Taśmy Pęczniejące Forbent I Masterstop

FORBENT oraz MASTERSTOP to taśmy pęczniejące pod wpływem wilgoci i wód gruntowych przeznaczone do wykonywania uszczelnień poziomych i pionowych technologicznych przerw roboczych w betonowaniu elementów betonowych i żelbetowych. Pęcznienie profili w dużym stopniu zależy od materiału, ciśnienia hydrostatycznego i charakteru chemicznego cieczy  oraz czasu jej działania na taśmę. Taśmy pęczniejące przyjmując wodę w swoją strukturę cząsteczkową zwiększają objętość. Prawidłowo zabetonowana taśma pęczniejąca poprzez zwiększenie objętości uszczelnia przerwę roboczą przed dalszą penetracją cieczy. Aby mogło powstać ciśnienie pęcznienia przeciwdziałające naporowi cieczy, a taśma pęczniejąca mogła spełnić swoją funkcję, musi ona być całkowicie otoczona betonem. Szybki montaż oraz brak konieczności dostosowania zbrojenia i układu przerw roboczych na etapie projektowania stawiają taśmy pęczniejące jako alternatywę dla taśm z PCW.

 

Aprobaty, certyfikaty, atesty

01
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1261 wydanie 1 - Wyroby uszczelniające FORBENT S i FORBENT G
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1261 wydanie 1 - Wyroby uszczelniające FORBENT S i FORBENT G
1.43 MB
02
Aprobata Techniczna IBDiM - Nr AT/2015-02-3151 - Wyroby uszczelniające FORBENT S i FORBENT G
Aprobata Techniczna IBDiM - Nr AT/2015-02-3151 - Wyroby uszczelniające FORBENT S i FORBENT G
409.55 KB
03
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych ITB Nr 13/1/2017/000/2017.01.01 Taśmy uszczelniające FORBENT
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych ITB Nr 13/1/2017/000/2017.01.01 Taśmy uszczelniające FORBENT
487.69 KB
04
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych IBDiM Nr 17/2/2017/000/2017.01.01 Taśmy uszczelniające FORBENT
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych IBDiM Nr 17/2/2017/000/2017.01.01 Taśmy uszczelniające FORBENT
485.74 KB
05
Atest Higieniczny B-BK-60210-0027/20 - Taśmy uszczelniające FORBENT S, FORBENT G
Atest Higieniczny B-BK-60210-0027/20 - Taśmy uszczelniające FORBENT S, FORBENT G
1.47 MB

Referencje

01
List referencyjny KARPAT-BUD
List referencyjny KARPAT-BUD
02
List referencyjny Chemobudowa-Kraków
List referencyjny Chemobudowa-Kraków
03
List referencyjny Budpol
List referencyjny Budpol
04
List referencyjny Polimex Mostostal
List referencyjny Polimex Mostostal

Katalog do pobrania

01
Systemy uszczelniające
Systemy uszczelniające
24.23 MB

Galeria