Deflex 446/a


Opis techniczny

Profil podłogowy wykonany z aluminium oraz tworzywa sztucznego Nitriflex® przeznaczony do montażu na wykończonych powierzchniach podłóg. Charakteryzuje się możliwością kompensacji ruchów budynków zarówno w poziomie jak i w pionie (ślizgowe połączenie wkładki z profilem).
Wymienna wkładka z tworzywa sztucznego występuje również w gładkim wykonaniu przy czym następuje zmniejszona zdolność akomodacji (50% wkładki standardowej).
Profil znajduje zastosowanie pod różnego rodzaju wykończenia: jastrych, kamień naturalny, imitacje kamienia itp.
Budowa profilu umożliwia wymianę wkładki z tworzywa sztucznego bez konieczności demontażu aluminiowych kształtowników.
Profil spełnia wymogi odporności ogniowej dla klasy E według normy PN-EN 13501-1 według której wyroby zdolne są przeciwstawiać się – w krótkim czasie – oddziaływaniu małego płomienia bez znacznego rozprzestrzeniania płomienia.
Profil występuje w wersji płaskiej i narożnej.
Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PŁASKIE
446/a-020
PROFILE NAROŻNE E 446/a-020
Fb [mm]
nominalna szerokość
szczeliny dylatacyjnej
20

B [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
121

S [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
21

H [mm]
wysokość zabudowy
20/35

BE [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
73

SE [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
23

HE [mm]
wysokość zabudowy
60/75
W ± [mm]
kompensacja ruchu
szczeliny dylatacyjnej
5(±2,5)
Kolor
aluminium – naturalny, wkładka elastyczna – czarny , szary1)
Materiał Kształtowniki nośne - aluminium - właściwości zgodne z PN-EN 755.
Wkładka elastyczna Nitriflex® – materiał trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy , promieniowanie UV ,
wpływy atmosferyczne i temperaturę (od -30°C do +60°C) a także starzenie i sole drogowe.
Obciążenie [kN]**
Długość standardowa [m] 4

 

Schematy montażowe

DEFLEX 446/a-020

DEFLEX E 446/a-020

DEFLEX 446/a-020