Informacje Ogólne

 

Wąż iniekcyjny służy jako środek, przy pomocy którego właściwy produkt uszczelniający (materiał iniekcyjny) zostaje wprowadzony w przerwę roboczą.
Skuteczność systemu zapewnia zastosowany materiał iniekcyjny. Przed wyborem iniektu należy zapoznać się z zakresem jego zastosowania. System uszczelniający opierający się na systemie węży iniekcyjnych nie wymaga ingerowania w przebieg zbrojenia konstrukcji oraz układu szalunków, a sam montaż odbywa się na wykonanym wcześniej elemencie konstrukcji. Mały wymiar poprzeczny węża pozwala na stosowanie go na stykach roboczych cienkich elementów oraz jako dodatkowe uszczelnienie, w kombinacji z taśmami uszczelniającymi. Otulina betonowa węża iniekcyjnego nie powinna być mniejsza niż 7 cm.

Schemat penetracji wód gruntowych przez przerwy robocze. Schemat uszczelnienia przerwy roboczej przez zainiektowanie zamontowanego węża P-100.

System iniekcyjny P-100
Symbol
Opakowanie
Jednostka
sprzedaży
Jednostka
miary
Masa jednostki
miary [kg]
Nr art.
Wąż iniekcyjny P-100
100 mb/rolka
1 mb
mb
0,180
SU-SI-IW-0-01996
Końcówka iniekcyjna PCV
50 szt./worek
50 szt.
szt.
0,009
SU-SI-IW-0-01992
Kalamitka
50 szt./worek
50 szt.
szt.
0,003
SU-SI-IW-0-01990
Łącznik węża QUICKY
25 szt./worek
25 szt.
szt.
0,005
SU-SI-IW-0-01987
Wąż  ciśnieniowy zbrojony PCV (biały)
50 mb/rolka
1 mb
mb
0,200
SU-SI-IW-0-02000
Końcówka iniekcyjna  55 mm
100 szt./worek
100 szt.
szt.
0,008
SU-SI-IW-0-01991
Uchwyt STECKY
100 szt./worek
100 szt.
szt.
0,700
SU-SI-IW-0-01999
Puszka montażowa
1 szt.
1 szt.
szt.
0,250
SU-SI-IW-0-01993
Puszka montażowa PK-2
1 szt.
1 szt.
szt.
0,250
SU-SI-IW-0-01994
Uchwyt montażowy
300 szt./worek
300 szt.
szt.
0,013
SU-SI-IW-0-01995

 

PRZEGLĄD MATERIAŁÓW

Wąż iniekcyjny P-100

Wąż iniekcyjny P-100 wykonany jest z elastycznego tworzywa PVC. Centralnie usytuowany kanał transportowy służy do podawania materiałów iniekcyjnych. Wzdłuż boków węża P-100 znajdują się mikroszczeliny pozwalające na równomierne rozprowadzenie iniektu. Specjalnie zaprojektowana budowa węża P-100 zapobiega przedostawaniu się mleczka cementowego do wnętrza kanału transportowego podczas betonowania.

Łączniki QUICKY  

Plastikowe łączniki QUICKY umożliwiają szybkie połączenie odcinków węża iniekcyjnego z wężem ciśnieniowym. Ich budowa nie wymaga stosowanie jakichkolwiek narzędzi oraz umożliwia prace w rękawicach ochronnych.

Końcówka iniekcyjna PCW

Przesuwany pierścień końcówki iniekcyjnej umożliwia szybkie ustabilizowanie zakończenia węża i zapobiega jego niekontrolowanemu wypadaniu. Płaska listwa montażowa pozwala na przymocowanie końcówki do szalunku przy pomocy gwoździ. Przed betonowaniem nie należy usuwać korka zabezpieczającego gwint.

Wąż zbrojony ciśnieniowy (biały)

Wąż zbrojony zapewnia wyjście kolejnych odcinków węży iniekcyjnych poza obrys elementu żelbetowego. Jego budowa pozwala na iniekcje w zakresie do 20 barów.

Uchwyty montażowe

Odpowiednio wyprofilowane uchwyty montażowe zapewniają ścisłe przyleganie węża do podłoża. Wykonany w uchwycie otwór pozwala na łatwy montaż do podłoża przy pomocy gwoździ do betonu lub kołków szybkiego montażu.

Puszka montażowa

Element montażowy, do którego należy doprowadzić wężyki wtłaczające z  PCV. Puszki montowane są zazwyczaj do zbrojenia lub szalunków.

 

Kalamitka

Kalamitka służy do odpowiedniego połączenia węża iniekcyjnego z  urządzeniem wytwarzającym ciśnienie i wtłaczającym materiał iniekcyjny.

Materiał iniekcyjny

Materiał iniekcyjny wtłoczony przez kanał transportujący węża wypełnia szczeliny powstałe w przerwie roboczej zapobiegając ewentualnym przeciekom lub podciąganiu kapilarnemu wody. Iniekty występują jako jedno-, dwu- lub wielokomponentowe żywice, żele oraz w postaci zawiesin cementowych.


