Deflex 424/nalr

 

Opis techniczny

Profil podłogowy nakładkowy wykonany w całości z aluminium, przeznaczony do montażu w późniejszym etapie realizacji, na wykończonych powierzchniach podłóg. Charakteryzuje się ryflowaną powierzchnią wykonaną z wysokiej jakości aluminium oraz estetycznym wyglądem.
Dodatkowo wkładka z tworzywa sztucznego zabezpiecza szczelinę dylatacyjną przed przenikaniem wody i wilgoci do niej. Profil znajduje zastosowanie pod różnego rodzaje wykończenia: jastrych, kamień naturalny, imitacje kamienia itp.
Szczególnie polecany jest w obiektach użyteczności publicznej takich jak banki, hale lotnisk, dworce kolejowe.
Profil spełnia wymogi odporności ogniowej dla klasy E według normy PN-EN 13501-1 według której wyroby zdolne są przeciwstawiać się – w krótkim czasie – oddziaływaniu małego płomienia bez znacznego rozprzestrzeniania płomienia.
Profil występuje w wersji płaskiej i narożnej.

Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PŁASKIE
424/NALR-035
424/NALR-050
PROFILE NAROŻNE E 424/NALR-035
E 424/NALR-050
Fb [mm]
nominalna szerokość
szczeliny dylatacyjnej
35
50

B [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
155
170

S [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
155
170

H [mm]
wysokość zabudowy
30
30

BE [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
98
113

SE [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
98
113

HE [mm]
wysokość zabudowy
90 90
W ± [mm]
kompensacja ruchu
szczeliny dylatacyjnej
12(±6)
16(±8)
Kolor
naturalny
Materiał aluminium – właściwości zgodne z PN-EN 755
Obciążenie [kN]**
Długość standardowa [m] 4

 

Schematy montażowe

DEFLEX 424/NALR-035

DEFLEX E 424/NALR-035

DEFLEX 424/NALR-050