a także spoin roboczych. Często, z powodu uwarunkowań technologiczno-organizacyjnych, wykonawca zmuszony jest do prowadzenia prac betoniarskich w ograniczanym zakresie. Na etapowanie prac wpływ ma wiele czynników, takich jak szybkość wiązania mieszanki betonowej, wymiary geometryczne wykonywanego obiektu, ograniczona powierzchnia deskowań będąca do dyspozycji wykonawcy, wydajność maszyn, warunki otoczenia itp. Ogólnie można powiedzieć, że dylatacje robocze to takie, które po pewnym czasie zanikają, stając się jednolitą konstrukcją monolityczną. Są to zazwyczaj miejsca osłabień elementów, dlatego zaleca się lokalizacje przerw w strefie zerowania sił wewnętrznych lub projektuje i wykonuje się je zapewniając nośność przekrojów. Szereg norm określa schemat projektowania konstrukcji gdzie betonowanie będzie przebiegało w odległym terminie. Norma PN-EN 1992 wyjaśnia pojęcie: „Element zespolony: element złożony z betonu ułożonego na budowie i betonu prefabrykowanego, połączonych zbrojeniem lub połączonych bez zbrojenia”. Ściśle z tym pojęciem można utożsamiać wszelkie przerwy w betonowaniu, gdzie ułożenie betonu przesunięte jest w czasie, ale nie zawsze związane jest z dostarczeniem elementów już gotowych. Konieczne jest natomiast przeprowadzenie zbrojenia poprzecznego przez dwa elementy podzielone przerwą w betonowaniu. Jednocześnie norma niemiecka DIN 1045-1 określa potrzebne zbrojenie pojęciem „zbrojenia zszywającego”. Norma ACI (American Concrete Institute) 318-08 dokonuje klasyfikacji styków na: powierzchnie gładkie oraz powierzchnie szorstkie z celowo ukształtowanymi bruzdami. Kształt wykonanej przerwy roboczej ma duży wpływ na nośności, a także szczelność takiego połączenia. Wykonanie złącza zrębowego (dybla), w celu dokładniejszego połączenia elementów konstrukcji, można przeprowadzić przez zastosowanie profilowanych siatek do przerw roboczych (np. siatka STC).
Oprócz przerw roboczych i konstrukcyjnych, istotna rolę pełnią również dylatacje skurczowe. Jest to celowe działanie polegające na lokalnym osłabieniu przekroju, mające za zadanie wywołanie pęknięć (rysy), tym samym przyczyniając się do redukcji naprężeń wywołanych skurczem.
Ze względu na zapewnienie szczelności elementu, możemy rozróżnić przerwy robocze dla których:

  • nie jest wymagana szczelność,
  • wymagana jest szczelność na działanie wód gruntowych i innych wód oddziaływujących bez ciśnienia (np. zewnętrzne ściany i płyty fundamentowe, garaże podziemne, stropodachy itp.),
  • musi być zagwarantowana szczelność połączenia przy działaniu wody pod ciśnieniem (np. zbiorniki, wanny fundamentowe itp.).

 

Taśmy wewnętrzne

 

Symetryczny przekrój taśmy oraz jej centrale ułożenie w elemencie zapewnia przejmowanie ciśnienia wody zarówno do wewnątrz, jak i od zewnątrz konstrukcji. Najczęściej stosowane do zabezpieczania przerw roboczych płyt i ścian fundamentowych oraz w płytach dennych i ścianach zbiorników. Przy wyborze typu taśmy należy uwzględnić właściwości techniczne materiału, z którego została wykonana.

Besaflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
A100
100
40
3,0
10
25/40
rolka
0,60
SU-TU-BP-0-02042
A120
120
45
3,0
10
25/40
rolka
0,65 SU-TU-BP-0-02043
A150
150
45
3,0
10
25/40
rolka
0,80
SU-TU-BP-0-02044
A200
200
70
3,0
15
25/20
rolka
1,10
SU-TU-BP-0-02047
A240
240
80
3,5
15
25/20
rolka
1,40
SU-TU-BP-0-02048
A320
320
110
4,5
15
25/12
rolka
2,00
SU-TU-BP-0-02054
A500
500
150
6,0
20
25/2
rolka
4,10
SU-TU-BP-0-02060
Nitriflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
A190
190
70
3,5
15
25/20
rolka
1,30
SU-TU-BP-0-02045
A240
240
80
4,0 15
25/20
rolka
1,60 SU-TU-BP-0-02049
A320
320
110 5,0 15
25/12
rolka
2,25
SU-TU-BP-0-02055
A500
500
120
6,5
20
25/2
rolka
4,40 SU-TU-BP-0-02062
Polyflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
A200
190
70
3,5
15
25/20
rolka
1,20
SU-TU-BP-0-02136
A240
240
90
3,5
15
25/20
rolka
1,50
SU-TU-BP-0-02137
A320
320
110
4,5
15
25/12
rolka
2,10
SU-TU-BP-0-02138
A500
500
120
6,0
20
25/2
rolka
4,30
SU-TU-BP-0-06301
Elastoflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
F 200
200
75
7,0
26
25/6 rolka
2,20
SU-TU-BP-0-02232
F 250
250
80
8,0
26
25/4
rolka
3,10 SU-TU-BP-0-02233
F 300
300
100
8,0
26
25/3
rolka
3,50
SU-TU-BP-0-02235
F 350-2
350
100
7,0
26
25/3
rolka
3,50
SU-TU-BP-0-02237
Besaflex BS
Symbol

[mm]

[mm]
c
[mm]

[mm]
Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
CC 150
150
116
5,0
20
25/40 rolka
1,40
SU-TU-BP-0-06302
CC 200
200
87
5,0
20
25/20
rolka
1,90 SU-TU-BP-0-06303
CC 250
250
116
6,0
24 25/20
rolka
2,40
SU-TU-BP-0-06304
CC 300
300
166
7,0
24
25/10
rolka
3,20
SU-TU-BP-0-06305

 

Taśmy uszczelniające Besaflex typ ASI i Nitriflex typ ASI-D produkowane są z usztywniającymi wkładkami wykonanymi z prętów stalowych umieszczonych co 150 mm. Wkładki stabilizujące ułatwiają montaż taśmy w przerwie roboczej. Najczęściej stosowana na styku płyty i ściany fundamentowej. 

Besaflex
Symbol

[mm]

[mm]
c
[mm]

[mm]
Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
ASI 200 
200
70
3,5
15 25/20
rolka
1,70
SU-TU-BP-0-02148
ASI 240  240
80
3,5
15
25/20
rolka
2,00
SU-TU-BP-0-02150
ASI 320 
320 100 4,0 15
25/12 
rolka
2,80
SU-TU-BP-0-02152
Nitriflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
ASI 200 D
200
70
3,5
15 25/20
rolka
1,70
SU-TU-BP-0-02149
ASI 240 D 240
80
4,0
15
25/20
rolka
2,00
SU-TU-BP-0-02151
ASI 320 D
320 100 5,0 15
25/12
rolka
2,80
SU-TU-BP-0-02043

 

Taśmy uszczelniające Besaflex typ AS i Nitriflex typ AS-D posiadają stalowe klamry usztywniające umieszczone co 150 mm. Stalowe pręty ułatwiają montaż taśmy w przerwie roboczej. Najczęściej stosowana na styku płyty i ściany fundamentowej. 


Besaflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AS 100
100
50
3,0
10
25/40
rolka
1,00 SU-TU-BP-0-02139
AS 120
120
60
3,0
10
25/40
rolka
1,15
SU-TU-BP-0-02140
AS 150
150
60
3,0
10
25/40
rolka
1,30
SU-TU-BP-0-02141
AS 200
200
70
3,5
15
25/20
rolka
1,60
SU-TU-BP-0-02142
AS 240
240
80
3,5
15
25/20
rolka
1,90
SU-TU-BP-0-02144
AS 320
320
100
4,5 15
25/12
rolka
2,60
SU-TU-BP-0-02146
Nitriflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AS 240 D
240
80 4,0
15
25/20
rolka
1,90
SU-TU-BP-0-02145
AS 320 D
320
100
5,0
15 25/12
rolka
2,60
SU-TU-BP-0-02147

 

Taśmy uszczelniające z Elastofleksu typ FS posiadają na końcach ramion usztywniające blachy stalowe. Wkładki stabilizują taśmę oraz ułatwiają jej montaż w przerwie roboczej.


Elastoflex
Symbol

[mm]

[mm]
c
[mm]

[mm]
Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FS 310
310
80
10
22
25/5
rolka
4,20
SU-TU-BP-0-06333

 

Część elastyczna taśm z serii DBS jest grubsza o około 6 mm od jej odpowiedników z serii Nitriflex typ A. Dzięki temu, taśmy DBS mogą być stosowane w konstrukcjach narażonych na parcie wody o 1,5 razy większe niż jej odpowiedniki z serii A.

 

 

Nitriflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
A260 DBS
260
120
9,0
26
25/4
rolka
3,80
SU-TU-BP-0-02053
A320 DBS
320
165
10,0
26 25/4
rolka
4,30
SU-TU-BP-0-02057
A400 DBS 400
190
11,0
30
25/3
rolka
5,00
SU-TU-BP-0-02059

 

Taśmy zewnętrzne

Taśmy zewnętrzne montowane są płasko na powierzchni zagęszczonego gruntu, chudego betonu lub do płyty szalunku. Ciśnienie wody przejmowane jest przez część uszczelniającą taśmy (żebra uszczelniające). Spodnia, płaska strona taśmy nie ma znaczenia dla szczelności systemu. Łatwość montażu oraz fakt, że pręty zbrojeniowe elementu nie musza być specjalnie ukształtowane sprawia, że jest to najczęściej stosowany typ taśmy do przeciwwodnego zabezpieczania przerw roboczych płyt i ścian fundamentowych. Przy wyborze typu taśmy należy uwzględnić właściwości techniczne materiału, z którego została wykonana.

Besaflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Kotwy
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AA200
200
80
3,5
20
4
25/5
rolka
1,50
SU-TU-BP-0-02067
AA250
240
90
4,0
25
4
25/4
rolka
2,00 SU-TU-BP-0-02079
AA250/35
240
90
4,5
35
4
25/4
rolka
3,50
SU-TU-BP-0-02080
AA320
320
110
4,0
25
6
25/3
rolka
2,70
SU-TU-BP-0-02082
AA320/35
320
110
4,5
35
6
25/3
rolka
4,50
SU-TU-BP-0-02095
AA320/45
320
110
4,5
45
6
25/3
rolka
4,90
SU-TU-BP-0-06371
AA500
500
120 4,0
25
8
25/2
rolka
6,30
SU-TU-BP-0-02102
AA500/35
500
120
4,5
35
8
25/2
rolka
6,70
SU-TU-BP-0-02106
AA625/35
625
300
5,5
35
10
25/2
rolka
8,30
SU-TU-BP-0-02109
AA800
800
300
5,5
25
12
25/1
rolka
8,30 SU-TU-BP-0-02110
Nitriflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Kotwy
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AA240/25
240
80
3,5
25
4
25/4
rolka
3,20
SU-TU-BP-0-08478
AA240/35
240
90
4,0
35
4
25/4
rolka
3,50
SU-TU-BP-0-02077
AA240/45
240
90
4,5
45
4
25/4
rolka
3,90
SU-TU-BP-0-02078
AA320/25
320
110
4,0
25
4
25/3
rolka
4,10
SU-TU-BP-0-02093
AA320/35
320
110
4,0
35
6
25/3
rolka
4,50
SU-TU-BP-0-02096
AA320/45
320
110
4,5
45
6 25/3
rolka
4,90
SU-TU-BP-0-02098
AA500/25
500
120
4,0
25
8
25/2
rolka
5,40 SU-TU-BP-0-02103
AA500/35
500
120
4,5 35
8
25/2
rolka
6,70 SU-TU-BP-0-02107
Polyflex
Symbol

[mm]

[mm]
c
[mm]

[mm]
Kotwy
Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AAP240
240
90
4,0
25
4
25/4
rolka
2,10
SU-TU-BP-0-06386
AAP320
320
110
4,0
25
6
25/3
rolka
3,20
SU-TU-BP-0-08212

 

Elastoflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Kotwy Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
A250
250
100
6,0
31
4 25/4
rolka
3,50
SU-TU-BP-0-02051
A350
350
100
6,0
31
6 25/3
rolka
4,80
SU-TU-BP-0-02058
A500
500
150
6,0
31
8 25/2
rolka
6,60
SU-TU-BP-0-06385
Besaflex BS
Symbol

[mm]

[mm]
c
[mm]

[mm]
Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
EC 150
150
110
4,5
24
2 25/8
rolka
1,20
SU-TU-BP-0-06387
EC 200
200 85
4,5
24 4 25/5
rolka
1,90
SU-TU-BP-0-06388
EC 250
250
110
4,5 24 4 25/4
rolka
2,30
SU-TU-BP-0-06389

EC 300 300 140 4,5 24 4 25/3 rolka 2,40 SU-TU-BP-0-06390
EC 330 330 170 4,5 24 4 25/3 rolka 4,50 SU-TU-BP-0-06391

 

Taśmy kątowe


Besaflex BS
Symbol
a1
[mm]
a2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
Kotwy
Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AA240 EA
120
120
45
45
4
25/8
rolka
2,10
SU-TU-BP-0-06410
AA240 EW
120
120
45
45
4
25/8
rolka
2,10
SU-TU-BP-0-06411
Nitriflex
Symbol
a1
[mm]
a2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
Kotwy
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AA240 EA
120
120
45
45
4
25/8
rolka
2,00
SU-TU-BP-0-02070
AA240 EW
120
120
45
45
4
25/8
rolka
2,00
SU-TU-BP-0-02072
AA320 EA
170
170
55
55
6
25/6
rolka
2,00
SU-TU-BP-0-02084
AA320 EW
170
170
55
55
6
25/6
rolka
2,80
SU-TU-BP-0-02090
AA320 EI
170
170
100
100 4
25/6
rolka
2,80
SU-TU-BP-0-02087
AA500 EA
250
250
85
85
8
25/4
rolka
3,70
SU-TU-BP-0-02099
AA500 EW
250
250
85
85
8
25/4
rolka
3,70
SU-TU-BP-0-02101
AA500 EI
250
250 85
85
8
25/4
rolka
3,70
SU-TU-BP-0-02100

Uwagi:
Kątowe taśmy uszczelniające do przerw roboczych zewnętrzne Nitriflex typ AA oraz Besaflex BS typ EC zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie chronić konstrukcje w miejscu przerw technologicznych usytuowanych w narożu ścian. Taśmy EA, EI, EW można stosować w elementach żelbetonowych o zmiennej grubości.

