Specyfikacja Materiałowa

Profile dylatacyjne oraz wkładki wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów.Odpowiadają one aktualnym przepisom i  wymaganiom.
Poniżej przedstawiono właściwości poszczególnych materiałów oraz ich odporność chemiczną.

Nitriflex® wg normy DIN 18541
Materiał bazowy Nitriflex® odpowiada normie DIN 18541. Jest to kombinacja specjalnie dobranych komponentów, które posiadają dodatkową rezerwę przekraczającą wymogi normy. Wykonany wg normy DIN 18541, do najwyższych wymogów, produkcja kontrolowana przez MPA Dortmund.


Nitriflex® wg normy zakładowej
Materiał, z którego produkowane są wkładki do profili dylatacyjnych jest kombinacją specjalnie dobranych komponentów PCW i kauczuku.
Materiał ten sprawdził się na przestrzeni lat stosowania go w uszczelnieniach przerw dylatacyjnych o podwyższonych wymogach.
Taśmy wykonane z Nitriflexu posiadają najwyższe wydłużenie przy rozciąganiu, najlepszą odporność na działanie chemikaliów, starzenie, oraz elastyczność kauczuku.
Zgrzewanie tych taśm nie przysparza żadnych problemów, gdyż materiał ten posiada bardzo dobrą przewodność cieplną, Z tego powodu nie powinno się stosować do łączenia tych taśm zgrzewarek o mocy poniżej 300 W.


Besaflex® (W-PCW)
Dla wymogów jak dla Besaflex®.

Besaflex®
Wkładki do profili dylatacyjnych Besaflex® z plastycznego PCW charakteryzują się wieloma dobrymi właściwościami i oszczędnościami w późniejszej eksploatacji. Elastyczny miękki PCW jest stosowany od lat trzydziestych ubiegłego stulecia, a jego właściwości są nieustannie badane. Zanim zastosowano go do wkładek w profilach dylatacyjnych, odpowiednimi badaniami potwierdzono jego właściwości, a szczególnie odporność na starzenie.
Wkładki do profili dylatacyjnych Besaflex® spełniają wszelkie standardowe wymagania, dzięki czemu są szeroko stosowane na rynku budowlanym.
Są odporne na działanie kwaśnych i alkalicznych roztworów, procesy gnilne oraz wszelkie inne naturalnie występujące czynniki.


Profile są wykonywane również z innych materiałów np.
* PMMA (Polimetyloakrylat)
* PS (Polistyrol)
* ABS (Kauczuk Butadienowo Akrylo-Nitrylowy)
* PP (Polipropylen)
* PE (Polietylen)

Materiał
Nitriflex®  według normy DIN 18541
Metoda badawcza według
twardość Shora  A
67 +/– 5
ISO 868
gęstość
1,25 +/– 0,02 g/cm³
ISO R 1183
wytrzymałość na rozciąganie
≥ 10 N/mm²
ISO R 527-2
wydłużenie przy zerwaniu
≥ 350 %
ISO R 527-2
wydłużenie przy rozerwaniu w temp. 23 °C
≥ 350 %
DIN 53504
odporność na rozerwanie ≥ 14 N/mm²
DIN 53504
odchyłka wymiarowa
+/– 0,7 %
DIN 16941
współczynnik rozszerzalności liniowej
15–17 x 10-5  K-1
DIN 53752
ogniotrwałość
B 2
Materiał nie zawiera ołowiu, kadmu oraz formaldehydów. Materiał nadaje się do stosowania w obszarach zewnętrznych. Odporny na: oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy, zasady, mikroorganizmy, promieniowanie UV. Materiał odporny na starzenie i trwale elastyczny.

Materiał
Besaflex ®(PCW)
Metoda badawcza według
twardość Shora  A
70 +/– 5
ISO 868
gęstość
41 +/– 0,03 g/cm³
ISO R 1183
wytrzymałość na rozciąganie
≥ 10 N/mm²
ISO R 527-2
wydłużenie przy zerwaniu
≥ 250 %
ISO R 527-2
wydłużenie przy rozerwaniu w temp. 23 °C
≥ 250 %
DIN 53504
odporność na rozerwanie ≥ 10 N/mm²
DIN 53504
odchyłka wymiarowa
+/– 0,7 %
DIN 16941
współczynnik rozszerzalności liniowej
15–17 x 10-5  K-1
DIN 53752
ogniotrwałość
B 2

Materiał nie zawiera ołowiu, kadmu oraz formaldehydów. Materiał nadaje się do stosowania w obszarach zewnętrznych. Odporny na: utlenianie, kwasy, zasady. Materiał odporny na starzenie.

