Zalecenia Montażowe

Instrukcja montażu DEFLEX 850

1. Powierzchnia podłoża do którego ma być mocowany profil musi być równa, gładka pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu podłoża, miejsce wbudowania profilu należy zagruntować (nanieść warstwę sczepną).
2. W celu wyrównania powierzchni podłoża konieczne jest wykonanie podkładu na bazie żywicy epoksydowej (po obu stronach dylatacji) lub zaprawy cementowej modyfikowanej szerokości około 20÷30 mm szerzej niż ramiona podporowe kształtowników aluminiowych.
3. Powierzchnie aluminiowe, które przylegają (stykają się) bezpośrednio do posadzki przed montażem należy dokładnie wyczyścić i odtłuścić.
Ułożyć kształtowniki boczne na uprzednio przygotowaną warstwę żywicy epoksydowej lub zaprawy cementowej modyfikowanej, ze szczególna uwagą, by nie powstały pęcherzyki powietrza. Delikatnie wcisnąć profil za pomocą gumowego młotka do wyrównania z górną krawędzią wykończenia podłogi.
Ułożona świeża warstwa żywicy lub zaprawy musi przeniknąć przez otwory w bocznych podporowych kształtownikach aluminiowych. Górne powierzchnie podporowe należy oczyścić ze świeżej wciśniętej w ten sposób masy.
Uważać na miejsca łączenia profilu, aby zachować ich jednakową wysokość.
4. Po utwardzeniu żywicy epoksydowej lub zaprawy cementowej modyfikowanej zakotwić profil oraz usunąć „trawersy” montażowe (metalowe obejmy). Do montażu należy używać kotew dostosowanych do wielkości obciążeń oraz rodzaju podłoża. Należy przestrzegać zaleceń producenta kotew montażowych.
Kotwienie profilu należy wykonać w odstępach ok. 300 mm, oraz ok. 50 mm od krawędzi kształtownika aluminiowego.
Do przymocowania 4 m profilu potrzeba ok. 30 kotew co daje zużycie 7,5 szt. na mb dylatacji.
5. Po zamontowaniu kształtowników bocznych należy przystąpić do montażu części środkowej profilu wykonanej z aluminium podobnie jak ramiona podporowych kształtowników.
6. Po wyregulowaniu, część środkową profilu, należy przykręcić do kształtowników bocznych.
7. Umieszczenie wkładek elastomerowych.8. Po zamontowaniu profilu, można przystąpić do wykonania warstw wykończeniowych posadzki.

 

Instrukcja montażu DEFLEX 810

1. Powierzchnia podłoża do którego ma być mocowany profil musi być równa, gładka pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu podłoża, miejsce wbudowania profilu należy zagruntować (nanieść warstwę sczepną).
2. W celu wyrównania powierzchni podłoża konieczne jest wykonanie podkładu na bazie żywicy epoksydowej (po obu stronach dylatacji) lub zaprawy cementowej modyfikowanej szerokości około 20÷30 mm szerzej niż ramiona podporowe kształtowników aluminiowych.

 


3. Powierzchnie aluminiowe, które przylegają (stykają się) bezpośrednio do posadzki przed montażem należy dokładnie wyczyścić i odtłuścić. Ułożyć profil na uprzednio przygotowaną warstwę żywicy epoksydowej lub zaprawy cementowej modyfikowanej, ze szczególna uwagą, by nie powstały pęcherzyki powietrza. Delikatnie wcisnąć profil za pomocą gumowego młotka do wyrównania z górną krawędzią wykończenia podłogi. Ułożona świeża warstwa żywicy lub zaprawy musi przeniknąć przez otwory w bocznych podporowych kształtownikach aluminiowych. Górne powierzchnie podporowe należy oczyścić ze świeżej wciśniętej w ten sposób masy. Trzeba uważać na miejsca łączenia profilu, aby zachować ich jednakową wysokość.

4. Po utwardzeniu żywicy epoksydowej lub zaprawy cementowej modyfikowanej zakotwić profil. Do montażu należy używać kotew dostosowanych do wielkości obciążenia oraz rodzaju podłoża. Należy przestrzegać zaleceń producenta kotew montażowych. Kotwienie profilu należy wykonać w odstępach ok. 300 mm, oraz ok. 50 mm od krawędzi kształtownika aluminiowego. Do przymocowania 4 m profilu potrzeba ok. 30 kotew co daje zużycie 7,5 szt. na mb dylatacji.
5. Po zamontowaniu profilu, można przystąpić do wykonania warstw wykończeniowych posadzki.