Montaż

Wąż iniekcyjny układany jest zazwyczaj pośrodku uszczelnianego złącza. Jeżeli element ma szerokość większą niż 60 cm, zaleca się umieszczenie węża w odstępie ok. 25 cm od lica betonu po stronie napływu wody lub zastosowanie dwóch równolegle ułożonych węży iniekcyjnych. Aby skutecznie zapobiec przesunięciu węża podczas betonowania, należy przymocować go do podłoża przy pomocy uchwytów mocujących, rozmieszczonych co ok. 25 cm (ok. 4 – 5 uchwytów montażowych na mb). Długość pojedynczego odcinka nie powinna przekroczyć 10 ÷ 12 mb.
W przypadku wystąpienia naroży lub załamań elementu, zaleca się zmniejszenie długości odcinków do 10 mb.
Łuk (promień) gięcia nie może być mniejszy niż 20 cm. Krzyżowanie odcinków węży nie jest wskazane. Węże należy łączyć na zakład, a ich równoległe odcinki oddalić od siebie o minimum 5 cm. Przyjęcie minimalnych otulin powinno być poprzedzone analizą wytrzymałościową betonu i stali zbrojeniowej. 

Rys. 1. Rozmieszczenie systemu węży iniekcyjnych na uszczelnianym styku. Położenie puszek montażowych planujemy uwzględniając długość pojedynczego węża. Należy zwrócić uwagę, aby zapewnić wygodny dostęp do puszek potrzebny podczas wtłaczania materiału iniekcyjnego.


Zbyt mocne załamywanie węża, może spowodować jego pęknięcie lub niedrożność kanału transportowego. Na wypukłych narożach (Rys. 3) węże należy prowadzić w żłobieniach. We wklęsłym narożu ułożyć węża w formie rozciągniętej litery „S”, zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 3 . Wąż iniekcyjny należy doprowadzić do zabetonowanego ramienia taśmy wewnętrznej (rys. 4). W przypadku konieczności połączenie systemu iniekcyjnego z taśmami zewnętrznymi, odcinek węża należy doprowadzić najbliżej jak to możliwe do kotwy taśmy uszczelniającej zachowując min. 7 cm otulinę betonową (rys. 5).

Rys. 2. Krzyżowanie kolejnych odcinków węża. Rys. 3. Montaż węża na narożach uskoków.

Rys. 4. Montaż węża w obrębie dylatacji zabezpieczonej wewnętrzną taśmą uszczelniającą. Rys. 5. Montaż węża w obrębie dylatacji zabezpieczonej zewnętrzną taśmą uszczelniającą.

Iniektowanie zabetonowanych węży

Prace iniekcyjne zamontowanych odcinków węży P-100 należy rozpocząć nie wcześniej niż po zakończeniu procesów reologicznych betonu w momencie obciążenia styków 80% masy własnej konstrukcji.
W przeciwnym wypadku wysokie ciśnienie, konieczne przy wprowadzaniu materiału iniekcyjnego, mogłoby uszkodzić konstrukcję powodując jej zarysowanie. Iniekcje należy prowadzić przy stałym ciśnieniu, którego wartość powinna stabilizować się w jak najniższym zakresie umożliwiającym transport stosowanego materiału. Prace należy prowadzić w temperaturze powyżej +5°C. 

Należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfikacją i zaleceniami producenta materiału. 

Montaż

1. Zabetonowany i rozszalowany pierwszy element konstrukcji. 2.  Ułożenie węża w osi uszczelnianego styku.
3. Montaż węża iniekcyjnego przy pomocy uchwytów montażowych w rozstawie co ok. 25 cm. 4. Połączenie wężyków ciśnieniowych z końcówkami węży przy użyciu łączników QUICKY. 
5. Założenie puszek montażowych oraz doprowadzenie wężyków ciśnieniowych. 5a. Betonowanie elementu konstrukcji. Wykonanie iniekcji po dociążeniu styków ok. 80% masy własnej konstrukcji.
6. Przymocowanie końcówek PVC do szalunku oraz doprowadzenie do nich węży iniekcyjnych. 6a. Usunięcie zawleczki oraz wkręcenie kalamitki z końcówki PVC. Wykonanie iniekcji po dociążeniu styków ok. 80% masy własnej konstrukcji. 
Montaż w zamku ściany szczelinowej

Rys. 1. Ułożenie i przytwierdzenie węży iniekcyjnych wzdłuż styku zamka. Rys. 2. Założenie łącznika QUICKY i wężyków ciśnieniowych.
Rys. 3a. Wypuszczenie wężyków ponad zamek ściany szczelinowej. Rys. 3b. Wykonanie wkładki styropianowej w płycie dennej i doprowadzenie końcówek wężyków ciśnieniowych.