Taśmy Uszczelniające Besaplast

Taśmy uszczelniające BESAPLAST służą do uszczelniania technologicznych przerw roboczych w betonowaniu oraz szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych. Stanowią one pasywną przegrodę dla penetrującej wody. Na skuteczność taśm uszczelniających BESAPLAST wpływ ma ich kształt i długość ramion oraz kotew o żeberkowanej powierzchni. Droga jaką musi pokonać woda, aby ominąć zabetonowane ramiona taśmy jest znacząco wydłużona  oraz następują częste zmiany kierunku jej naporu. Uzyskany „efekt labiryntu” wymusza spadek ciśnienia wody, a w ostateczności powstrzymanie dalszej penetracji na styku taśma-beton.

Odpowiednio dobrana i zabetonowana taśma uszczelniająca BESAPLAST stanowi skuteczną barierę dla wód gruntowych oraz będących pod ciśnieniem hydrostatycznym. Szeroki asortyment taśm uszczelniających pozwala na sprostanie, w zakresie szczelności i przeznaczenia konstrukcji, wszelkim rozwiązaniom wynikającym z rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych oraz warunków zastanych na budowie.

Aprobaty, certyfikaty, atesty

01
Aprobata Techniczna ITB - Nr AT-15-9126/2014
Aprobata Techniczna ITB - Nr AT-15-9126/2014
2.07 MB
02
Aprobata Techniczna IBDiM - Nr AT/2007-03-1319/3 - Taśmy uszczelniające do dylatacji i przerw roboczych
Aprobata Techniczna IBDiM - Nr AT/2007-03-1319/3 - Taśmy uszczelniające do dylatacji i przerw roboczych
755.71 KB
03
Atest higieniczny HK/W/1014/01/2014
Atest higieniczny HK/W/1014/01/2014
79.21 KB

Referencje

01
List referencyjny INŻBUD
List referencyjny INŻBUD
02
List referencyjny STRABAG
List referencyjny STRABAG
03
List referencyjny WARBUD
List referencyjny WARBUD
04
List referencyjny Karpat-bud
List referencyjny Karpat-bud
05
List referencyjny ALBAU
List referencyjny ALBAU
06
Lista referencyjna Polimex-Mostostal
Lista referencyjna Polimex-Mostostal

Doradztwo techniczne

Krzysztof Swat
Krzysztof Swat
Inżynier Produktu
T: +48 41 375 6341
M: +48 693 445 130
k.swat@forbuild.eu

NAPISZ DO NAS