Informacje Ogólne

 Materiał iniekcyjny

Materiały iniekcyjne są właściwym środkiem uszczelniającym, który wtłoczony przez kanał transportujący węża do szczelin powstałych na styku przerwy roboczej w betonowaniu, wypełnia je oraz zapobiega ewentualnym przeciekom lub podciąganiu kapilarnemu wody. Występują one jako jedno-, dwu- lub wielokomponentowe żywice, żele lub zawiesiny cementowe. W zależności od kształtu uszczelnianego elementu oraz ogólnego zadania jakiemu ma sprostać uszczelnienie należy dobrać odpowiedni materiał iniekcyjny o określonym składzie chemicznym oraz sposobie przebiegania reakcji utwardzenia

W wyniku wieloletniej praktyki związanej z montażem systemu węży iniekcyjnych niejednokrotnie nasze ekipy montażowe musiały zmierzyć się odnalezieniem zabetonowanych końcówek węża, którędy należy podać iniekt. Z racji niskiej efektywności „takich poszukiwań” możliwe jest wykonanie iniekcji zabetonowanego węża poprzez przewiercenie go i podanie żywicy przez końcówkę iniekcyjną.

Końcówka iniekcyjna

System iniekcji punktowej
Symbol
Opakowanie [szt./karton]
Jednostka
sprzedaży
Jednostka
miary
Masa jednostki
miary [kg]
Nr art.
Końcówka iniekcyjna D8 L=75 mm
100
1 szt.
szt.
0,0156
SU-SI-IP-0-01985
Końcówka iniekcyjna D8 L=100 mm
100
1 szt.
szt.
0,0327
SU-SI-IP-0-07985
Końcówka iniekcyjna D8 L=125 mm
200
1 szt.
szt.
0,0498
SU-SI-IP-0-01983
Końcówka iniekcyjna D10 L=110 mm
100
1 szt.
szt.
0,0425
SU-SI-IP-0-01984
Końcówka iniekcyjna D13 L=100 mm
100
1 szt.
szt.
0,0525
SU-SI-IP-0-07986
Końcówka iniekcyjna D13 L=115 mm
100
1 szt.
szt.
0,0650
SU-SI-IP-0-08096
Szybkozłączka na kalamitkę D7 mm
1
1 szt.
szt.
0,0300
SU-SI-IP-0-07942Końcówka iniekcyjna, twz. paker, służy do wykonywania napraw i tamowania wycieków wody z pęknięć i niechronionych przerw roboczych poprzez wykonanie iniekcji punktowej. Po odpowiednim pootworowaniu nieszczelnego miejsca, należy osadzić w nim „paker” i wtłoczyć materiał iniekcyjny przez podłączenie pompy do kalamitki. W wyjątkowych sytuacjach (zabetonowanie wlotów węża iniekcyjnego) końcówki iniekcyjne wykorzystywane są do transportu materiału iniekcyjnego do węża iniekcyjnego poprzez przewiercenie jego profilu.