Zalecenia Montażowe

INSTRUKCJA MONTAŻU DEFLEX 446/c

1. Powierzchnia podłoża do którego ma być mocowany profil musi być równa, gładka pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu podłoża, miejsce wbudowania profilu należy zagruntować (nanieść warstwę sczepną).

Rys. 1 Miejsce wbudowania profilu

2. W celu wyrównania powierzchni podłoża konieczne jest wykonanie podkładu na bazie żywicy epoksydowej (po obu stronach dylatacji) lub zaprawy cementowej modyfikowanej szerokości około 20÷30 mm szerzej niż ramiona podporowe kształtowników aluminiowych.

Rys. 2 Wykonanie podkładu wyrównującego

3. Powierzchnie aluminiowe, które przylegają (stykają się) bezpośrednio do posadzki przed montażem należy dokładnie wyczyścić i odtłuścić.
Ułożyć profil na uprzednio przygotowaną warstwę żywicy epoksydowej lub zaprawy cementowej modyfikowanej, ze szczególną uwagą, aby nie powstały pęcherzyki powietrza.  Za pomocą gumowego młotka delikatnie wcisnąć profil aż do wyrównania  jego górnej krawędzi z krawędzią wykończenia podłogi.
Ułożona świeża warstwa żywicy lub zaprawy musi przeniknąć przez otwory w bocznych podporowych kształtownikach aluminiowych. Górne powierzchnie podporowe należy oczyścić ze świeżej wciśniętej w ten sposób masy.
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca łączenia profilu, tak aby zachować jednakową wysokość.

Rys. 3 Montaż kształtowników aluminiowych

4. Po utwardzeniu żywicy epoksydowej lub zaprawy cementowej modyfikowanej, zakotwić profil oraz usunąć „trawersy” montażowe. Do montażu używać kotew dostosowanych do wielkości obciążenia oraz rodzaju podłoża. Należy przestrzegać zaleceń producenta kotew montażowych.
Kształtowniki kotwić w odstępach ok. 300 mm, oraz nie mniejszej niż 50 mm i nie większej niż 150 mm od końcowej krawędzi kształtownika aluminiowego. W przypadku profilu nakładkowego zalecana odległość kotwienia od końcowej krawędzi kształtownika wynosi 150 mm.  Do przymocowania 4 m profilu potrzeba ok. 30 kotew co daje zużycie 7,5 szt. na mb dylatacji.

Rys. 4 Kotwienie kształtowników aluminiowych

5. Po zamocowaniu aluminiowych kształtowników nośnych można przystąpić do montażu wkładki elastomerowej.
Podczas montażu należy uważać, aby wkładka została zamocowana z zachowaniem wymiaru S (widoczna szerokość profilu na powierzchni podłogi) - rys. 5.
Zamontowany profil - rys. 6.

Rys. 5 Montaż wkładki elastomerowej Rys. 6 Zamontowany profil


6. Po zamontowaniu profilu można przystąpić do wykonania warstw wykończeniowych posadzki.

Rys. 7 Wykonanie warstwy wykończeniowej

 

INSTRUKCJA MONTAŻU DEFLEX 446/N

1. Powierzchnia podłoża do którego ma być mocowany profil musi być równa, gładka pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń.

Rys. 1 Miejsce wbudowania profilu

2. W celu zlikwidowania ewentualnych nierówności podłoża spodnie powierzchnie kształtowników aluminiowych powinny być wyłożone kauczukiem piankowym, gumowymi uszczelkami z syntetycznego kauczuku lub innym materiałem trwale elastycznym.Ważne jest aby profil dobrze przylegał i opierał się o powierzchnie podporowe.
W przypadku obciążeń dynamicznych (ruch pojazdów) działających na profil, kształtowniki podporowe należy osadzić (przykleić) do podłoża przy użyciu np. żywicy epoksydowej.

Rys. 2 Wykonanie podkładu wyrównującego

3. Po dokładnym ustawieniu kształtowników nośnych można przystąpić do mocowania do podłoża ( mocowanie nakładkowe przy pomocy stożkowych kołków rozporowych).
W kształtownikach aluminiowych wykonane są otwory stożkowe w odstępach  ok. 300 mm. W przypadku profilu nakładkowego zalecana odległość otworów od końcowej krawędzi kształtownika wynosi 150 mm.  Do mocowania należy używać kołków rozporowych oraz wkrętów ze stali nierdzewnej z łbem stożkowym krzyżakowym.
W przypadku obciążeń dynamicznych (ruch pojazdów) działających na profil, montaż należy wykonać przy użyciu kotew  montażowych ze stali ocynkowanej oraz śrub z łbem stożkowym. Do montażu należy używać kotew dostosowanych do wielkości obciążenia oraz rodzaju podłoża. Należy przestrzegać zaleceń producenta kotew montażowych.
Do przymocowania 4 m profilu potrzeba 30 kołków lub kotew co daje zużycie 7,5 szt. na mb dylatacji.

Rys. 3 Montaż kształtowników aluminiowych

4. Po zamocowaniu aluminiowych kształtowników nośnych można przystąpić do montażu wkładki elastomerowej.
Należy uważać, aby wkładka została zamocowana z zachowaniem wymiaru S (widoczna szerokość profilu na powierzchni podłogi).

Rys. 4 Montaż wkładki elastomerowej

5. Zamontowany profil.

Rys. 5 Zamontowany profil