Deflex 399


Opis techniczny

Profil przeznaczony do trwałego montażu na dowolnie wykończonych powierzchniach ścian wewnątrz budynków. Dzięki specjalnej budowie profil szczególnie polecany jest na terenach, gdzie występują szkody górnicze i trzęsienia ziemi.
Zaletą profili dylatacyjnych serii 399 jest możliwość montażu poza szczeliną dylatacyjną, co umożliwia stosowanie go w miejscach, gdzie dylatacje mają krzywoliniowy przebieg i różną szerokość. Budowa profilu umożliwia wymianę wkładki elastomerowej bez konieczności demontażu konstrukcji głównej profilu.
Zastosowanie podwójnej wkładki elastomerowej o gładkiej powierzchni oraz możliwość montażu pomiędzy nimi materiału wykończeniowego sprawia, iż zabudowa szczeliny dylatacyjnej przy użyciu profilu DEFLEX 399 nadaje wnętrzu szczególnej estetyki. Profil posiada takie samo wzornictwo i tworzy jednlity system z profilem podłogowym DEFLEX 850.
Profil spełnia wymogi odporności ogniowej dla klasy E według normy PN EN 13501-1.
Profil występuje w wersji płaskiej oraz narożnej.
Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PŁASKIE
399-100
399-150
399-200
PROFILE NAROŻNE E 399-100
E 399-150
E399-200
Fb [mm]
nominalna szerokość
szczeliny dylatacyjnej
100
150
200

B [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
270
320
370

S [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
270
320
370

H [mm]
wysokość zabudowy
35
35
35

BE [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
185
235
285

SE [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
185
235 285

HE [mm]
wysokość zabudowy
35
35
35
W ± [mm]
kompensacja ruchu
szczeliny dylatacyjnej
30 (±15)
30 (±15)
30 (±15)
Kolor
aluminium – naturalny, wkładka elastyczna – czarny , szary1)
Materiał Aluminium – właściwości zgodne z normą PN-EN 755
Wkładka elastyczna Nitriflex® – materiał trwale elastyczny odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy, promieniowanie UV ,
wpływy atmosferyczne i temperaturę (od -30°C do +60°C) a także starzenie i sole drogowe. Materiał odpowiada wymogom normy DIN 18541.
Długość standardowa [m] kształtowniki nośne - 4, wkładka elastyczna – 202)

2) Istnieje możliwość wykonania wkładki w odcinkach dłuższych niż 20 m.

 

Schematy montażowe

DEFLEX 399

DEFLEX E 399