Informacje Ogólne

Blachy uszczelniające BETOFLEX stosowane są do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych, stale lub okresowo narażonych na działanie wody lub cieczy technologicznych. Nowatorska metoda wulkanizowania materiału pęczniejącego gwarantuje trwałe połączenie ocynkowanej blachy stalowej z materiałem pęczniejącym. Blachy uszczelniające BETOFLEX dostarczane są w odcinkach 25 mb, co umożliwia szybki i sprawny montaż.
Stabilizację blach uszczelniających w konstrukcji zapewniają klamry montażowe BETOFLEX, dowiązywane drutem wiązałkowym do zbrojenia. Odpowiednio przymocowane klamry zapobiegają zmianie położenia blachy w trakcie prowadzenia prac ciesielskich, zbrojarskich i podczas betonowania. Stosując szyny montażowe do łączenia mechanicznego odcinków blachy.mamy pewność zachowania pełnej szczelności całego systemu.

Schemat uszczelnienia przerwy roboczej w betonowaniu zabezpieczonej blachą BETOFLEX. 

Schemat wykonania łączenia dwóch odcinków blachy BETOFLEX przy pomocy szyny montażowej.

System BETOFLEX
Symbol
Opakowanie
Jednostka
sprzedaży
Jednostka
miary
Masa jednostki
miary [kg]
Nr art.
Blacha uszczelniająca BETOFLEX L=25m
25 mb/karton
25 mb
mb
1,10
SU-BU-BF-1-07915
Szyna montażowa  KS 150/BETOFLEX
1 szt.
1 szt.
szt.
0, 25
SU-TU-KB-1-08632
Klamra montażowa  BETOFLEX
50 szt.
1 szt.
szt.
0,10
SU-BU-BF-1-07917

 

PRZEGLĄD MATERIAŁÓW

Blacha uszczelniająca BETOFLEX

 

Szyna montażowa

 

Klamra montażowa

Parametry geometryczne i fizyko-chemiczne blachy uszczelniającej BETOFLEX
Właściwości
Jednostka
Wymagania
Wygląd zewnętrzny

Blacha ocynkowana. Ciemnozielona masa bentonitowa. Bez uszkodzeń mechanicznych.
Grubość blachy
mm
0,75 ÷ 0,80 ± 5%
Grubość powłoki antykorozyjnej blachy
m
≥ 10
Grubość warstwy masy bentonitowej
mm
≥ 4  
Edometryczny wskaźnik pęcznienia bentonitu
%
≥ 60
Okres pęcznienia bentonitu do uzyskania maksymalnej masy
doba
5-14
Początkowy okres pęcznienia
doba
1-2
Ciśnienie pęcznienia masy bentonitowej
kPa
≥ 600
Pęcznienie swobodne masy bentonitowej, określone przyrostem masy:
pH=7
%
≥ 400
pH=12,5
≥ 17
pH=4,5
≥230

 

Zastosowanie    

Zastosowanie blachy uszczelniającej BETOFLEX zapewnia szczelność przerwy roboczej przy stale działającym ciśnieniu wody i cieczy technologicznych oraz przy wielokrotnym działaniu wody i jej sezonowym zaniku do 0,28 MPa (wartość ustalona ze współczynnikiem bezpieczeństwa 2,5).
Dzięki dużej odporności chemicznej, blachy BETOFLEX mogą być stosowane w oczyszczalniach ścieków, kanałach i zbiornikach przezna-czonych na składowanie cieczy technologicznych, w halach produkcyjnych przemysłu ciężkiego, chemicznego oraz w branży energetycznej.
Blachy uszczelniające BETOFLEX mogą być stosowane w zbiornikach na wodę pitną, a ich bezpieczeństwo w kontakcie z cieczą potwierdza uzyskany Atest Higieniczny. 

System blach uszczelniających BETOFLEX należy stosować jako wodoszczelne zabezpieczenie przerw roboczych na styku:

  •  płyty fundamentowej ze ścianą (styk płyta-ściana),
  •  płyty dennej ze ścianą zbiornika,
  •  kolejno betonowanych odcinków ściany fundamentowej / zbiornika zarówno w pionie, jak i poziomie (styk ściana-ściana),
  •  betonowania sąsiednich działek płyty fundamentowej (styk płyta-płyta).

 


Opakowanie
Blachy uszczelniające BETOFLEX dostarczane są w kartonowych opakowaniach. Opakowanie zawiera blachę uszczelniającą BETOFLEX (rolka) wraz z klamrami montażowymi.Przechowywanie
Blachy uszczelniające BETOFLEX należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych w temp. od 0°C do 30°C, z dala od urządzeń grzewczych. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego (UV).

 

Transport
Blachy uszczelniające BETOFLEX należy zabezpieczyć na czas transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

Detale montażowe

Blachę uszczelniającą BETOFLEX montujemy w osi ściany przed betonowaniem. Minimalna głębokość osadzenia blachy w pierwszym etapie betonowania wynosi 4 cm. Jeżeli projekt nie przewiduje takiego otulenia górnego zbrojenia płyty, należy wykonać dodatkowy próg (zamek) w płycie betonowej, pozwalający na minimalną głębokość betonowania. Prawidłowe osadzenie blachy gwarantują klamry montażowe. Zaleca się stosowanie min. 2 klamer na 1 mb blachy. Klamry należy dowiązać do siatki górnego zbrojenia płyty drutem wiązałkowym. Poszczególne odcinki łączone są na zakład 30 mm (minimum) z wykorzystaniem systemowej szyny montażowej.  
W przypadku uszczelniania przerw roboczych o nieliniowym kształcie (zaokrąglenia konstrukcji oraz naroża) blachę wystarczy wygiąć nadając jej odpowiedni kształt.

Schemat rozstawu klamer montażowych na poziomych i pionowych przerwach roboczych.

Łączenie blachy uszczelniającej z wewnętrzną taśmą uszczelniającą do przerw roboczych i dylatacyjnych Besaplast przy pomocy szyny montażowej. Osadzenie rury do rys wymuszonych Besaflex typ S na blasze uszczelniającej BETOFLEX.

Montaż 

1. Rozwinięcie i rozprostowanie blachy BETOFLEX. 2. Montaż blachy w osi ściany. Minimalna głębokość osadzenia blachy w betonie w pierwszym etapie betonowania wynosi 4 cm.
3. Osadzenie klamer montażowych. 4. W narożach blachę BETOFLEX należy zagiąć, nadając jej odpowie-dni kształt.
5. Łączenie kolejnych odcinków blach przy pomocy szyny montażowej. 6. Betonowanie kolejnych elementów konstrukcji.