Deflex 501/a


Opis techniczny

Profil wodoszczelny składa się kształtowników nośnych wykonanych z aluminium, wkładki z tworzywa sztucznego Nitriflex® oraz płaskowników mocujących wkładkę wykonanych ze stali nierdzewnej. Przeznaczony jest do montażu na niewykończonych powierzchniach. Charakteryzuje się estetycznym wyglądem oraz pełną szczelnością.
Profil znajduje zastosowanie na parkingach, parkingach wielopoziomowych, garażach podziemnych, kładkach dla pieszych, rampach, pływalniach, pomieszczeniach mokrych, gdzie wymagana jest wodoszczelność.
Wkładka z tworzywa sztucznego łączona jest w jeden odcinek poprzez zgrzewanie. W razie konieczności wkładkę uszczelniającą można wymienić w trakcie eksploatacji obiektu nie uszkadzając przy tym przyległych powierzchni posadzki lub nawierzchni.
Profil jest odporny na sole drogowe, agresywne media (np. benzynę) i inne czynniki zewnętrzne.
Profil spełnia wymogi odporności ogniowej dla klasy E według normy PN-EN 13501-1 według której wyroby zdolne są przeciwstawiać się – w krótkim czasie – oddziaływaniu małego płomienia bez znacznego rozprzestrzeniania płomienia.
Profil występuje w wersji płaskiej i narożnej.
Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PŁASKIE
501/a
PROFILE NAROŻNE E 501/a
Fb [mm]
nominalna szerokość
szczeliny dylatacyjnej
60B [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
260
S [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
130
H [mm]
wysokość zabudowy
35BE [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
160
SE [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
95
HE [mm]
wysokość zabudowy
80
W ± [mm]
kompensacja ruchu
szczeliny dylatacyjnej
40(±20)
Kolor
stal nierdzewna - naturalny, aluminium – naturalny, wkładka elastyczna – czarny
Materiał Kształtowniki nośne - aluminium - właściwości zgodne z PN-EN 755.
Wkładka elastyczna Nitriflex® – materiał trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, utlenianie, kwasy, promieniowanie UV, wpływy atmosferyczne i temperaturę (do +65°C) a także starzenie i sole drogowe.
Nakładki - stal nierdzewna
Obciążenie [kN]
Długość standardowa [m] kształtowniki nośne - 4, nakładki - 2 lub 4, wkładka - 20

 

Schematy montażowe

 

DEFLEX 501/a-060

DEFLEX E 501/a-060