Materiał
Termoplastyczny Elastomer
Metoda badawcza według
twardość Shora  A
72 +/– 5

gęstość
1,11 +/– 0,03 g/cm³

wytrzymałość na rozciąganie
5,0 MPa
ISO 37
wydłużenie przy zerwaniu
470 %
ISO 37
wydłużenie przy rozerwaniu
27 N/mm
ISO 34 metoda C
odchyłka wymiarowa +/– 0,7 %
DIN 16941
współczynnik rozszerzalności liniowej
15–17 x 10-5  K-1 DIN 53752
przydatność do zaginania
> –60 °C
BS 2782 cz. 1
odkształcenie po ściskaniu
23 %
ISO 815 typ B
odporność na działanie ozonu
i promieniowania UV
Brak pęknięć i rys
ISO 1431/1
ognioodporność
B 2

Materiał nie zawiera ołowiu, kadmu oraz formaldehydów. Materiał nadaje się do stosowania w obszarach zewnętrznych.

Materiał
Besaflex ®(twardy H-PCW)
Polipropylen (PP)
Metoda badawcza według
gęstość
1,52 g/cm³ 1,04 g/cm³
DIN 53479
temperatura mięknienia materiału
80 °C

DIN 53460/B
moduł elastyczności
3200 N/mm²

DIN 534457
wytrzymałość na rozciąganie
65 N/mm² 24 N/mm² DIN 53455
twardość kulkowa
120 N/mm²
DIN 53446
absorbcja wody
0,04 %

DIN 53495
wytrzymałość na zginanie
92 N/mm²

DIN 53452
kompensacja
65 %
130 %
DIN 53455
udarność z karbem w temp. 23 °C
5,5 KJ/m²
18 KJ/m²
DIN 53453
tolerancja liniowa
+/– 0,7 %

DIN 16941
współczynnik rozszerzalności liniowej
8 x  10-5 K-1 

DIN 53752
ogniotrwałość
B2
B1

Materiał nie zawiera ołowiu, kadmu oraz formaldehydów. Materiał nadaje się do stosowania w obszarach zewnętrznych.     

Materiał
Kauczuk (NR/SBR)
Metoda badawcza według
gęstość surowa
180–200 g/cm²
ASTM
stopień twardości
RE 42/43
ASTM
absorbcja wody
3–5 %
ASTM D 1056
odkształcenie po ściskaniu
25 %
-
wytrzymałość na rozciąganie
10,2 kp/cm²
-
wytrzymałość na temperaturę
–20 / +80 °C
-
wytrzymałość na ścieranie
dobry
-
palność
łatwo palny
-
ognioodporność
B 3

Materiał

Aluminium według normy PN-EN 755

Metoda badawcza według
umowna granica plastyczności Rp 0,2
min. 160 N/mm²

wytrzymałość na rozciąganie Rm min. 215 N/mm²

wydłużenie A5
min. 12 %

twardość
wartość orientacyjna
ok../approx. 10
według Webstera B
wartość orientacyjna
ok../approx. 60
według Vickersa
przewodność cieplna przy temp. 20 °C
190 W/m, °C

gęstość 2,7 kg/dm³

współczynnik rozszerzalności liniowej
23 x 10-6 1/°C

moduł sprężystości podłużnej (Younga)
70000 N/m²

moduł sprężystości poprzecznej (Kirchoffa)
27000 N/mm²

liczba Poissona
0,33
ogniotrwałość
A1
Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temperatura (°C)
Besaflex® (W-PCW)
Besaflex® (S-PCW)
Nitriflex®
ocena
spaliny zawierające dwutlenek węgla
dowolne
60
b
b
spaliny zawierające kwas chlorowodorowy dowolne
60
b
b
ścieki

20
b
b
kwas mrówkowy
10
20
nie badano
b
amoniak, ciekły
15
nasycony
40
40
b
b
b
b
aceton
dowolne
20
u
bb
acetylen
100
20
bb
bb
roztwór chlorohydryny acetylenu

20
u
u
czterobromek acetylenu
100
20
u
u
octan etylu
100
20
u
u
eter etylowy
100
20
u
u
alkohol etylowy
10
90
20
20
b
u
b
u
glikol etylenu
100
40
60
bb
u
b
u
różnego rodzaju ałuny
dowolne
40
b
b
sole aluminium
dowolne
40
b
b
amoniak, roztwór wodny
15
nasycony
40
40
b
b
b
b
sole amonowe, roztwór wodny
dowolne
60
b
b
anilina 100
20
u
u
benzyna
100
20
u
b
benzen
100
20
u
bb
kwaśny siarczan, roztwór wodny
dowolne
40
60
b
bb
b
b
octan ołowiu, roztwór wodny


b
b
woda Javel (ług wybielający)
15
20
bb
b
octan butylu
100
20
u
u
borax (boran sodu)


nie badano
borax, roztwór
dowolne
40
b
b
kwas borny
dowolne
60
b
b
brom (gazowy i ciekły)

20
u
u
kwas bromowodorowy
dowolne
40
b
b
maślanka

20
nie badano
b
buna(latex)

20
b
b
butadien
100
20
u
u
butanol 100 20
u
u
chlorek wapna, roztwór wodny dowolne 60
b
b
siarczek wapnia, roztwór wodny

20
nie badano
nie badano
azotan wapnia

20 nie badano
nie badano
Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temperatura (°C)
Besaflex® (W-PCW)
Besaflex® (S-PCW)
Nitriflex®
ocena
fenol