 

TAŚMY USZCZELNIAJĄCE DO PRZERW DYLATACYJNYCH

Dylatacja (przerwa kompensacyjna) to celowo wykonana szczelina w konstrukcji budynku, która ma na celu ograniczenie bądź likwidacje naprężeń wywołanych różnicą temperatury, skurczu betonu, nierównomiernym osiadaniem oraz skutkami robót górniczych. W pewnych przypadkach dylatacje wykonuje się ze względu na etapowanie prac i łatwość montażu. Konstruując krawędź szczeliny dylatacyjnej należy zadbać by przebieg i kształt zbrojenia w jej obrębie umożliwiał prawidłową pracę zdylatowanych elementów w określonych kierunkach. Nie wolno przeprowadzać zbrojenia przez szczelinę kompensacyjną, ponadto krawędź płyty powinna być podłużnie zazbrojona. Ze względu na charakter projektowanej dylatacji dzielimy je na:

  • dylatacje konstrukcyjne (pełne) – wydzielają fragment budynku stanowiący jednolitą całość pod względem statyki, technologii i przeznaczeniu obiektu lub też wynikają ze znacznych jej wymiarów. Zaleca się dylatowanie części obiektów o zróżnicowanej wysokości, oraz różniących się w sposób istotny rozwiązaniem konstrukcyjnym w kontekście zarówno statycznym jak i materiałowym. Zazwyczaj dylatacje wykonuje się również wznosząc obiekt nowoprojektowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku istniejącego.
  • dylatacje termiczne – wykonywane są w celu wyeliminowania odkształceń poszczególnych fragmentów konstrukcji spowodowanych zmiennymi oddziaływaniami termicznymi i właściwościami reologicznymi betonu. Aby zapewnić swobodę odkształcenia, szczelinę dylatacyjną należy wykonać o odpowiedniej szerokości pozwalającej na pracę w projektowanym zakresie lub wykonać elementy usztywniające. Kształtując ustrój ze względu na oddziaływania termiczne, przyjmuje się, że jego elementy zlokalizowane w gruncie nie podlegają tym oddziaływaniom.
  • dylatacje przeciwdrganiowe – najczęściej kojarzone z budownictwem przemysłowym gdzie mają zabezpieczyć obiekt lub jego poszczególne elementy przed wpływem drgań fundamentów (oddziaływań dynamicznych i/lub akustycznych) oraz ramownic, na których usytuowane są maszyny. Podobny charakter oraz wymóg stosowania dylatacji budynku narzuca jego lokalizacja w obszarze działania fal sejsmicznych wywołanych trzęsieniem ziemi lub szkodami górniczymi.

 

Taśmy dylatacyjne wewnętrzne

Symetryczny przekrój taśmy oraz jej centrale ułożenie w elemencie zapewnia przejmowanie ciśnienia wody zarówno do wewnątrz, jak i od zewnątrz konstrukcji. Projektowane ruchy w dylatacji zapewnia kanał kompensacyjny znajdujący się w centralnej części taśmy. Najczęściej stosowane do zabezpieczania przerw dylatacyjnych płyt i ścian fundamentowych. Przy wyborze typu taśmy należy uwzględnić właściwości techniczne materiału, z którego została wykonana.


Besaflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
k
[mm]

Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
D 120
120
70 3,0
10
10
25/20
rolka
1,05
SU-TU-BP-0-02164
D 150
150
70
3,0
10
10
25/16 rolka
1,15
SU-TU-BP-0-02165
D 200
200
90 3,5
10
10
25/5
rolka
1,30
SU-TU-BP-0-02167
D 240
240
90
4,0 15
20
25/4
rolka
1,65 SU-TU-BP-0-02168
D 320
320
110 5,0
15
20
25/3
rolka
2,60 SU-TU-BP-0-02174
D 350
350
120
5,0 15
20
25/3
rolka
4,40 SU-TU-BP-0-02181
D 500
500
150
6,0
20
20
25/2
rolka
3,00
SU-TU-BP-0-02185
Nitriflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
k
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
D 190 190
75
4,0
15
10 25/5 rolka
1,40
SU-TU-BP-0-02166
D 240
240
95
4,5
15
20
25/4
rolka
1,70 SU-TU-BP-0-02169
D 240/6
240
95
6,0
25
20
25/4
rolka
3,00 SU-TU-BP-0-02171
D 240/9
240
95
9,0
25
20
25/4
rolka
3,60
SU-TU-BP-0-02172
D 320
320
110
5,5
15
20
25/3 
rolka
2,70
SU-TU-BP-0-02175
D 320/6
320
110
6,0
25
20
25/3 
rolka
3,50
SU-TU-BP-0-02177
D 320/9
320
110
9,0
25
20
25/3 
rolka
4,10
SU-TU-BP-0-02178
D 350
350 120
6,0
15
20
25/3 
rolka 3,30
SU-TU-BP-0-02182
D 500
500
155
6,5
10
20
25/2
rolka
4,60
SU-TU-BP-0-02186
Polyflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]

k
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
DP 200 200
80
3,5
15
10 25/5
rolka
1,40
SU-TU-BP-0-02227
DP 240
240
90
4,5
15
20 25/4
rolka
1,80
SU-TU-BP-0-02228
DP 320
320
110
5,0
15
20 25/3
rolka
2,70
SU-TU-BP-0-02229
DP 500
500
150
6,0 20
20 25/2
rolka
4,50 SU-TU-BP-0-02230
Elastoflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
k
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FM 200 200
110
7,0
32
20
25/5
rolka
3,50 SU-TU-BP-0-02238
FM 250
250
125
8,0
32
20
25/5
rolka
4,10
SU-TU-BP-0-02239
FM 300
300
175
8,0
32
20
25/5
rolka
4,90 SU-TU-BP-0-02241
FM 350
350
180
12,0
38
20
25/5
rolka
6,20
SU-TU-BP-0-02243
FM 400 400
210
12,0
38
20
25/4
rolka
6,90 SU-TU-BP-0-02245
FM 500
500
300
13,0
38
20
25/2
rolka
10,00 SU-TU-BP-0-02246

 

Część elastyczna taśm z serii DBS jest grubsza o około 6 mm od jej odpowiedników z serii Nitriflex typ D. Dzięki temu, taśmy DBS mogą być stosowane w konstrukcjach narażonych na parcie wody o 1,5 razy większe niż jej odpowiedniki z serii D.

                                

Nitriflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
k
[mm]

Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
D 260 DBS
260
120
9,0
28
20
25/4
rolka
3,90
SU-TU-BP-0-02173
D 350 DBS
350
170
11,0
30
20
25/2
rolka
4,90
SU-TU-BP-0-02183
D 400 DBS
400
190
11,0
32
20
25/2
rolka
6,10 SU-TU-BP-0-02184

Taśmy uszczelniające Elastoflex typ FMS posiadają na końcach ramion usztywniające blachy stalowe. Wkładki stabilizują taśmę oraz ułatwiają jej montaż.

 

 

Elastoflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
k
[mm]

Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FMS 350
350
120
10,0
32
20
35/4
rolka
5,20
SU-TU-BP-0-02247
FMS 400
400
170
11,0 32
20
35/4
rolka
5,20
SU-TU-BP-0-02248
FMS 500
500
230
13,0 32
20
35/2
rolka
8,00
SU-TU-BP-0-02249

 

Taśmy uszczelniające Elastoflex typ FMS - DS posiadają na końcach ramion usztywniające blachy stalowe. Wkładki stabilizują taśmę oraz ułatwiają jej montaż. Taśmy z serii FMS DS przeznaczone są do zabudowy w dylatacjach narażonych na znaczne przemieszczenia. Dodatkowa komora kanału kompensacyjnego pozwala na przejęcie większych ruchów w obrębie dylatacji.

 

Elastoflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
k
[mm]

Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FMS 400 DS
400
170
11,0
35
20
25/4
rolka
6,20
SU-TU-BP-0-08199
FMS 500 DS
500
230
13,0
35
20
25/2
rolka
8,20 SU-TU-BP-0-06369

 

Taśmy z serii FM - DS przeznaczone są do zabudowy w dylatacjach narażonych na znaczne przemieszczenia. Dodatkowa komora kanału kompensacyjnego pozwala na przejęcie większych ruchów w obrębie dylatacji.

Elastoflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
k
[mm]

Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FM 350 DS
500
230
13,0
35
20
25/3
rolka
4,70
SU-TU-BP-0-02244

 

Taśmy uszczelniające zaprojektowane wg British Standards i spełniające ich wymagania. Możliwość szybkiego łączenia odcinków taśm poprzez zgrzewanie. Parametry materiału Besaflex BS pozwalają na jego łączenie poprzez zgrzewanie z Besaflex. 

 

Besaflex BS
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
CC 150 150
116
5,0
20
25/5
rolka
2,10
SU-TU-BP-0-06359
CC 200
200
87
5,0
20
25/5
rolka
3,00
SU-TU-BP-0-06360
CC 250
250
116
6,0
24
25/4
rolka
3,90
SU-TU-BP-0-06361
CC 300
300
166
7,0 24
25/3
rolka
4,80 SU-TU-BP-0-06362

 

Taśmy uszczelniające do stosowania na terenie szkód górniczych


Geometria taśm uszczelniających typ DON i AAON zapewnia prawidłową pracę zdylatowanych fragmentów konstrukcji w dużym zakresie przemieszczeń. Niewątpliwą zaletą taśmy AAON jest możliwość wstępnego dostosowania części kompensacyjnej taśmy do szerokości szczeliny dylatacyjnej przez zwężenie lub rozciągnięcie części kompensacyjnej. Zazwyczaj stosowane w obiektach znajdujących się na terenach szkód górniczych lub obszarach aktywnych sejsmicznie.

Nitriflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
R1
[mm]

R2
[mm]
Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
BOD 200 i 200 70 5 11 nd. nd. 25/10 rolka 2,0 SU-TU-BP-0-02154
BOD 240 i 240 90 5 11 nd. nd. 25/5 rolka 2,4 SU-TU-BP-0-02156
DON 500
500
240
12
32
46
58 25/2
rolka
8,90
SU-TU-BP-0-06559
AAON 500
500
240 8
36
48
56 25/2
rolka
6,90 SU-TU-BP-0-06561

 

Taśmy dylatacyjne zewnętrzne

Taśmy zewnętrzne montowane są płasko na powierzchni zagęszczonego gruntu, chudego betonu lub do płyty szalunku. Ciśnienie wody przejmowane jest przez część uszczelniającą taśmy (żebra uszczelniające). Spodnia, płaska strona taśmy nie ma znaczenia dla szczelności. Łatwość montażu oraz fakt, że pręty zbrojeniowe elementu nie muszą być specjalnie ukształtowane sprawia, że jest to najczęściej stosowany typ taśmy do zabezpieczania przerw dylatacyjnych płyt i ścian fundamentowych. Przy wyborze typu taśmy należy uwzględnić właściwości techniczne materiału, z którego została wykonana.

Besaflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Kotwy
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AD 200 200
80
3,5
20 4
25/5
rolka
1,70 SU-TU-BP-0-02111
AD 250
240
90
4,0
25
4
25/4
rolka
2,20 SU-TU-BP-0-02116
AD 250/35
240
90
4,5
35
4
25/4
rolka
3,70 SU-TU-BP-0-02118
AD 250/45
240
90
4,5 45
4
25/4
rolka
4,10 SU-TU-BP-0-02119
AD 320
320
110
4,0 25
6
25/3 rolka
2,90 SU-TU-BP-0-02120
AD 320/35
320
110
4,5
35
6
25/3
rolka
4,70 SU-TU-BP-0-02122
AD 320/45
320
110
4,5
45
6
25/3
rolka
5,10 SU-TU-BP-0-02124
AD 500
500
120
4,0
25
8
25/2
rolka 5,60 SU-TU-BP-0-02125
AD 500/35
500
120
4,5
35
8
25/2
rolka
6,90 SU-TU-BP-0-02127
Nitriflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Kotwy
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
DA240/25
240
90
4,5
25
4
25/4
rolka
2,20
SU-TU-BP-0-02198
DA240/35
240
90
5,0 35
4
25/4
rolka
3,70 SU-TU-BP-0-02200
DA240/45
240
90
5,0
45
4
25/4
rolka
4,10
SU-TU-BP-0-02202
DA320
320
110
4,5
25
6
25/3
rolka
2,50
SU-TU-BP-0-02211
DA320/35
320
110
5,0
35
6
25/3 rolka
4,70
SU-TU-BP-0-02213
DA320/45
320
110
5,0
45
6
25/3
rolka
5,10
SU-TU-BP-0-02215
DA500
500
120 4,5
25
8
25/2
rolka
5,60 SU-TU-BP-0-06416
DA500/35
500
120
5,0
35
8
25/2
rolka 6,90
SU-TU-BP-0-02224
Elastoflex 
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Kotwy
Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
EE 150
150
110
4,5
24
2
25/8
rolka
1,50 SU-TU-BP-0-06420
EE 200
200
85
4,5 24 4
25/5
rolka
1,90 SU-TU-BP-0-06421
EE 250
250
110
4,5 24 4
25/4
rolka
2,30 SU-TU-BP-0-06422
EE 300
300 140
4,5 24 4
25/3 rolka
2,90
SU-TU-BP-0-06423
EE 330 330 170 4,5 24 4 25/3 rolka 3,10 SU-TU-BP-0-06424
Elastoflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Kotwy
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AM 250
250
100
6,0
31
4
25/4
rolka
3,70 SU-TU-BP-0-02131
AM 350
350
100
6,0
31
6
25/3
rolka
4,90 SU-TU-BP-0-02133
AM 500
500
150
6,0
31
8
25/2
rolka
6,90
SU-TU-BP-0-02134
Polyflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Kotwy
Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
ADP240
240
90
4,0
25
4
25/4
rolka
2,30 SU-TU-BP-0-02129
ADP320
320
110
4,0
25
6
25/3
rolka
3,50 SU-TU-BP-0-02130

 

Taśmy dylatacyjne kątowe


Kątowe taśmy uszczelniające do przerw dylatacyjnych Nitriflex typ DA oraz Besaflex BS typ EE zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie chronić konstrukcję w miejscu szczelin dylatacyjnych usytuowanych w narożach ścian. Taśmy EA, EW można stosować również w elementach żelbetowych o zmiennej grubości.

