Informacje Ogólne

Opis produktu

Rysy w elemencie mogą powstawać w trakcie eksploatacji obiektu, w wyniku skurczu i pełzania betonu. Rury do rys wymuszonych Besaflex typ S ograniczają powstawanie niekontrolowanych spękań żelbetowych ścian fundamentowych lub ścian zbiorników na ciecze. Ze względu na potrzebę wykonywania długich odcinków elementów podczas jednego betonowania,  potrzebne okazało się wprowadzenie, już na etapie projektowania, rozwiązań pozwalających na odpowiednie poprowadzenie rys skurczowych oraz ich prawidłowe uszczelnienie zapobiegając tym samym, uciążliwym i kosztownym naprawom konstrukcji.

Rura do rys Besaflex typ S, przy odpowiednio dobranym rozstawie, w kontrolowany sposób osłabia przekrój ściany wywołując pionowe rysy w ściśle określonym miejscu (wzdłuż wbudowanej rury), a następnie zapewnia uszczelnienie miejsca pęknięcia. Rury Besaflex typ S, należy stosować w obiektach narażonych na działanie wód gruntowych lub cieczy będących pod ciśnieniem, w których technologia szalowania lub betonowania wymaga prowadzenia prac na długim odcinku ścian. 

Rury typu S mogą zostać wykorzystane podczas betonowania ścian o szerokości:
–  240 ÷ 350 mm – Rura do wymuszania rys Besaflex Typ S1,
–  350 ÷ 500 mm – Rura do wymuszania rys Besaflex Typ S2,
–  170 ÷ 240 mm – Rura do wymuszania rys Besaflex Typ S3.

Rura do rys wymuszonych Besaflex typu S wykonana jest z plastycznego PVC. Materiał ten odporny jest na działanie kwaśnych i alkalicznych roztworów, procesów gnilnych, zachowuje swoje właściwości po długookresowym kontakcie z wodą oraz może być stosowny w obszarach kontaktu z  wodą pitną. Całość rury usztywniona jest rurą z twardego PVC.


Właściwości
Jedn.
Wymagania
Metody badań według
Wygląd zewnętrzny
-
Powierzchnia bez pęcherzy, pęknięć i jam usadowych
Ocena wizualna
Twardość Shore'a
˚Sh
83±5
PN-EN ISO 868:2005
Wytrzymałość na rozciąganie
MPa
≥ 9
PN-EN ISO 527-2:1998
Wydłużenie względne przy zerwaniu %
≥ 200
PN-EN ISO 527-2:1998
Wytrzymałość na rozdzieranie
N/mm
≥ 8
PN- ISO 34-1:2007
Zachowanie w niskich temperaturach, -20˚C,
wydłużenie względne przy zerwaniu
%
≥100 PN-EN ISO 527-2:1998

 

 

Rura do rys wymuszonych Besaflex
Symbol
a
[mm]

d
[mm]
f
[mm]
Szerokość ściany
[mm]

Opakowanie
[szt./paleta]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/mb]
Nr art.
Typ S1 L=3 m
128 88 25 240÷350 100 szt. = 3m
2,80 SU-TU-RR-0-02357
Typ S1 L=4 m szt. = 4m
SU-TU-RR-0-02358
Typ S1 L=5 m 
szt. = 5m
SU-TU-RR-0-02359
Typ S2 L=3 m
235 175 25 350÷500 50 szt. = 3m
5,50 SU-TU-RR-0-02360
Typ S2 L=4 m
szt. = 4m
SU-TU-RR-0-02361
Typ S2 L=5 m
szt. = 5m
SU-TU-RR-0-02362
Typ S2 L=7 m
szt. = 7m
SU-TU-RR-0-02363
Typ S3 L=3 m
110 60 25 170÷240 120 szt. = 3m
2,00 SU-TU-RR-0-02364
Typ S3 L=4 m
szt. = 4m
SU-TU-RR-0-02365
Typ S3 L=5 m
szt. = 5m
SU-TU-RR-0-02366

 

Zastosowanie

Dobór typu rury uzależniony jest od grubości i wysokości osłabianego elementu. Nie należy stosować rur łączonych, zgrzewanych  lub wykonanych z kilku krótkich odcinków. Rozstaw osiowy rur do rys wymuszonych obliczany  jest od zależności: 

 gdzie:
R - rozstaw osiowy rur,
h – wysokość osłabianego elementu,
g – grubość elementu.