Montaż

Rury do rys wymuszonych Besaflex typ S powinno się montować w rozstawie osiowym równym lub mniejszym niż dopuszczalny. Przed zamontowaniem, rurę należy naciąć na spodzie umożliwiając nałożenie jej na taśmę/blachę uszczelniającą na styku płyty fundamentowej ze ścianą (np. taśmę wewnętrzną, typu KAB, FPR lub blachę uszczelniającą BETOFLEX). Nacięcie powinno być wykonane prostopadle do gładkich wypustek profilu osłabiającego. Należy przy tym zachować odstęp 5 cm spodu rury od lica płyty. Rurę do rys wymuszonych oraz wewnętrzny wkład usztywniający najlepiej dociąć do żądanej długości bezpośrednio na placu budowy. Wszelkie prace związane z umieszczeniem rury na docelowym miejscu najlepiej prowadzić przed zamontowaniem poziomych prętów zbrojenia ściany oraz ustawieniem szalunków. Przygotowaną (naciętą) rurę należy osadzić na wewnętrznej taśmie do przerw roboczych, taśmie KAB, FPR lub blasze uszczelniającej BETOFLEX. Stabilizacja elementu polega na dowiązaniu rury do prętów zbrojeniowych ściany za pomocą uchwytów montażowych (min 8 szt./mb) oraz drutu montażowego. Podczas prac betoniarskich należy zwrócić uwagę, aby wysokość układanej mieszanki betonowej była  jednakowa z obu stron elementu. Po zabetonowaniu ściany do projektowanej wysokości wypełnia się wnętrze rury do rys wymuszonych mieszanką betonową nie wyjmując przy tym z jej wnętrza elementu usztywniającego z PVC.

Krok 1. Zabetonowanie taśmy uszczelniającej na styku płyta-ściana

Krok 2. Nacięcie dolnej częsci rury oraz docięcie na wymiar.

Krok 3. Osadzenie rur na taśmie uszczelniającej oraz przymocowanie do prętów zbrojenia.  
Krok 4. Osadzenie listew fazujących oraz ustawienie szalunku. Krok 5. Betonowanie ścian.

 

Etapy betonowania

Krok 1. Szalowanie ścian. Krok 2. Betonowanie dolnej częsci całej ściany.
Krok 3. Betonowanie ściany do określonej wysokości. Krok 4. Betonowanie wnętrza rury do rys wymuszonych.