Specyfikacja Materiałowa


Materiał nie zawiera ołowiu, kadmu oraz formaldehydów. Materiał nadaje się do stosowania w obszarach zewnętrznych. Odporny na: utlenianie, kwasy, zasady. Materiał odporny na starzenie.

Materiał

Stal nierdzewna typ 1.4301

Metoda badawcza według
umowna granica plastyczności Rp 0,2
≥ 190 MPa

wytrzymałość na rozciąganie Rm
500-700 MPa

wydłużenie A5
≥ 45 %

twardość
wartość orientacyjna
≤ 215 HB

przewodność cieplna przy temp. 20°C
15 W/m·K

gęstość
7,9 g/cm³

moduł sprężystości podłużnej (Younga) dla 100°C
194 GPa

liczba Poissona
0,33

ogniotrwałość
A1

Materiał

Aluminium według normy PN-EN 755

Metoda badawcza według
umowna granica plastyczności Rp 0,2
min. 160 MPa

wytrzymałość na rozciąganie Rm min. 215 MPa

wydłużenie A50 mm
min. 6 %

twardość
wartość orientacyjna
ok. 10-13
według Webstera B
wartość orientacyjna
ok. 60
według Vickersa
przewodność cieplna przy temp. 20 °C
 190 W/m, °C

gęstość 2,7 kg/dm³

współczynnik rozszerzalności liniowej
23 x 10-6 1/°C

moduł sprężystości podłużnej (Younga)
70 GPa

moduł sprężystości poprzecznej (Kirchoffa)
 27 GPa

liczba Poissona
0,33
ogniotrwałość
A1