Deflex 360


Opis techniczny

Profil nakładkowy wykonany w całości z aluminium, przeznaczony do montażu na niewykończonych powierzchniach ścian wewnątrz budynków. Może być stosowany do szczelin dylatacyjnych w ścianach z dowolnie wykończoną powierzchnią.
Zaletą profilu jest możliwość jego montażu poza szczeliną dylatacyjną, co umożliwia stosowanie go w miejscach, gdzie dylatacje mają krzywoliniowy przebieg i różną szerokość. Drugą zaletą jest możliwość wymiany widocznych elementów profilu bez konieczności demontażu go ze ściany.
Profil charakteryzuje się wysoką zdolnością kompensacji ruchów budynku. Zastosowanie wkładek gumowych zwiększa zabezpieczenie przed przenikaniem wody i wilgoci do szczeliny dylatacyjnej. Cała widoczna powierzchni profilu wykonana z wysokiej jakości aluminium sprawia, iż profil ten nadaje się idealnie do pomieszczeń o wysokim standardzie wykończenia wnętrza.
Profil posiada takie samo wzornictwo i tworzy jednolity system z profilem podłogowym DEFLEX 418.
Profil spełnia wymogi odporności ogniowej dla klasy E według normy PN EN 13501-1.
Profil występuje w wersji płaskiej oraz narożnej.

Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PŁASKIE
360-050
360-100
PROFILE NAROŻNE E 360-050
E 360-100
Fb [mm]
nominalna szerokość
szczeliny dylatacyjnej
50
100

B [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
220
270

S [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
220
270

H [mm]
wysokość zabudowy
20
20

BE [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
135
185

SE [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
135
185

HE [mm]
wysokość zabudowy
20
20
W ± [mm]
kompensacja ruchu
szczeliny dylatacyjnej
50 (±25)
120 (±60)
Kolor
naturalny
Materiał Aluminium – właściwości zgodne z normą PN-EN 755
Długość standardowa [m] 4

 

Schematy montażowe

DEFLEX 360

DEFLEX E 360