Deflex 445/ E+M


Opis techniczny

Profil podłogowy wykonany z aluminium oraz tworzywa sztucznego Nitriflex® przeznaczony do montażu na niewykończonych powierzchniach podłóg. Dzięki zastosowaniu wkładki tworzywa sztucznego profil charakteryzuje się wysoką zdolnością kompensacji ruchów szczeliny dylatacyjnej we wszystkich kierunkach.Budowa profilu umożliwia wymianę wkładki z tworzywa sztucznego bez konieczności demontażu kształtowników.
Wymienna wkładka z tworzywa sztucznego występuje również w gładkim wykonaniu przy czym następuje zmniejszona zdolność akomodacji (50% wkładki standardowej). Ochrona powierzchni bocznych profilu następuje poprzez zastosowanie nakładki ze stali nierdzewnej – profil 445/e lub mosiądzu – profil 445/m. Profil znajduje zastosowanie pod różnego rodzaju wykończenia: jastrych, kamień naturalny, imitacje kamienia itp.
Szczególnie polecany jest do stosowania w laboratoriach, browarach, zakładach przetwórstwa mięsnego itp. Zaletą profilu jest odporność na agresywne media. Profil spełnia wymogi odporności ogniowej dla klasy E według normy PN-EN 13501-1 według której wyroby zdolne są przeciwstawiać się – w krótkim czasie – oddziaływaniu małego płomienia bez znacznego rozprzestrzeniania płomienia.
Profil występuje w wersji płaskiej, narożnej E i narożnej EV.

Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PŁASKIE
445/e-050
445/m-050
PROFILE NAROŻNE E 445/e-050
E 445/m-050
Fb [mm]
nominalna szerokość
szczeliny dylatacyjnej
50
50

B [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
180
150

S [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
62
62

H [mm]
wysokość zabudowy
21/26/36/51

BE [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
117
117

SE [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
56
56

HE [mm]
wysokość zabudowy
75/80/90/105
W ± [mm]
kompensacja ruchu
szczeliny dylatacyjnej
20(±10)
20(±10)
Kolor
aluminium – naturalny, wkładka elastyczna – czarny , szary1)
Materiał Kształtowniki nośne - aluminium - właściwości zgodne z PN-EN 755.
Wkładka elastyczna Nitriflex® – materiał trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy , promieniowanie UV ,
wpływy atmosferyczne i temperaturę (od -30°C do +60°C) a także starzenie i sole drogowe.
nakładki boczne - stal nierdzewna
nakładki boczne - mosiądz
Obciążenie [kN]**
Długość standardowa [m] 4

 

Schematy montażowe

DEFLEX 445/m-050

DEFLEX E 445/m-050

DEFLEX 445/e-050