Deflex 446/cl


Opis techniczny

Profil podłogowy wykonany z aluminium, H-PCW oraz tworzywa sztucznego Nitriflex® przeznaczony do montażu na niewykończonych powierzchniach podłóg.
Charakteryzuje się antypoślizgową wymienną wkładką oraz estetycznym wyglądem.
Profil wyróżnia środkowe wzmocnienie z H-PCW.
Profil znajduje zastosowanie pod różnego rodzaju wykończenia: jastrych, kamień naturalny, imitacje kamienia itp. Szczególnie polecany jest do stosowania w obiektach takich jak budynki biurowe, banki, hotele itp.
Profil spełnia wymogi odporności ogniowej dla klasy E według normy PN-EN 13501-1 według której wyroby zdolne są przeciwstawiać się – w krótkim czasie – oddziaływaniu małego płomienia bez znacznego rozprzestrzeniania
płomienia.Profil występuje w wersji płaskiej, narożnej E i narożnej EV.

Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PŁASKIE
446/cl-100
PROFILE NAROŻNE E 446/cl-100
Fb [mm]
nominalna szerokość
szczeliny dylatacyjnej
100

B [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
225/245*

S [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
135

H [mm]
wysokość zabudowy
20/35/40*/50/55*/60/80/100

BE [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
153/173*

SE [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
108

HE [mm]
wysokość zabudowy
100/115/120*/130/135*/140/160/180
W ± [mm]
kompensacja ruchu
szczeliny dylatacyjnej
20 (+15/-5)
Kolor
aluminium – naturalny, wkładka elastyczna – czarny i szary1)
Materiał Kształtowniki nośne - aluminium - właściwości zgodne z PN-EN 755.
Wkładka elastyczna Nitriflex® – materiał trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy , promieniowanie UV ,
wpływy atmosferyczne i temperaturę (od -30°C do +60°C) a także starzenie i sole drogowe.
Obciążenie [kN]**
Długość standardowa [m] 4

 

Schematy montażowe

DEFLEX 446/cl-100

DEFLEX E 446/cl-100

DEFLEX 446/cl-100