Informacje Ogólne

FORBENT typ S, FORBENT typ G, MASTERSTOP i MASTERSTOP SK to taśmy pęczniejące pod wpływem wilgoci oraz wody będącej podciśnieniem. Pęcznienie w dużym stopniu zależy od materiału, ciśnienia hydrostatycznego i charakteru pH cieczy  oraz czasu jej działania na taśmę. Prawidłowo zabetonowana taśma pęczniejąca  poprzez zwiększenie objętości uszczelnia przerwę roboczą przed dalszą penetracją cieczy. Aby mogło powstać ciśnienie pęcznienia przeciwdziałające naporowi cieczy, a taśma pęczniejąca mogła spełnić swoją funkcję, musi ona być całkowicie otoczona betonem. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm pęczniejących w szczelinie dylatacyjnej. Chroniony element powinien być wykonany z betonu o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie, ponieważ pod wpływem wilgoci taśmy te wytwarzają wysokie ciśnienie pęcznienia sięgające w  warunkach laboratoryjnych odpowiednio ok. 2,3 MPa i 1,3 MPa ciśnienia pęcznienia w stanie swobodnym.

Schemat działania taśmy pęczniejącej Schemat montażu taśmy pęczniejącej 

System FORBENT i MASTERSTOP
Symbol
h
[mm]
a
[mm]
L
[m]
Opakowanie
Jednostka
sprzedaży
Jednostka
miary
Masa jednostki
miary [kg]
Nr art.
FORBENT typ S 18x23 mm
18
23
5
40 mb/karton
5 mb
mb
0,68
SU-TP-FX-0-29066
FORBENT typ G 5x20 mm
5
20
15
150 mb/karton
15 mb
mb
0,14
SU-TP-FX-0-29065
FORBENT typ G 10x20 mm
10
20
10
80 mb/karton
10 mb
mb
0,27
SU-TP-FX-0-29064
MASTERSTOP 15x20 mm 15
20
5
30 mb/karton
5 mb
mb
0,44
SU-TP-FX-0-51411
MASTERSTOP SK 5x20 mm samoprzylepna 5
20
18
90 mb/karton
18 mb
mb
0,15
SU-TP-FX-1-51412
Uchwyt montażowy -
-
- 500 szt./worek
500 szt.
szt.
0,01
SU-TP-FX-1-29063
Siatka stalowa L=1,25
-
-
1,25
40 szt./wiązka
50 mb
mb
0,12
SU-TP-FX-1-29081
Gwóźdź z podkładką L=35 mm -
-
- 200 szt./karton
1 karton
szt.
0,002
SU-TP-FX-1-29069
Kit uszczelniający Sikaflex PRO 3 W szary -
-
- 600 ml/kartusz
1 kartusz
szt.
0,6
SU-TP-FX-1-02823

 

WIDOK TAŚM PĘCZNIEJĄCYCH - PORÓWNANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEGLĄD MATERIAŁÓW

Taśma pęczniejąca FORBENT typ S

Taśma uszczelniająca FORBENT typ S 18x23 mm wykonana jest na bazie naturalnego bentonitu sodowego, kauczuku oraz dodatków uszlachetniających. Prawidłowo zabetonowana, poprzez zwiększenie objętości, wypełnia ubytki oraz szczeliny w betonie, skutecznie uszczelnia przerwy robocze przed penetracją cieczy znajdujących się pod ciśnieniem do 20 m H2O. Jej elastyczność gwarantuje łatwy montaż, a niewielkie wymiary ułatwiają składowanie i transport. 

 

 

Taśma pęczniejąca FORBENT typ G

 

Taśma uszczelniająca FORBENT typ G o wymiarach 5x20 mm lub 10x20 mm wykonana jest z termoplastycznego elastomeru. Prawidłowo zabetonowana, poprzez zwiększenie objętości wypełnia ubytki oraz szczeliny w betonie, skutecznie uszczelnia przerwy robocze przed penetracją cieczy znajdujących się pod ciśnieniem do 40 m H2O. Jej elastyczność gwarantuje łatwy montaż, a niewielkie wymiary ułatwiają składowanie i transport. 