Nitriflex
Symbol
a1
[mm]
a2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
Kotwy
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
DA240 EA
120
120
50 50
4
25/8
rolka
2,20
SU-TU-BP-0-02189
DA240 EW
120
120
50
50
4
25/8
rolka
2,20 SU-TU-BP-0-02193
DA320 EA
170
170
60
60
6
25/6
rolka
3,00 SU-TU-BP-0-02203
DA320 EW
170
170
60
60
6
25/6
rolka
3,00
SU-TU-BP-0-02207
DA500 EA
250
250
90 90
8
25/4
rolka
3,90 SU-TU-BP-0-02220
DA500 EW
250
250
90 90
8
25/4
rolka
3,90 SU-TU-BP-0-02222
Besaflex BS
Symbol
a1
[mm]
a2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
Kotwy
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
EE 240 EA
120
120
50
50
4
25/8
rolka
2,1
SU-TU-BP-0-06435
EE 240 EW
120
120
50
50
4
25/8
rolka
2,1 SU-TU-BP-0-06436

 

Taśmy dylatacyjne zamykające

Ciśnienie wody przejmowane jest przez część uszczelniającą taśmy (żebra uszczelniające). Widoczna, płaska strona taśmy zapewnia przeniesienie ruchów dylatacji oraz zabezpieczenie szczeliny. Taśmy zewnętrzne mogą stanowić samodzielne uszczelnienie lub być dodatkowym systemowym zabezpiecze-niem w połączeniu z taśmami zewnętrznymi lub wewnętrznymi. Przy wyborze typu taśmy należy uwzględnić właściwości techniczne materiału, z którego została wykonana.

Besaflex  
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
k
[mm]
l
[mm]
f 
[mm]
Kotwy
Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FV 20/20
50 20
10
5,0
25
2
25/10
rolka
1,10 SU-TU-BP-0-02285
FV 20/20/70
70
20 10
5,0
25
2
25/10
rolka
1,50
SU-TU-BP-0-02286
FV 20/30 50 20 10 5,0 35 2 25/10 rolka 1,20 SU-TU-BP-0-02287
FV 20/40
70
20
10
5,0
45
2
25/10
rolka
1,40
SU-TU-BP-0-02288
FV 30/20
50
30
20
5,0
25
2
25/10
rolka
1,20
SU-TU-BP-0-02289
FV 30/30
50
30
20
5,0
35
2
25/10
rolka
1,30
SU-TU-BP-0-02292
FV 30/40
70
30
20 5,0
45
2
25/10
rolka
1,90
SU-TU-BP-0-02296
FV 40/40
70
40
30
5,0
45
2
25/6
rolka
2,00
SU-TU-BP-4-02300
FV 50/40
70
50
40
5,0
45
2
25/6
rolka 2,10 SU-TU-BP-0-02301
FV 30/20/2
95
30
20
5,0
25
4
25/6
rolka 2,20
SU-TU-BP-0-02290
FV 30/30/2
95
30
20
5,0
35
4
25/6
rolka
2,50
SU-TU-BP-0-02294
FV 40/30/2
95
40
30
5,0
35 4
25/6
rolka
2,65
SU-TU-BP-0-02298
FV 60/30/2
140
60
50 5,0
35
4
25/6
rolka
2,90
SU-TU-BP-0-02302
FV 30/20/3
140
30
20
5,0
25
4
25/4
rolka
3,00
SU-TU-BP-0-02291
FV 30/30/3
140
30
20
5,0
35
6
25/4
rolka
3,50
SU-TU-BP-0-02295
FV 30/40/3
140
30
20
5,0
45
6
25/4
rolka
3,90
SU-TU-BP-0-02297
FV 40/30/3
140
40 30
5,0
35
6
25/4
rolka
3,20
SU-TU-BP-0-02299
FV 70/20/3
140
70
60
5,0
25
6
25/4
rolka
3,80
SU-TU-BP-0-02303
FV 80/20/3
140
80
70 5,0
25
6
25/4
rolka
3,90
SU-TU-BP-0-02304
FV 110/20/3
140
110
100
5,0
25
6
25/2
rolka
4,50
SU-TU-BP-0-02283

Nitriflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
k
[mm]
d
[mm]
f 
[mm]
Kotwy
Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FA50/10/25
50
20
10
5,0
25
2
25/10
rolka
1,10 SU-TU-BP-0-02259
FA70/10/25
70
20
10
5,0
25
2
25/10
rolka
1,10
SU-TU-BP-0-02270
FA50/10/35
50
20
10
5,0
35
2
25/10
rolka
1,20 
SU-TU-BP-0-02261
FA70/10/45
70
20
10
5,0
45 2
25/10
rolka
1,20 
SU-TU-BP-0-02260
FA50/20/25
50
30
20
5,0
25
2
25/10
rolka
1,20 
SU-TU-BP-0-02263
FA50/20/35
50
30
20
5,0
35 2
25/10
rolka
1,30
SU-TU-BP-0-02266
FA70/20/45
70
30
20
5,0
45
2
25/10
rolka
1,60
SU-TU-BP-0-02271
FA70/30/45
70
40
30 5,0
45
2
25/6
rolka 1,90 
SU-TU-BP-0-02272
FA70/40/45
70
50
40
5,0
45
2
25/6
rolka 2,10
SU-TU-BP-0-02273
FA90/20/25
95
30 20
5,0
25
4
25/6
rolka
2,20
SU-TU-BP-0-02274
FA90/20/35
95
30
20
5,0
35
4
25/4
rolka
2,50
SU-TU-BP-0-02277
FA90/30/35
95
40
30
5,0
35
4
25/4
rolka
2,70
SU-TU-BP-0-02279
FA130/50/35
140
60 50 5,0
35
4
25/4
rolka
2,90 
SU-TU-BP-0-06462
FA130/20/25
140
30
20
5,0
25
4
25/4
rolka
3,10
SU-TU-BP-0-02252
FA130/20/35
140
30
20
5,0
35
6
25/4
rolka
3,70
SU-TU-BP-0-02255
FA130/20/45 140
30
20
5,0
45
6
25/4
rolka
3,80
SU-TU-BP-0-02257
FA130/30/35
140
40
30
5,0
35
6
25/4
rolka
3,90
SU-TU-BP-0-02258
FA130/60/25
140
70
60
5,0
25
6
25/4
rolka
4,00 SU-TU-BP-0-06466
FA130/70/25
140
80
70
5,0
25
6
25/4
rolka
4,60
SU-TU-BP-0-06467
FA130/100/25
140
110 100
5,0
25
6
25/2
rolka
4,80
SU-TU-BP-0-06468
Elastoflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
k
[mm]
d
[mm]
f
[mm]
Kotwy
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FVK 5/2
55
20
10
5,0
35
2
25/10
rolka
1,60
SU-TU-BP-0-02307
FAE 50
55
30 20
5,0
30
2
25/10
rolka
1,70
SU-TU-BP-0-02282
FAE 70
70
30
20
5,0
30 2
25/8
rolka
1,80 SU-TU-BP-0-0648
FVK 7/4
70
40
30
5,0
45
2
25/6
rolka
2,10
SU-TU-BP-0-02309
FVK 7/5
70
50
40
5,0
45
2
25/6 rolka
2,20
SU-TU-BP-0-02310
FAE 100
105
30 20 5,0
30
4
25/5 rolka
2,90
SU-TU-BP-0-02280
FAE 150
155
30
20
5,0
30
6
25/4 rolka 3,40
SU-TU-BP-0-02280
FVK 15/7
150
70
60
5,0
35
6
25/3
rolka 4,90
SU-TU-BP-0-02305
Nitriflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
k
[mm]
l
[mm]
f
[mm]
Kotwy
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FA50/20/45-145
50
30
20
145
45
1
25/4
rolka
2,40
SU-TU-BP-0-02269
FA50/10/35-100
50
20 10
95
35
1
25/4
rolka
2,10 SU-TU-BP-0-02262

