Taśmy Uszczelniające Fpr

FPR to specjalny rodzaj taśmy stosowany najczęściej przy uszczelnieniu przerw roboczych w konstrukcjach betonowych na styku płyta denna – ściana lub w miejscu przegłębień płyty dennej.
Może być elementem uszczelniającym w budownictwie kubaturowym, mieszkaniowym, usługowym, oczyszczalniach ścieków, basenach pływackich oraz zbiornikach na ciecze. Taśma w całości została wykonana z wysokogatunkowego polietylenu charakteryzującego się dużą chemiczno-biologiczną odpornością na procesy starzenia i degradację w warunkach eksploatacyjnych oraz podwyższoną wytrzymałością mechaniczną na rozciąganie, zrywanie i rozdzieranie. Dzięki wysokim parametrom materiałowym, taśmę można stosować do uszczelniania styków elementu prefabrykowanego z monolitycznym w przypadku, gdy taśma zakotwiona jest w prefabrykacie dojrzewającym w autoklawach w wysokich temperaturach o zwiększonej wilgotności.