Deflex 320


Opis techniczny

Profil nakładkowy wykonany z udarnego tworzywa sztucznego (H-PCW) oraz elastycznej wkładki elastomerowej, przeznaczony do montażu na wykończonych powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych budynków.
Może być stosowany do wykończenia szczelin dylatacyjnych zarówno na ścianach jak i sufitach o dowolnie wykończonej powierzchni. Dzięki zastosowaniu wkładki elastomerowej profil charakteryzuje się wysoką zdolnością kompensacji ruchów dylatacji. Profil posiada wymienną wkładkę elastomerową, która podparta jest od spodu listwami z tworzywa sztucznego.
Kształtowniki montażowe laminowane są od spodu kauczukiem celulozowym, który umożliwia wyrównanie podłoża w czasie montażu.
Profil spełnia wymogi odporności ogniowej dla klasy E według normy PN EN 13501-1.
Profil występuje w wersji płaskiej oraz narożnej.
Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PŁASKIE
320-050
320-080
320-100
320-120
PROFILE NAROŻNE E 320-050
E320-080
E 320-100
E 320-120
Fb [mm]
nominalna szerokość
szczeliny dylatacyjnej
50
80 100
120

B [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
140
170
190
210

S [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
140
170
190
210

H [mm]
wysokość zabudowy
15
15
15
15

BE [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
115
145
165
185

SE [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
145 145
165
185

HE [mm]
wysokość zabudowy
45
45
45
45
W ± [mm]
kompensacja ruchu
szczeliny dylatacyjnej
20 (±10)
30 (±15) 35 (+20/-15)
50 (±25)
Kolor
szary1)
Materiał Kształtowniki nośne (H-PCW) – twardy polichlorek winylu, posiadający dobre właściwości termoplastyczne oraz dużą wytrzymałość
mechaniczną.
Wkładka elastyczna Besaflex® (od -30°C do +60°C) a także działanie m.in. kwasów i zasad. Wkładka elastyczna produkowana jest zgodnie z 
normą zakładową.
Długość standardowa [m] kształtowniki nośne - 3, wkładka elastyczna – 202)
1) Na zapytanie istnieje możliwość wykonania wkładki elastomerowej w dowolnym kolorze RAL – za dopłatą.
2) Istnieje możliwość wykonania wkładek elastomerowych w odcinkach dłuzszych niż 20 m.

 

Schematy montażowe

DEFLEX 320

DEFLEX E 320