Taśmy z gładkim ramieniem do montażu mechanicznego. Dla zapewnienia szczelnego połączenia, siła docisku konstrukcji dociskowej musi zostać dobrana tak, aby ciśnienie wody na połączeniu zostało zrównoważone.

 

 

Nitriflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
k
[mm]
l
[mm]
f
[mm]
Kotwy
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FA100/90/25/45
90
30
20
100
25
4
25/14
rolka
3,70 SU-TU-BP-0-02251
FA100/130/20/25
140
30
20
100
45
6
25/14
rolka
3,50 SU-TU-BP-0-02250

Taśmy z wydłużonym grzbietem stosowane są w konstrukcjach z arkuszową powłokową izolacją z folii PE. 

 

 

 

 

Nitriflex
Symbol
a
[mm]
b
[mm]
k
[mm]
l
[mm]
f
[mm]
Kotwy
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FA130/20/25-15 140
30
20
15,0 25
6
25/14
rolka
3,20 SU-TU-BP-0-02254
FA130/20/35-15 140
30
20
15,0 25
6
25/14
rolka
3,40 SU-TU-BP-0-02256

Taśmy z pogrubionym grzbietem stosowane są w konstrukcjach narażonych na działanie cieczy o zwiększonej agresywności chemicznej.

 

 

 

 

 

 

Taśmy dylatacyjne wciskane

Taśmy wciskane służą do maskowania szczelin dylatacyjnych. Wraz z taśmami zewnętrznymi lub wewnętrznymi mogą stanowić pełny system uszczelnienia. Znajdują zastosowanie przy zabezpieczaniu szczelin w konstrukcjach z prefabrykatów, przy dylatacjach ścian, stropów, na elewacjach. Profil z listwą maskującą zakrywa uszkodzone krawędzie elementów betonowych. Występują w wersji płaskiej KLP oraz narożnej KLP E.

Nitriflex
Symbol
szerokość szczeliny
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
KLP10
7-12
20
17 25/40
rolka
0,20
SU-TU-BP-0-02332
KLP15
9-14
20
20
25/40
rolka
0,30
SU-TU-BP-0-02333
KLP20
13-17
25
25
25/20
rolka
0,30
SU-TU-BP-0-02334
KLP25
17-22
30
30
25/10
rolka
0,40 SU-TU-BP-0-02335
KLP30
19-25
30
50
25/10
rolka
0,50
SU-TU-BP-0-02336
KLP35
19-25
35
35
25/10
rolka
0,70
SU-TU-BP-0-02337
KLP40
19-25
40
60
25/10
rolka
0,80 SU-TU-BP-0-02239
KLP50 25-34
40
50
25/10
rolka
0,80
SU-TU-BP-0-02240
KLP55
24-29
45
55
25/8
rolka
0,80
SU-TU-BP-0-02241
KLP60
24-29
50
60 25/8
rolka
0,90
SU-TU-BP-0-02242
KLP90
34-40
60
90 25/6
rolka
1,30 SU-TU-BP-0-02344
KLP35 E
19-24
35
40
25/20
rolka
0,50
SU-TU-BP-0-02338
TPE
Symbol
szerokość szczeliny
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
KLP10
7-12
20
17 25/40
rolka
0,20
SU-TU-BP-0-06494
KLP15
9-14
20
20
25/20
rolka
0,30
SU-TU-BP-0-06495
KLP20
13-17
25
25
25/20
rolka
0,30
SU-TU-BP-0-06496
KLP25
17-22
30
30
25/10
rolka
0,40 SU-TU-BP-0-06497
KLP30
19-25
30
50
25/10
rolka
0,40
SU-TU-BP-0-06498
KLP35
19-25
35
35
25/10
rolka
0,60
SU-TU-BP-0-06499
KLP40
19-25
40
60
25/10
rolka
0,70
SU-TU-BP-0-06500
KLP50 25-34
40
50
25/10
rolka
0,70
SU-TU-BP-0-08200
KLP55
24-29
45
55
25/8
rolka
0,70
SU-TU-BP-0-06501
KLP60
24-29
50
60 25/8
rolka
0,80
SU-TU-BP-0-06502
KLP90
34-40
60
90 25/6
rolka
1,20
SU-TU-BP-0-06503
KLP35 E
19-24
35
40
25/20
rolka
0,40
SU-TU-BP-0-06504

 

Taśmy wciskane służą do maskowania szczelin dylatacyjnych. Wraz z taśmami zewnętrznymi lub wewnętrznymi, mogą stanowić element pełnego systemu uszczelnienia. Znajdują zastosowanie przy zabezpieczaniu szczelin w konstrukcjach z prefabrykatów, przy dylatacjach ścian, stropów, na elewacjach. Po zamontowaniu w całości chowają się w szczelinę.

