Montaż

Mocowanie taśm następuje przy pomocy klamer montażowych w kształcie litery „Ω” (około 2 szt/mb taśmy). Strzemiona montażowe należy trwale połączyć drutem montażowym ze zbrojeniem płyty.  Po betonowaniu, taśma powinna być osadzona w betonie około 40mm. Do ustalenia i kontroli głębokości jej zatopienia w elemencie służy linia przebiegająca wzdłuż osi taśmy oddzielająca kolor jasnoniebieski od ciemnoniebieskiego. Pozostałą część taśmy betonuje się w drugim etapie. Taka konstrukcja elementu pozwala na wykorzystanie otuliny górnego zbrojenia płyty fundamentowej do zabudowy taśmy, nie potrzeba więc ingerować w kształt i przebieg prętów zbrojeniowych, eliminuje się również konieczność konstruowania specjalnego progu do jej osadzenia. Taśmy FPR zajmują mało miejsca podczas składowania, a ich niewielka waga pozwala na sprawny i szybki montaż. Elastyczny materiał z jakiego zostały wykonane umożliwia wykonanie uszczelnienia w konstrukcjach o bardzo skomplikowanych kształtach, również na planie koła.

Łączenie odcinków taśm

Na placu budowy, w warunkach prowadzenia prac montażowych taśmy FPR często zachodzi konieczność wykonania łączenia kolejnych odcinków taśm. Łącznie to przeprowadza się metodą „na zakład”.  Zakład powinien wynosić minimum 5 cm. Konieczne jest dokładne nadtopienie i scalenie ze sobą boków ramion taśmy o żeberkowanej powierzchni.