Zalecenia Montażowe

Instrukcja montażu DEFLEX 423/ALR

1. Powierzchnia podłoża do którego ma być mocowany profil musi być równa, gładka pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu podłoża, miejsce wbudowania profilu należy zagruntować (nanieść warstwę szczepną).2. W celu wyrównania powierzchni podłoża konieczne jest wykonanie podkładu na bazie żywicy epoksydowej (po obu stronach dylatacji) lub zaprawy cementowej modyfikowanej szerokości około 20÷30 mm szerzej niż ramiona podporowe kształtowników aluminiowych.3. Powierzchnie aluminiowe, które przylegają (stykają się) bezpośrednio do posadzki przed montażem należy dokładnie wyczyścić i odtłuścić.
Ułożyć profil na uprzednio przygotowaną warstwę żywicy epoksydowej lub zaprawy cementowej modyfikowanej, ze szczególną uwagą, aby nie powstały pęcherzyki powietrza. Za pomocą gumowego młotka delikatnie wcisnąć profil, aż do wyrównania jego górnej krawędzi z krawędzią wykończenia podłogi.4. Po utwardzeniu żywicy epoksydowej lub zaprawy cementowej modyfikowanej, zakotwić profil oraz usunąć „trawersy” montażowe. Do montażu należy używać kotew dostosowanych do wielkości obciążenia oraz rodzaju podłoża. Należy przestrzegać zaleceń producenta kotew montażowych. Kształtowniki kotwić w odstępach ok. 300 mm, oraz  nie mniejszej niż 50 mm i nie większej niż 150 mm od końcowej krawędzi kształtownika aluminiowego.
Do przymocowania 4 m profilu potrzeba ok. 30 kotew co daje zużycie 7,5 szt. na mb dylatacji.5. Po zamontowaniu profilu można przystąpić do wykonania warstw wykończeniowych posadzki.