 

Siatka stalowa

Budowa siatki zapewnia równomierny docisk taśmy do elementu betonowego. Perforowana powierzchnia ułatwia proste mocowanie gwoźdźmi do betonu.

 

 

 

Uchwyt montażowy

Odpowiednio wyprofilowane uchwyty montażowe zapewniają ścisłe przyleganie taśmy pęczniejącej do podłoża. Dodatkowo wykonany ułatwia montaż do podłoża przy pomocy gwoździ do betonu lub kołków szybkiego montażu.

 

 

 

 

 

Właściwość
Jednostka
Wymagania
FORBENT typ S
FORBENT typ G
Wygląd zewnętrzny
-
barwa szara, czarna lub grafitowa barwa biała, jasnobeżowa, beżowa lub grafitowa
Wymiary
grubość
mm 18,0 ±10%
5,0 (10,0) ±10%
szerokość
23,0 ±10%
20,0 ±10%
Długość
m
5
5
Ciśnienie pęcznienia
kPa
≥ 800
≥ 750
Wodoszczelność, brak przecieków przy ciśnieniu MPa
0,5 0,5
Wodoszczelność po suszeniu i ponownym poddaniu działniu wody
MPa
0,5 0,5


Zastosowanie

Taśmy pęczniejące FORBENT typ S oraz FORBENT typ G przeznaczone są do wykonywania uszczelnień poziomych i pionowych przerw roboczych w  betonowaniu elementów, narażonych na działanie wilgoci oraz wód gruntowych będących pod ciśnieniem hydrostatycznym do 20 m słupa wody. Mogą być stosowane do ochrony połączeń budynków istniejących z  nowoprojektowanymi. Taśmy FORBENT znajdują zastosowanie jako uszczelnienie przerw roboczych w betonowaniu obiektów inżynierskich, budynków mogących znajdować się poniżej poziomu wód gruntowych oraz narażonych na okresowe zmiany wysokości cieków podziemnych. System taśm pęczniejących FORBENT można stosować jako zabezpieczenie przejść przepustów rurowych instalacyjnych przez płyty i tarcze obiektów narażonych na podciekanie wody. Taśmy pęczniejące mogą stanowić zabezpiecznie słupów tymczasowych wykonanych z profili walcowanych przechodzących przez płyty fundamentowe oraz wszelkich styków betonu z  elementami stalowymi lub konstrukcji zespolonych. Taśmy FORBENT znalazły zastosowanie w zbiornikach na wodę pitną, a ich bezpieczeństwo potwierdza Atest Higieniczny.

Uszczelnienie styku płyty i ściany fundamentowej Łączenie na zakład dwóch odcinków taśm Uszczelnienie zamka ściany szczelinowej z płytą fundamentową