20
nie badano
nie badano
chlor
dowolne
20
u
u
woda chlorowa

20
nie badano
b
chlorometyl
100
20
u
nie badano
ałun potasowo-chromowy, roztwór wodny
dowolne
40 b
b
kwas chromowy
0,2–10
20
b
b
olej napędowy, olej hydrauliczny
100
100
40
60
bb
u
b
dekstryna, roztwór wodny
nasycony 60
b
b
sole nawozowe, roztwór wodny
dowolne
40
b
b
chlorek żelazowy
dowolne
20
u
u
kwas octowy , roztwór wodny

6
20
40
60
b
bb
bb
b
b
bb
kwas octowy (ocet winny)

20
40
bb
bb
b
b
bezwodny kwas octowy
100
20
u
nie badano
ester octowy
100 20 u
nie badano
żelazocyjanek
dowolne
60
b
b
tłuszcze, zawiesina wodna

20
bb
b
tłuszcze roślinne i  zwierzęce
100 20
u
b
kąpiel utrwalająca

40
b
b
formaldehyd, roztwór wodny
30
20
bb
bb
formalina

20
nie badano
nie badano
freon 12
100
20
bb
bb
kwas garbnikowy


nie badano
nie badano
gliceryna


nie badano
nie badano
glikol


b
b
glukoza
nasycony
20
b
b
mocznik
dowolne
60
b
b
olej opałowy


nie badano
b
ciekły nawóz


b
b
wodorotlenek potasu
6
15
30
stężony /conc.
stężony /conc.
40
60
20
20
40
b
bb
bb
bb
u
b
bb
b
bb
bb
dwuchromian potasu, roztwór wodny
nasycony
20 b
b
nadsiarczan potasu, roztwór wodny nasycony
40
b
b
Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temperatura (°C)
Besaflex® (W-PCW)
Besaflex® (S-PCW)
Nitriflex®
ocena
sole potasowe
dowolne 60
b
b
karbolineum

20
u
nie badano
chlorek sodu, roztwór wodny
dozwolone
60
b
b
kwas węglowy
dozwolone
40
u
b
węglowodory
nasycony
20
u
b
siarczan miedzi, roztwór wodny
dozwolone
60
b
b
olej lniany
100
60
nie badano
u
nie badano
sole magnezu, roztwór wodny
dozwolone
60
b
b
metanol
100
20
u
nie badano
chlorek metylenu
100
20
u
nie badano
kwas mlekowy

20
nie badano
nie badano
naftalen jednobromowy
100
20
nie badano
b
b
sole sodowe, patrz: chlorek sodu
wodorotlenek sodu, roztwór wodny

20
nie badano
nie badano
sole niklu, roztwór wodny
dowolne

b
b
nitrogliceryna
100
20
u
nie badano
lakier nitrocelulozowy
stałe
20
u
b
olej, patrz: tłuszcze, olej napędowy itp.
oleum
10
20
u
nie badano
kwas szczawiowy


nie badano
nie badano
ozon

20
bb
bb
parafina


nie badano
nie badano
włókna Pe-Ce
stałe
20
u
nie badano
fenol, roztwór wodny
dowolne
20
u
bb
pięciotlenek fosforu
100
20
b
b
kwas fosforowy , roztwór wodny
dowolne
60
b
b
ramasite

20
b
b
olej rycynowy


nie badano
nie badano
kwas azotowy

6

3
15
65
20
40
60
20
20
20
40
b
b
b
bb
bb
bb
u
b
nie badano
nie badano
b
b
nie badano
nie badano
Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temperatura (°C)
Besaflex® (W-PCW)
Besaflex® (S-PCW)
Nitriflex®
ocena
kwas solny
dowolne
60
b
b
słona woda

40
nie badano b
smar płynny , olej wrzecionowy itp
100
40
bb
bb
dwutlenek siarki, gazowy
dowolne
40
bb
nie badano
dwusiarczek węgla
100
20
u
nie badano
kwas siarkowy 10
60
20
40
bb
bb
bb
bb
tlenek siarki w stanie gazowym
100
20
u
nie badano
roztwór mydła
nasycony
20
b
b
azotan srebra
10
60
b
b
smar Stauffera
100
40
bb
b
czterochlorek węgla
100
20
u
b
smoła


nie badano
b
atrament

30
b
b
toluen
100
20
u
bb
olej transformatorowy
100
40
60
bb
u
bb
u
trójchloroetylen
100
20
u
nie badano
kwas nadchlorowy
dowolne
20
bb
b
mocz

20
b
b
woda nasycona CO2
100
20
u
b
woda deszczowa


b
b
woda skondensowana

b
b
woda (uboga w wapń)

b
b
miękka woda


b
b
woda (z wysoką zawartością gipsu)


b
b
woda z jeziora


b
b
woda z rzeki


b
b
woda lodowcowa


b
b
woda morska


b
b
szkło wodne


b
b
wino czerwone i białe


b
b
nadtlenek wodoru
do 30
40
b
b
ksylen


nie badano
nie badano
sole cynku
dowolne
60
b
b
sacharoza


nie badano
b
kwas cytrynowy


nie badano
bb

 

Skróty: b = odporny, bb = częściowo odporny, u = nieodporny