Specyfikacja Materiałowa

Profile dylatacyjne wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów.Odpowiadają one aktualnym przepisom i  wymaganiom.
Poniżej przedstawiono właściwości poszczególnych materiałów.

Materiał

Aluminium według normy PN-EN 755

Metoda badawcza według
umowna granica plastyczności Rp 0,2
min. 160 MPa

wytrzymałość na rozciąganie Rm min. 215 MPa

wydłużenie A5
min. 12 %

twardość
wartość orientacyjna
ok. 10
według Webstera B
wartość orientacyjna
ok. 60
według Vickersa
przewodność cieplna przy temp. 20 °C
 190 W/m, °C

gęstość 2,7 kg/dm³

współczynnik rozszerzalności i cieplnej
23 x 10-6 1/°C

moduł sprężystości podłużnej (Younga)
70 GPa

moduł sprężystości poprzecznej (Kirchoffa)
 27 GPa

liczba Poissona
0,33
ogniotrwałość
A1
Materiał

Kauczuk (NR/SBR)

Metoda badawcza według
gęstość surowa
180–200 g/cm²
 ASTM1
stopień twardości
RE 42/43
 ASTM
absorbcja wody
3–5 %
ASTM D 1056
odkształcenie po ściskaniu 25 %
-
wytrzymałość na rozciąganie
10,2 kp/cm³
-
wytrzymałość na rozerwanie
2,8 kp/cm³
-
wytrzymałość na temperaturę
–20 / +80 °C
-
wytrzymałość na ścieranie
dobry
-
palność
łatwo palny
-
ognioodporność
B 3
-