Taśmy Uszczelniające Besaplast

Taśmy uszczelniające BESAPLAST służą do uszczelniania technologicznych przerw roboczych w betonowaniu oraz szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych. Stanowią one pasywną przegrodę dla penetrującej wody. Na skuteczność taśm uszczelniających BESAPLAST wpływ ma ich kształt i długość ramion oraz kotew o żeberkowanej powierzchni. Droga jaką musi pokonać woda, aby ominąć zabetonowane ramiona taśmy jest znacząco wydłużona  oraz następują częste zmiany kierunku jej naporu. Uzyskany „efekt labiryntu” wymusza spadek ciśnienia wody, a w ostateczności powstrzymanie dalszej penetracji na styku taśma-beton.

Odpowiednio dobrana i zabetonowana taśma uszczelniająca BESAPLAST stanowi skuteczną barierę dla wód gruntowych oraz będących pod ciśnieniem hydrostatycznym. Szeroki asortyment taśm uszczelniających pozwala na sprostanie, w zakresie szczelności i przeznaczenia konstrukcji, wszelkim rozwiązaniom wynikającym z rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych oraz warunków zastanych na budowie.

Aprobaty, certyfikaty, atesty

01
Krajowa Ocena Technniczna ITB-KOT-2019/1064 wydanie 1 - Taśmy i rury uszczelniające BESAPLAST do dylatacji i przerw roboczych
Krajowa Ocena Technniczna ITB-KOT-2019/1064 wydanie 1 - Taśmy i rury uszczelniające BESAPLAST do dylatacji i przerw roboczych
1.03 MB
02
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0124 wydanie 1, Taśmy uszczelniające do dylatacji i przerw roboczych
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0124 wydanie 1, Taśmy uszczelniające do dylatacji i przerw roboczych
1.6 MB
03
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr 11/1/2017/000/2017.01.01
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr 11/1/2017/000/2017.01.01
1.25 MB

Referencje

01
List referencyjny INŻBUD
List referencyjny INŻBUD
02
List referencyjny STRABAG
List referencyjny STRABAG
03
List referencyjny WARBUD
List referencyjny WARBUD
04
List referencyjny Karpat-bud
List referencyjny Karpat-bud
05
List referencyjny ALBAU
List referencyjny ALBAU
06
Lista referencyjna Polimex-Mostostal
Lista referencyjna Polimex-Mostostal

Katalog do pobrania

01
Systemy uszczelniające
Systemy uszczelniające
24.23 MB