Wytyczne Dotyczące Doboru I Projektowania Dylatacji

Dylatacja jest celowo utworzoną szczeliną w budynku lub obiekcie budowlanym, której zadaniem jest umożliwienie niezależnej pracy poszczególnych części budowli. Wydzielone elementy, ich fragmenty samodzielnie przenoszą przewidywane obciążenia, odkształcenia i przesunięcia.
Prawidłowy dobór profilu dylatacyjnego przeznaczonego do przykrycia i zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej w budynkach stanowi nie tylko element wykończenia estetycznego, ale ma jednocześnie umożliwić pracę konstrukcji pod wpływem zmiany temperatury, skurczu elementów betonowych czy różnic osiadań pomiędzy elementami budowli.
Wybór odpowiedniego profilu do szczelin dylatacyjnych ma dlatego decydujące znaczenie dla prawidłowego ich funkcjonowania.
Wzajemne przemieszczenia oraz szerokość szczeliny dylatacyjnej określane są na etapie projektu. Niemałe znaczenie ma wobec tego jednostka projektująca, która decyduje o wyborze odpowiedniego systemu profili dylatacyjnych. Firma wykonawcza natomiast powinna przestrzegać zaleceń i wskazówek producenta systemu zabudowy szczelin dylatacyjnych.
Profile dylatacyjne ścienne i sufitowe nie mają do spełnienia tak wysokich wymogów jak w przypadku profili podłogowych. Jednakże i tu mogą powstać szkody już po zabudowaniu profili. Te szkody są bezpośrednim skutkiem nieprawidłowego wyboru profilu, jak również niefachowego montażu. Wyjątkiem może być montaż profili na zewnętrznych powierzchniach ścian budynków. W takim przypadku należy uwzględnić parcie wiatru na profile.

Przy wyborze właściwego profilu należy wziąć po uwagę następujące kryteria:
a) przemieszczanie poziome
b) przemieszczanie pionowe
c) szerokość szczeliny dylatacyjnej
d) wysokość wbudowania profilu w konstrukcję
e) widoczną część profilu
f) inne materiały, z którymi profil będzie miał kontakt
g) zabezpieczenie przed działaniem wody i wilgoci

Przy doborze profilu ściennego oraz sufitowego, oprócz ww. kryteriów należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 •     dokładność wykończenia krawędzi szczeliny dylatacyjnej,
 •     rodzaj materiału z jakiego wykonana jest konstrukcja obiektu,
 •     montaż profilu w szczelinie dylatacyjnej czy poza nią,
 •     przebieg szczeliny dylatacyjnej oraz jej szerokość,
 •     rodzaj wykończonych powierzchni,    
 •     stosowanie na terenach, gdzie występują szkody górnicze i trzęsienia ziemi,
 •     nadanie wnętrzu szczególnej estetyki,
 •     miejsce stosowania np.: obiekty o dużych wymaganiach higieniczno-sanitarnych (szpitale, szkoły itp.),
 •     rodzaj materiału z jakiego wykonany jest profil: tworzywo sztuczne, aluminium, rodzaj wkładki.
 •     stosowanie na zewnątrz czy wewnątrz obiektu
 •     stosowanie wewnątrz pomieszczeń narażonych na działanie agresywnych mediów.


    Nakłady pracy i koszty związane z naprawami są niewspółmiernie duże w stosunku do wartości wcześniejszego prawidłowego doboru i montażu profili. Dlatego też bardzo ważny jest prawidłowy dobór konstrukcji profilowych DEFLEX.


Odpowiedni dobór profili nadaje obiektowi szczególne walory estetyczne oraz funkcjonalne.


    Niniejszy katalog powinien być pomocny w projektowaniu zabudowy szczelin dylatacyjnych oraz w wyborze odpowiednich profili.
Jeśli nadal jednak występują niejasności prosimy o kontakt z nami, ponieważ jesteśmy przekonani, że nawet dla specjalnych wymogów możemy zaproponować optymalne rozwiązanie.

W przypadku zapytania o dobór profilu dylatacyjnego należy podać:

 •     szerokość szczeliny dylatacyjnej
 •     kompensację ruchu szczeliny dylatacyjnej
 •     wysokość wbudowania profilu w konstrukcję
 •     miejsce stosowania

 

W tabeli poniżej zestawiamy najważniejsze cechy profili dylatacyjnych firmy DEFLEX ułatwiające wstępny wybór właściwego rozwiązania. 

 

Typ profili dylatacyjnych
Szerokość
dylatacji
[mm]
Zastosowanie
Materiał
Kierunek przemieszczania
Wewnętrzny
Zewnętrzny
Aluminium
Elastomer
PCW
Inne
Poziomy
Pionowy
Poprzeczny
Profile ścienne
DEFLEX  21/P  -  profile  nakładkowe
     
10÷30
.
.
.

. . .
DEFLEX  22/P  -  profile  nakładkowe

15÷35 . .

.
.

DEFLEX  23/W  -  profile  nakładkowe
10÷100
. . .
.
.

DEFLEX  360  -  profile  nakładkowe

50÷100
.
.


. .
DEFLEX  399  -  profile  podtynkowe

100÷200
.  
.

. . .
DEFLEX  21/N  -  profile  wewnętrzne

8÷100
. .
.

. . .
Profile sufitowe
DEFLEX  323  -  profile  nakładkowe

30÷100
.
. .

. . .
Profile ścienne i sufitowe
DEFLEX  319  -  profile  nakładkowe

50÷140
. .

.
. .
DEFLEX  320  -  profile  nakładkowe

50÷120
. .
. .
. .
DEFLEX  321  -  profile  nakładkowe

50÷140
. . .
.
. .
DEFLEX  322  -  profile  nakładkowe

30÷350
. . . .

. . .
DEFLEX  324  -  profile  nakładkowe

30÷350
. . . .

. . .
DEFLEX  318  -  profile  podtynkowe

30÷50
.

.
stal
ocynkowana
. . .
DEFLEX  326  -  profile  podtynkowe

30÷350 . . . .

. . .
DEFLEX  353  -  profile  podtynkowe

32 . .
. .
. .
DEFLEX  397  -  profile  podtynkowe

30÷65
. . . .

. . .
DEFLEX  398  -  profile  podtynkowe

30÷50
. .
.
stal
nierdzewna
. . .