Informacje Ogólne

Opis produktu

FPR to specjalny rodzaj taśmy stosowany najczęściej przy uszczelnieniu przerw roboczych w konstrukcjach betonowych na styku płyta denna – ściana lub w miejscu przegłębień płyty dennej.
Może być elementem uszczelniającym w budownictwie kubaturowym, mieszkaniowym, usługowym, oczyszczalniach ścieków, basenach pływackich oraz zbiornikach na ciecze. Taśma w całości została wykonana z wysokogatunkowego polietylenu charakteryzującego się dużą chemiczno-biologiczną odpornością na procesy starzenia i degradację w warunkach eksploatacyjnych oraz podwyższoną wytrzymałością mechaniczną na rozciąganie, zrywanie i rozdzieranie. Dzięki wysokim parametrom materiałowym, taśmę można stosować do uszczelniania styków elementu prefabrykowanego z monolitycznym w przypadku, gdy taśma zakotwiona jest w prefabrykacie dojrzewającym w autoklawach w wysokich temperaturach o zwiększonej wilgotności.
Taśmę montuje się bezpośrednio do zbrojenia płyty i mocuje za pomocą stalowych klamer przypominających w kształcie literę „Ω”. Element o zwiększonej grubości w jasnoniebieskim kolorze zapobiega swobodnemu przepływowi wody w obszarze płyty fundamentowej, a ciemnoniebieska żebrowana powierzchnia ramienia uszczelnia obszar ściany bocznej. Linia wyznaczająca granicę kolorów na ściance taśmy służy do ustalenia i kontroli głębokości zatopienia w elemencie, który betonowany był jako pierwszy. Taśmy FPR skutecznie uszczelniają fugi robocze obciążone ciśnieniem hydrostatycznym do 0,03 MPa (3 m słupa wody). 

Taśmy uszczelniające FPR zbudowane są z wysokojakościowego polietylenu (Polyflex). Właściwości materiału, z którego wykonana taśmy FPR zestawiono poniżej.

Właściwości
Jedn.
Wymagania
Metody badań według
Wygląd zewnętrzny
-
Bez rys, pęknięć
Ocena wizualna
Twardość Shore'a 
˚Sh
≥ 85 PN-EN ISO 868 DIN 53505
Wytrzymałość na rozciąganie
MPa
≥ 15
PN-EN ISO 527-2 
Wydłużenie względne przy zerwaniu %
≥ 600
PN-EN ISO 527-2
Wytrzymałość na rozdzieranie
N/mm
≥ 30
PN- ISO 34-1
Zachowanie w niskich temperaturach, -20˚C,
wydłużenie względne przy zerwaniu
%
≥ 350 PN-EN ISO 527-2


Składowanie

Taśmę FPR należy składować w oryginalnych opakowaniach producenta w suchym i chłodnym miejscu, ustawić je na palecie, na stabilnym podłożu. Taśmy FPR dostarczane w kartonowych opakowaniach w rolkach o długości 25 mb.

System taśm typ FPR
Symbol
h
[mm]
a
[mm]
Opakowanie 
karton/paleta [mb/szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
Taśma uszczelniająca do przerw roboczych wewnętrzna Polietylen typ FPR 150 150 10 25/12 rolka 0,80 SU-TU-KB-0-31841
Szyna montażowa typ KS 125 125 - 1 szt. szt. 0,16 SU-TU-KB-0-24252
Szyna montażowa typ KS 150/BETOFLEX 150 - 1 szt. szt. 0,23 SU-TU-KB-0-02352
Klamra montażowa typ VSB/BETOFLEX
150 - 50 szt.
- 0,10
SU-TU-KB-0-02349