TPE
Symbol
szerokość szczeliny
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
KLM-TPE 10
7-12
20
15 25/20
rolka
0,30
SU-TU-BP-0-06507
KLM-TPE 20 12-17
20
20
25/20
rolka
0,50
SU-TU-BP-0-06508
KLM-TPE 25 17-21
27 25
25/20
rolka
0,55
SU-TU-BP-0-06509
KLM-TPE 30 18-24
28
30
25/16
rolka
0,60
SU-TU-BP-0-06510
KLM-TPE 40 28-34
35
40
25/12
rolka
0,80
SU-TU-BP-0-06511
KLM-TPE 50 38-44
40 50
25/10
rolka
0,90
SU-TU-BP-0-06512
KLM-TPE 60 48-54
45
60
25/10
rolka
1,10
SU-TU-BP-0-06513
KLM-TPE 70 58-64
45
70 25/8 rolka
1,30
SU-TU-BP-0-06514
KLM-TPE 80 68-74
60
80
25/8
rolka
1,50
SU-TU-BP-0-06517
KLM-TPE 120 85-105
75
120 3/1
rolka
2,20
SU-TU-BP-0-06518
Nitriflex 
Symbol
szerokość szczeliny
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
KLM 10
7-12
20
15 25/20
rolka
0,30
SU-TU-BP-0-02322
KLM 20
12-17
20
20
25/20
rolka
0,50
SU-TU-BP-0-02324
KLM 25
17-21
27 25
25/20
rolka
0,55
SU-TU-BP-0-02325
KLM 30
18-24
28
30
25/16
rolka
0,60
SU-TU-BP-0-02326
KLM 40
28-34
35
40
25/12
rolka
0,80
SU-TU-BP-0-02327
KLM 50
38-44
40 50
25/10
rolka
0,90
SU-TU-BP-0-02328
KLM 60
48-54
45
60
25/10
rolka
1,10
SU-TU-BP-0-02329
KLM 70
58-64
45
70 25/8 rolka
1,30
SU-TU-BP-0-02330
KLM 80
68-74
60
80
25/8
rolka
1,50
SU-TU-BP-0-02331
KLM 120
85-105
75
120 3/1
rolka
2,20
SU-TU-BP-0-02323

 

Właściwości:

Taśma uszczelniająca wciskana TPE typ KLS stosowana jest jako element maskujący lub podpierający dla żywic i kitów przy dylatacjach o szerokości 15-35 mm.

 

TPE
Symbol
d1
[mm]
d2
[mm]
Opakowanie 
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
KLS 10/30 40 50 25/10 rolka
0,40
SU-TU-BP-0-06506

TAŚMY USZCZELNIAJĄCE DO MONTAŻU MECHANICZNEGO

Taśmy przeznaczone do stosowania z obustronną konstrukcją dociskową. Wykorzystywane najczęściej do uszczelniania przerw roboczych na styku nowo budowanego obiektu z częścią istniejącą. Mogą one być mocowane do podłoża przy użyciu kleju - połączenie zapewniające odporność na wody niebędące pod ciśnieniem hydrostatycznym. 

Nitriflex
Symbol
a
[mm]
c
[mm]
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FL100 - GG
100
4,0
25/40
rolka
0,60
SU-TU-BP-0-06527
FL150 - GG
150
4,0
25/20
rolka
0,90
SU-TU-BP-0-02039
FL200 - GG
200
4,0
25/20
rolka
1,20
SU-TU-BP-0-02040
FL250 - GG
250
4,0
25/20
rolka
1,70
SU-TU-BP-0-06528
FL280 - GG
280
4,0
25/20
rolka
1,90
SU-TU-BP-0-06529
FL300 - GG
300
4,0
25/8
rolka
2,00
SU-TU-BP-0-06537
FL350 - GG
350
4,0
25/8
rolka
2,00
SU-TU-BP-0-06530
FL400 - GG
400
4,0
25/8
rolka
2,40
SU-TU-BP-0-06531
FL500 - GG
500
4,0
25/4 rolka
2,80
SU-TU-BP-0-06532

Elastoflex
Symbol
a
[mm]
c
[mm]
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FLK 100 - GG
100
4,0
25/40
rolka
0,60
SU-TU-BP-0-06541
FLK 200 - GG
200
4,0
25/20
rolka
1,20 SU-TU-BP-0-06542
FLK 250 - GG
250
4,0
25/20
rolka
1,40 SU-TU-BP-0-06543
FLK 280 - GG
280
4,0
25/20
rolka
1,60 SU-TU-BP-0-06544
FLK 300 - GG
300
4,0
25/8
rolka
1,80 SU-TU-BP-0-06545
FLK 350 - GG
350
4,0
25/8
rolka
2,00 SU-TU-BP-0-06546
FLK 400 - GG
400
4,0
25/8
rolka
2,20 SU-TU-BP-0-06547
FLK 500 - GG
500
4,0
25/4 rolka
2,80 SU-TU-BP-0-06548

Taśmy uszczelniające do przerw roboczych zewnętrzne Elastoflex typ FLK służą do zabezpieczenia przerw roboczych i pozornych przerw dylatacyjnych przed naporem wody pod ciśnieniem. Taśmy te należy stosować z obustronną konstrukcją dociskową, zapewniającą docisk do podłoża większy lub równy ciśnieniu napierającej cieczy. Taśmy do montażu mechanicznego najczęściej  stosuje się do uszczelniania przerw na styku nowo budowanego obiektu z częścią istniejącą. Mogą one być również mocowane do podłoża przy użyciu kleju, takie połączenie zapewnia odporność na ciecze niebędące pod ciśnieniem hydrostatycznym. Taśmy Elastoflex typ FLK należy stosować w obiektach, w których przerwy robocze chronione są taśmami uszczelniającymi do przerw roboczych i dylatacyjnych z Elastoflex.

Nitriflex
Symbol
a
[mm]
c
[mm]
k
[mm]
h
[mm]
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
BOD 240 - GG
240 5,0
30
50 25/5
rolka
2,40
SU-TU-BP-0-02155
BOD 320 - GG
320 5,0
30
55
25/4
rolka
3,20
SU-TU-BP-0-02159
BOD 360 - GG
360 5,0
35 55
25/3
rolka
3,60 SU-TU-BP-0-02160
BOD 500 - GG
500
6,0
50 55
25/2
rolka
5,10 SU-TU-BP-0-02162

Taśmy uszczelniające do przerw dylatacyjnych zewnętrzne Nitriflex typ BOD służą do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych o dużym zakresie przemieszczeń, w których z przyczyn technologicznych nie można zabetonować taśmy. 


 

Nitriflex
Symbol
a
[mm]
c
[mm]
k
[mm]
h
[mm]
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
BOD 300 - GG 300
2,5
28
30
25/4 rolka
1,60 SU-TU-BP-0-02157
BOD 400 - GG 400
5,0
80
25
25/2 rolka
2,10 SU-TU-BP-0-02161

Taśmy uszczelniające do przerw dylatacyjnych zewnętrzne Nitriflex typ BOD służą do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, o projektowanym dużym zakresie przemieszczeń w których z przyczyn technologicznych nie można zamontować taśmy na etapie betonowania elementu. 


