Taśmy Uszczelniające Besaplast

Taśmy uszczelniające BESAPLAST służą do uszczelniania technologicznych przerw roboczych w betonowaniu oraz szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych. Stanowią one pasywną przegrodę dla penetrującej wody. Na skuteczność taśm uszczelniających BESAPLAST wpływ ma ich kształt i długość ramion oraz kotew o żeberkowanej powierzchni. Droga jaką musi pokonać woda, aby ominąć zabetonowane ramiona taśmy jest znacząco wydłużona  oraz następują częste zmiany kierunku jej naporu. Uzyskany „efekt labiryntu” wymusza spadek ciśnienia wody, a w ostateczności powstrzymanie dalszej penetracji na styku taśma-beton.

Odpowiednio dobrana i zabetonowana taśma uszczelniająca BESAPLAST stanowi skuteczną barierę dla wód gruntowych oraz będących pod ciśnieniem hydrostatycznym. Szeroki asortyment taśm uszczelniających pozwala na sprostanie, w zakresie szczelności i przeznaczenia konstrukcji, wszelkim rozwiązaniom wynikającym z rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych oraz warunków zastanych na budowie.

Aprobaty, certyfikaty, atesty

01
Krajowa Ocena Technniczna ITB-KOT-2019/1064 wydanie 1 - Taśmy i rury uszczelniające BESAPLAST do dylatacji i przerw roboczych
Krajowa Ocena Technniczna ITB-KOT-2019/1064 wydanie 1 - Taśmy i rury uszczelniające BESAPLAST do dylatacji i przerw roboczych
1.03 MB
02
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0124 wydanie 1, Taśmy uszczelniające do dylatacji i przerw roboczych
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0124 wydanie 1, Taśmy uszczelniające do dylatacji i przerw roboczych
1.6 MB
03
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr 11/1/2017/000/2017.01.01
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr 11/1/2017/000/2017.01.01
1.25 MB
04
Atest higieniczny - Nr B-BK-60210-1237/19 - Taśmy uszczelniające do dylatacji i przerw roboczych BESAPLAST
Atest higieniczny - Nr B-BK-60210-1237/19 - Taśmy uszczelniające do dylatacji i przerw roboczych BESAPLAST
1.81 MB

Referencje

01
List referencyjny INŻBUD
List referencyjny INŻBUD
02
List referencyjny STRABAG
List referencyjny STRABAG
03
List referencyjny WARBUD
List referencyjny WARBUD
04
List referencyjny Karpat-bud
List referencyjny Karpat-bud
05
List referencyjny ALBAU
List referencyjny ALBAU
06
Lista referencyjna Polimex-Mostostal
Lista referencyjna Polimex-Mostostal

Katalog do pobrania

01
Systemy uszczelniające
Systemy uszczelniające
24.23 MB