Zalecenia Montażowe

Zalecenia montażowe dla DEFLEX 420/SP

1.  Powierzchnia podłoża, do którego ma być mocowany profil, musi być gładka, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń i oczyszczona. Miejsce wbudowania profilu należy zagruntować. W celu wyrównania powierzchni betonu konieczne jest wykonanie podkładu po obu stronach dylatacji) na bazie żywicy epoksydowej lub zaprawy cementowej (szerszej o ok 20-30 mm niż ramiona podporowe kształtowników aluminiowych).
2.  Należy ułożyć profil na uprzednio przygotowaną warstwę żywicy epoksydowej lub zaprawy cementowej modyfikowanej, ze szczególną uwagą, tak aby nie powstały pęcherzyki powietrza. Delikatnie docisnąć profil za pomocą gumowego młotka  do wyrównania z górną krawędzią wykończenia podłogi.
3.  Po stwardnieniu żywicy (zaprawy), można przystąpić do kotwienia profilu. Należy używać kotew dostosowanych do rodzaju podłoża nośnego i wielości obciążenia. Wykonać mocowanie w odstępach ok. 300 mm i ok. 50 mm od krawędzi kształtownika aluminiowego.  Zużycie kotew wynosi ok. 7,5 szt. na mb dylatacji.
4. W zależności od przeznaczenia, wypełnić pozostałą szczelinę mieszanką żywicy i pasku kwarcowego lub zaprawą cementową modyfikowaną niskoskurczową.
5.  Po stwardnieniu żywicy (zaprawy) można przystąpić do wykonania warstw wykończeniowych posadzki. Należy przestrzegać zaleceń producentów kotew montażowych oraz wszystkich materiałów budowlanych użytych przy montażu.
Zalecenia montażowe dla DEFLEX STF 60

1.  Powierzchnię podłoża, do którego ma być mocowany profil należy oczyścić, zagruntować i wykonać podkład na bazie żywicy epodksydowej lub zaprawy modyfikowanej (po obu stronach dylatacji).
2.  Profil wraz z zabezpieczeniami montażowymi umieścić w uprzednio przygotowanych „fugach” dylatacyjnych. Po stwardnieniu żywicy zdjąć zabezpieczenie montażowe wraz grzebieniowymi (górnymi) płytami profilu.
3.   Zakotwić profil do podłoża (np. za pomocą kotew reakcyjnych lub innych dostosowanych do rodzaju podłoża).

4.   Przykręcić śrubami górne (grzebieniowe) płyty profilu.5.  Wolną przestrzeń pomiędzy profilem a konstrukcją posadzki wypełnić żywicą.