 

 

Taśmy uszczelniające do montażu mechanicznego

Taśma uszczelniająca do przerw roboczych wewnętrzna Elastoflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
KFB 330-G 25/4
rolka
3,50
SU-TU-BP-0-02321
Taśma uszczelniająca do przerw roboczych wewnętrzna Elastoflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
A450 KL-G 25/3
rolka
5,2 SU-TU-BP-0-06640
Taśma uszczelniająca do przerw roboczych zewnętrzna Nitriflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AA240-G 25/3
rolka
1,90 SU-TU-BP-0-02074
Taśma uszczelniająca do przerw roboczych zewnętrzna Nitriflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AA 320-G 25/3
rolka
3,00  SU-TU-BP-0-02083
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych wewnętrzna Elastoflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FM 350 KF-G 25/3
rolka
3,80 SU-TU-BP-0-06641
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Elastoflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AM 350-G 25/3
rolka
3,00 SU-TU-BP-0-06647
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
DA240-G 25/3
rolka
2,00 SU-TU-BP-0-06642
DA320-G 25/3 rolka 3,10 SU-TU-BP-0-02210
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
DA320-G z przesunięciem 25/4
rolka
3,10  SU-TU-BP-0-06643

 

 

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
DA320-GG 25/4
rolka
1,80 SU-TU-BP-0-08201
 
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Elastoflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AMG 350-GG 25/3
rolka
2,20 SU-TU-BP-0-08202
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Elastoflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
OMEGA 380-GG 25/2
rolka
2,80 SU-TU-BP-0-06661
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Elastoflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
A500 KL-GG* 25/2
rolka
2,90 SU-TU-BP-0-02061
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Elastoflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FM 350 KF2 -GG 25/3
rolka
3,80
SU-TU-BP-0-08203
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
OK 250-GG 25/4
rolka
6,30 SU-TU-BP-0-06663
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
OK 300-GG 25/4
rolka
7,20
SU-TU-BP-0-06664
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
OK 350-GG 25/3
rolka
8,70 SU-TU-BP-0-06665

 

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych wewnętrzna Nitriflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
D 330 E-G 25/6
rolka
2,60
SU-TU-BP-0-02179
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych wewnętrzna Elastoflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FM 350 K-G 25/5
rolka
5,20
SU-TU-BP-0-08204
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych wewnętrzna Elastoflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
F 500 K-G* 25/4
rolka
6,40
SU-TU-BP-0-06651
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych wewnętrzna Elastoflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FM 500 K-G* 25/4
rolka
6,40
SU-TU-BP-0-06650

 

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
DA330/35 E-G 25/6
rolka
3,60
SU-TU-BP-0-02216
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
DA330/35 EA-G 25/6
rolka
3,60
SU-TU-BP-0-02217
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Elastoflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AM 350 K-G 25/4
rolka
4,00
SU-TU-BP-0-08205
Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Elastoflex
Symbol
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AM 350 KA-G 25/2
rolka
4,00
SU-TU-BP-0-06658

* taśmy dostępne na zapytanie

 

Taśmy uszczelniające do łączenia z izolacją arkuszową

Besaflex
Symbol
a
[mm]
e
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Kotwa
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FAP60
60
40
4,0
20
2
25/15
rolka
0,80
SU-TU-BP-0-07008
FAP80
80
50
4,0
20
2
25/10
rolka
0,90
SU-TU-BP-0-07009
FAP100
100
60
4,0
20
2
25/10
rolka
1,00
SU-TU-BP-0-07010
FAP140/3
140
50
4,0
20
3
25/6
rolka
1,20 SU-TU-BP-0-07011
FAP140/30/3 140 50 4,0
30
3
25/6
rolka
1,40
SU-TU-BP-0-07012

Taśmy uszczelniające do przerw roboczych zewnętrzne Besaflex typ FAP przeznaczone są do konstrukcji żelbetowych z zewnętrzną izolacją arkuszową. Taśmę należy betonować w miejscu łączenia kolejnych arkuszy folii bądź na ich zakończeniu. Wybór taśm uszczelniających Besaflex typ FAP uzależniony jest od agresywności środowiska. Stosuje się ją w obiektach chronionych taśmami uszczelniającymi do przerw roboczych i dylatacyjnych z Besaflex.

Nitriflex
Symbol
a
[mm]
e
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Kotwa
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
FAPN 60 60
40
4,0
20
2
25/15
rolka
0,80
SU-TU-BP-0-07013
FAPN 80 80
50
4,0
20
2
25/10
rolka
0,90
SU-TU-BP-0-07014
FAPN 100 100
60
4,0
20
2
25/10
rolka
1,00
SU-TU-BP-0-07015
FAPN 140/3 140
50
4,0
20
3
25/6
rolka
1,20 SU-TU-BP-0-07015
FAPN 140/30/3 140 50 4,0
30
3
25/6
rolka
1,40
SU-TU-BP-0-02066

Taśmy uszczelniające do przerw roboczych zewnętrzne Nitriflex typ FAPN przeznaczone są do konstrukcji żelbetowych z zewnętrzną izolacją arkuszową. Taśmę należy betonować w miejscu łączenia kolejnych arkuszy folii bądź na ich zakończeniu. Wybór taśm uszczelniających Nitriflex typ FAPN uzależniony jest od agresywności środowiska. Stosuje się ją w obiektach chronionych taśmami uszczelniającymi do przerw roboczych i dylatacyjnych z Nitriflex.

Polyflex
Symbol
a
[mm]
e
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Kotwa
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
AAP60 60
40
4,0
20
2
25/15
rolka
0,80
SU-TU-BP-0-07016
AAP80 80
50
4,0
20
2
25/10
rolka
0,90
SU-TU-BP-0-07017
AAP100 100
60
4,0
20
2
25/10
rolka
1,00
SU-TU-BP-0-06964
AAP140/3 140
50
4,0
20
3
25/6
rolka
1,20 SU-TU-BP-0-06965
AAP140/30/3 140 50 4,0
30
3
25/6
rolka
1,40
SU-TU-BP-0-07018

Taśmy uszczelniające do przerw roboczych zewnętrzne Polyflex typ AAP przeznaczone są do konstrukcji żelbetowych z zewnętrzną izolacją arkuszową. Taśmę należy betonować w miejscu łączenia kolejnych arkuszy folii bądź na ich zakończeniu. Wybór taśm uszczelniających Polyflextyp AAP uzależniony jest od agresywności środowiska. Stosuje się ją w obiektach chronionych taśmami uszczelniającymi do przerw roboczych i dylatacyjnych z Polyflex. Na specjalne zamówienie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania taśmy z tworzywa HDPE.

Polyflex
Symbol
a
[mm]
e
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Kotwa
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
SAA400 400 110 4,0
30
6 25/2
rolka
5,30 SU-TU-BP-0-07019
SAA500 500 170 4,0
30
6 25/2
rolka
5,70 SU-TU-BP-0-07020
SAA600 500 270 4,0
30
6 25/2
rolka
7,20 SU-TU-BP-0-07021

Taśmy uszczelniające do przerw roboczych zewnętrzne Polyflex typ SAA przeznaczone są do uszczelnienia przerw roboczych w konstrukcji żelbetowej z zewnętrzną izolacją arkuszową. W celu zapewnienia ciągłości izolacji arkuszowej należy dogrzać ją do gładkiej strony taśmy uszczelniającej.

 

Polyflex
Symbol
a
[mm]
e
[mm]
c
[mm]
f
[mm]
Kotwa
Opakowanie
rolka/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
SDA400 400 110 4,0
30
6 25/2
rolka
5,30 SU-TU-BP-0-07022
SDA500 500 170 4,0
30
6 25/2
rolka
6,20
SU-TU-BP-0-07023

Taśmy uszczelniające do przerw roboczych zewnętrzne Polyflex typ SDA przeznaczone są do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w konstrukcji żelbetowej z zewnętrzną izolacją arkuszową. W celu zapewnienia ciągłości izolacji arkuszowej należy dogrzać ją do gładkiej strony taśmy uszczelniającej.