Deflex 319


Opis techniczny

Profil nakładkowy wykonany z udarnego tworzywa sztucznego (H-PCW), przeznaczony do montażu na wykończonych powierzchniach wewnętrznych
i zewnętrznych budynków. Może być stosowany do wykończenia szczelin dylatacyjnych zarówno na ścianach jak i sufitach z dowolnie wykończoną powierzchnią.
Ze względu na łatwe utrzymanie czystości na powierzchni profilu, jest on szczególnie polecany do stosowania w obiektach o dużych wymogach higieniczno-sanitarnych (szpitale, szkoły itp.).
Budowa profilu umożliwia wymianę środkowego elementu przykrywającego szczelinę dylatacyjną, dodatkowo kształtowniki montażowe laminowane są od spodu kauczukiem celulozowym, który umożliwia wyrównanie niewielkich nierówności podłoża w czasie montażu.
Profil spełnia wymogi odporności ogniowej dla klasy E według normy PN EN 13501-1.
Profil występuje w wersji płaskiej oraz narożnej.
Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PŁASKIE
319-050
319-080
319-100
319-120
319-140
PROFILE NAROŻNE E 319-050
E319-080
E 319-100
E 319-120
E 319-140
Fb [mm]
nominalna szerokość
szczeliny dylatacyjnej
50
80 100
120
140

B [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
140
170
190
210
230

S [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
140
170
190
210
230

H [mm]
wysokość zabudowy
15
15
15
15
15

BE [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
95
125
145
165
185

SE [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
95 125 145 165
185

HE [mm]
wysokość zabudowy
60
60
60
60
60
W ± [mm]
kompensacja ruchu
szczeliny dylatacyjnej
20 (±10)
30 (±15) 35 (+20/-15)
50 (±25)
60 (±30)
Kolor
biały, szary1)
Materiał H-PCW – twardy polichlorek winylu, posiadający dobre właściwości termoplastyczne oraz dużą wytrzymałość mechaniczną.
Długość standardowa [m] 3
1) Na zapytanie istnieje możliwość wykonania profilu w dowolnym kolorze RAL – za dopłatą.

 

Schematy montażowe

DEFLEX 319

DEFLEX E 319