Deflex 446/cp


Opis techniczny

Profil podłogowy wykonany z aluminium oraz tworzywa sztucznego Nitriflex® przeznaczony do montażu na niewykończonych powierzchniach podłóg. Charakteryzuje się możliwością kompensacji ruchu szczeliny dylatacyjnej zarówno w poziomie jak i w pionie (ślizgowe połączenie wkładki z profilem).
Budowa profilu umożliwia wymianę wkładki z tworzywa sztucznego bez konieczności demontażu kształtowników.Profil znajduje zastosowanie pod różnego rodzaju wykończenia: jastrych, kamień naturalny, imitacje kamienia itp.
Profil znajduje zastosowanie pod różnego rodzaju wykończenia: jastrych, kamień naturalny, imitacje kamienia itp.
Profil spełnia wymogi odporności ogniowej dla klasy E według normy PN-EN 13501-1 według której wyroby zdolne są przeciwstawiać się – w krótkim czasie – oddziaływaniu małego płomienia bez znacznego rozprzestrzeniania płomienia.
Profil występuje w wersji płaskiej, narożnej E i narożnej EV.
Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PŁASKIE
446/cP-050
PROFILE NAROŻNE E 446/cP-050
Fb [mm]
nominalna szerokość
szczeliny dylatacyjnej
50

B [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
150/170*

S [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
60

H [mm]
wysokość zabudowy
30/40*/50/55*/60/80/100

BE [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
103/123*

SE [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
58

HE [mm]
wysokość zabudowy
100/110*/120/125*/130/150/170
W ± [mm]
kompensacja ruchu
szczeliny dylatacyjnej
20(±10)
Kolor
aluminium – naturalny, wkładka elastyczna – czarny i szary1)
Materiał Kształtowniki nośne - aluminium - właściwości zgodne z PN-EN 755.
Wkładka elastyczna Nitriflex® – materiał trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy , promieniowanie UV ,
wpływy atmosferyczne i temperaturę (od -30°C do +60°C) a także starzenie i sole drogowe.
Obciążenie [kN]**
Długość standardowa [m] 4

 

Schematy montażowe

DEFLEX 446/cP-050

DEFLEX E 446/cP-050

DEFLEX 446/cP-050