Deflex 418/alr

Opis techniczny

Profil podłogowy wykonany w całości z aluminium, przeznaczony do montażu na niewykończonych powierzchniach podłóg. Może być stosowany do szczelin dylatacyjnych w podłogach z dowolnie wykończoną powierzchnią.
Zaletą profilu jest możliwość jego montażu poza szczeliną dylatacyjną, co umożliwia stosowanie go w miejscach, gdzie dylatacje mają krzywoliniowy przebieg i różną szerokość. Kolejną zaletą jest możliwość wymiany widocznych elementów profilu bez konieczności demontażu go z podłogi. Profil charakteryzuje się wysoką zdolnością kompensacji ruchów budynku. Zastosowanie wkładek gumowych oraz dodatkowej wkładki uszczelniającej zwiększa zabezpieczenie przed przenikaniem wody i wilgoci do szczeliny dylatacyjnej. Cała widoczna powierzchnia profilu wykonana z wysokiej jakości ryflowanego aluminium sprawia, że profil ten nadaje się doskonale do pomieszczeń o wysokim standardzie wykończenia wnętrza.
Profil posiada takie samo wzornictwo i tworzy jednolity system z profilem ściennym DEFLEX 360. Profil spełnia wymogi odporności ogniowej dla klasy E według normy
PN-EN 13501-1 według której wyroby zdolne są przeciwstawiać się – w krótkim czasie – oddziaływaniu małego płomienia bez znacznego rozprzestrzeniania płomienia.
Profil występuje w wersji płaskiej i narożnej.
Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PŁASKIE
418-050
418-100
PROFILE NAROŻNE E 418-050
E 418-100
Fb [mm]
nominalna szerokość
szczeliny dylatacyjnej
50
100

B [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
220
270

S [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
220
270

H [mm]
wysokość zabudowy
20
20

BE [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
135
185

SE [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
135
185

HE [mm]
wysokość zabudowy
73
73
W ± [mm]
kompensacja ruchu
szczeliny dylatacyjnej
50 (±25)
120 (±60)
Kolor
naturalny
Materiał aluminium – właściwości zgodne z PN-EN 755
Obciążenie [kN]**

Długość standardowa [m] 4

 

Schematy montażowe

DEFLEX 418/ALR-050

DEFLEX E 418/ALR-050

DEFLEX 418/ALR-100