Rury Do Rys Wymuszonych

Rury do rys wymuszonych Besaflex typ S należy stosować w obiektach narażonych na działanie cieczy będących pod działaniem ciśnienia hydrostatycznego lub wód gruntowych, w których technologia szalowania lub betonowania wymaga prowadzenia prac na długim odcinku ścian. Prowadzenie jednorazowego betonowania żelbetowych ścian fundamentowych oraz ścian zbiorników na wodę w długich odcinkach wymaga jednak pewnej wiedzy związanej z właściwościami betonu oraz późniejszymi wpływami reologicznymi na zachowanie całej konstrukcji. Bardzo istotne w kontekście szczelności konstrukcji są natomiast dodatkowe odkształcenia betonu występujące w czasie eksploatacji obiektu wynikające ze skurczu i pełzania betonu. Aby ograniczyć powstawanie niekontrolowanych zarysowań i wynikających z tego kosztownych i czasochłonnych napraw warto zastosować rury do rys wymuszonych. Ich dwuetapowe działanie w pierwszej kolejności osłabia, w kontrolowany sposób, przekrój ściany wywołując pionowe rysy wzdłuż profilu osłabiającego oraz zapewnia uszczelnienie dzięki kotwom uszczelniającym.

Aprobaty, certyfikaty, atesty

01
Aprobata Techniczna IBDiM - Nr AT/2007-03-1319/4 - Taśmy uszczelniające do dylatacji i przerw roboczych
Aprobata Techniczna IBDiM - Nr AT/2007-03-1319/4 - Taśmy uszczelniające do dylatacji i przerw roboczych
33.72 KB

Referencje

01
List referencyjny PORP
List referencyjny PORP
02
List referencyjny Dom-Bud
List referencyjny Dom-Bud
03
List referncyjny Budpol
List referncyjny Budpol
04
List referncyjny Chemobudowa-Kraków
List referncyjny Chemobudowa-Kraków

Katalog do pobrania

01
Systemy uszczelniające - beta
Systemy uszczelniające - beta
24.23 MB