Montaż

Przed montażem należy z przerwy roboczej usunąć nieczystości, stopić kawałki lodu,usunąć stojącą wodę i zaprawę cementową. Podłoże betonowe musi mieć suchą powierzchnię. Na szczelność chronionej przerwy wpływa jakość wykonanego elementu betonowego. Nie powinien posiadać żadnych wad, raków oraz pęknięć. Podczas montażu należy umieścić taśmę w osi przyszłego złącza, dopasowując jej przebieg do kształtu chronionego elementu. Elastyczność taśmy tej oraz nieduży przekrój poprzeczny pozwalają na dopasowanie nawet do bardzo skomplikowanych przerw. Wymagane otulenie taśmy FORBENT betonem wynosI minimum 170 mm (pomiędzy krawędzią taśmy, a licem betonu). Przy zabezpieczeniu przerw roboczych w elementach o znacznej grubości (powyżej 30 cm) zaleca się układanie taśmy pęczniejącej w odległości ok. 1/3 grubości elementuod strony napływu wody. Po prawidłowym rozłożeniu taśmywzdłuż uszczelnianej przerwy należy trwale przymocować ją do podłoża, zabezpieczając tym samym przed przesunięciem podczas betonowania. W tym celu mozna zastosować siatki stalowe, listwy montażowe, punktowe przystrzelenie (przybicie) do betonu gwoździami, uchwytami montażowymi lub wykorzystując odpowiednie kleje. W przypadku mocowania punktowego lub za pomocą uchwytów montażowych maksymalny rozstaw gwoździami powinien wynosić 150 mm. Przy stykach wykuwanych lub groszkowanych taśmę należy  mocować  w każdym miejscu zmiany kształtu podłoża, zapewniając jak najlepsze jej przyleganie. Ciągłe mocowanie przy użyciu siatek  i listew montażowych zapewnia lepsze jej przyleganie do podłoża. Przez taśmę pęczniejącą z założonym elementem dociskowym należy przybić gwoździew maksymalnym rozstawie 250 mm. 
Na stykach, gdzie nie ma możliwości przybicia gwoździ (elementy metalowe, rury, gęsta siatka zbrojenia uniemożliwiająca swobodne manewrowanie młotkiem lub osadzakiem), taśmę można montować przy pomocy odpowiedniego kleju. Ważnym aspektem szczelności całego systemu jest zachowanie ciągłości montażu taśm. Łączenie kolejnych odcinków, należy wykonać z zakładem bocznym na długości 50÷100mm.

Taśmy pęczniejące powinny być montowane w możliwie jak najkrótszym czasie przed betonowaniem. Aby uniemożliwić przedwczesne pęcznienie wkładki pęczniejącej, po ułożeniu należy chronić ją przed warunkami atmosferycznymi (wilgocią, opadami deszczu, śniegu, a także długotrwałego nasłonecznienia). Taśm, które zaczęły już pęcznieć, nie należy montować. Jeżeli pęcznienie taśmy rozpoczęło sie po zamontowaniu, należy ją wymienić bądź  zabezpieczyć dodatkowo styk kolejną taśmą pęczniejącą lub wężem iniekcyjnym P-100 (jeżeli pozwala na to szerokość zabezpieczanego elementu).

Wskazówki montażowe

  • Początek procesu pęcznienia taśm FORBENT rozpoczyna się z  opóźnieniem w stosunku do pierwszego kontaktu z cieczą, co powoduje, że taśma nie absorbuje wody zarobowej.
  • W przypadku podciekania wody na uszczelnianym styku, należy odczekać, aż proces pęcznienia profilu dobiegnie końca (czas pęcznienia zależy od typu taśmy).
  • Przy stosowaniu taśm pęczniejących w środowisku wykazującym silnie agresywne właściwości chemiczne, należy przeprowadzić próbę pęcznienia taśmy w wodzie pobranej z gruntu lub cieczy technologicznej, która w  późniejszej eksploatacji będzie miała kontakt z konstrukcją.
  • Przy wykonywaniu klejenia taśm pęczniejących FORBENT na rurach lub elementach stalowych o obwodzie zamkniętym, taśmę można dowiązać do rury przy pomocy drutu wiązałkowego lub przykleić taśmą samoprzylepną.
  • W warunkach występowania ciśnienia hydrostatycznego szerokość szczeliny w elementach uszczelnianych taśmą pęczniejącą FORBENT typ S  nie powinna być większa niż 0,5 mm.

 
1. Rozłożenie i mocowanie taśmy do podłoża wzdłuż chronionej przerwy poziomej/pionowej przy pomocy siatki lub uchwytów montażowych. 2. Betonowanie konstrukcji

Opakowanie   

Taśmy pęczniejące FORBENT są dostarczane w opakowaniach kartonowych w postaci zrolowanych kręgów.

Przechowywanie

Taśmy pęczniejące FORBENT należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta, w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzewczych w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmienność właściwości technicznych wyrobu.

Transport

Taśmy pęczniejące FORBENT podczas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią oraz wpływem czynników atmosferycznych, w szczególności opadami deszczu. Przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta.