Zalecenia Montażowe

Wytyczne dotyczące montażu profili ściennych i stropowych Deflex serii 22/P, 23/W

Montaż należy rozpocząć od umieszczenia i przesunięcia klipsów w wyżłobieniach zapłetwienia profilu.
Ustawić i rozmieścić klipsy, dostosowując ilość do rodzaju podłoża.
Przygotować podłoże do montażu, oczyścić i wyrównać.
Powierzchnia podłoża do którego ma być montowany profil musi być równa, gładka, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń.
Następnie ustawić profil z zamontowanymi klipsami w miejsce mocowania.
Naciskając ręką profil mocujemy klipsy, aby profil dokładnie przylegał do podłoża.

 

DEFLEX 22/P

 

Legenda:
1. Profil PCW
2. Klips
3. Fb – szerokość szczeliny dylatacyjnej
4. S – widoczna szerokość profilu
5. B – całkowita szerokość profilu
6. H – wysokość profilu

 

 

 

Standardowo przyjmuje się 9 klipsów. Ilość klipsów można zwiększyć w zależności od rodzaju podłoża.

 

DEFLEX 23/W

 

 

Legenda:
1. Profil PCW / aluminium
2. Klips
3. Fb – szerokość szczeliny dylatacyjnej
4. S – widoczna szerokość profilu
5. B – całkowita szerokość profilu
6. H – wysokość profilu

 

 

Standardowo przyjmuje się 4 klipsy dla profilu aluminiowego oraz 5 klipsów dla profilu PCW. Ilość klipsów można zwiększyć w zależności od rodzaju podłoża.

 

Wytyczne dotyczące montażu profili ściennych i stropowych Deflex  serii 318, 326, 397, 398

Powierzchnia podłoża do którego ma być montowany profil musi być równa, gładka, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń.
Montaż w miarę możliwości należy przeprowadzić zaczynając od góry, czyli od najwyższego końca szczeliny dylatacyjnej. W celu uniknięcia ześlizgnięcia się wkładki lub ewentualnego sfałdowania na odcinku pierwszego 1- 2 m profilu należy w odstępach co 10-20 cm zacisnąć wkładkę w kanałach prowadzących kształtownika aluminiowego, tak aby nie wysuwała się pod wpływem własnego ciężaru.
Następnie należy wsuwać od dołu kolejne kształtowniki i mocować kołkami do podłoża.
Pierwszą szynę można zamocować za pomocą:
- śrub,
- kleju i śrub,
- kleju (tylko wewnątrz budynku/budowli)
Podczas montażu należy zwrócić uwagę aby wkładka została prawidłowo zamocowana, z zachowaniem wymiaru S (widoczna szerokość profilu na powierzchni).
Na końcu należy umieścić kolejne szyny i przymocować je tak jak pierwszą szynę. Wypustki w szynach bocznych powinno się przepłukać środkiem umożliwiającym poślizg, przez co montaż wkładki będzie znacznie łatwiejszy.
Do mocowania należy używać kołków rozporowych odpowiednich do danego rodzaju podłoża oraz wkrętów ze stali nierdzewnej.
Przy szczelinach dylatacyjnych dłuższych niż 4m należy zastosować łączenie kształtowników aluminiowych, natomiast wkładka powinna być na wymiar i zamontowana w jednym kawałku.
W przypadku szczególnie długich szczelin dylatacyjnych należy połączyć wkładki przez zgrzewanie czołowe w celu zachowania szczelności.

 

DEFLEX 318

 

 

Legenda:
1. Profil ze stali ocynkowanej
2. Wkładka z tworzywa sztucznego
3. Kołek rozporowy/ kotwa mocująca dopasowane do rodzaju podłoża
4. W (+/-) – kompensacja ruchów szczeliny dylatacyjnej
5. Fb – szerokość szczeliny dylatacyjnej
6. S – widoczna szerokość profilu
7. B – całkowita szerokość profilu
8. H – wysokość profilu

 

 

 

DEFLEX 326

 

 

Legenda:
1. Profil aluminiowy
2. Wkładka z tworzywa sztucznego
3. Kołek rozporowy/ kotwa mocująca dopasowane do rodzaju podłoża
4. W (+/-) – kompensacja ruchów szczeliny dylatacyjnej
5. Fb – szerokość szczeliny dylatacyjnej
6. S – widoczna szerokość profilu
7. B – całkowita szerokość profilu
8. H – wysokość profilu

 

 

 

DEFLEX 397

 

 

Legenda:
1. Profil aluminiowy
2. Wkładka z tworzywa sztucznego
3. Kołek rozporowy/ kotwa mocująca dopasowane do rodzaju podłoża
4. W (+/-) – kompensacja ruchów szczeliny dylatacyjnej
5. Fb – szerokość szczeliny dylatacyjnej
6. S – widoczna szerokość profilu
7. B – całkowita szerokość profilu
8. H – wysokość profilu

 

 

 

DEFLEX 398

 

 

Legenda:
1. Profil ze stali nierdzewnej
2. Wkładka z tworzywa sztucznego
3. Kołek rozporowy/ kotwa mocująca dopasowane do rodzaju podłoża
4. W (+/-) – kompensacja ruchów szczeliny dylatacyjnej
5. Fb – szerokość szczeliny dylatacyjnej
6. S – widoczna szerokość profilu
7. B – całkowita szerokość profilu
8. H – wysokość profilu