Specyfikacja Materiałowa

Profile dylatacyjne wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów. Odpowiadają one aktualnym przepisom i wymaganiom.
Poniżej przedstawiono właściwości poszczególnych materiałów oraz ich odporność chemiczną.

Materiał
Nitriflex® według normy DIN 18541
Metoda badawcza
twardość Shore’a A 
67 +/– 5
ISO 868
gęstość
1,25 +/– 0,02 g/m³
ISO R 1183
wytrzymałość na rozciąganie
≥ 10 N/mm²
ISO R 527-2
wydłużenie przy zerwaniu
≥ 350 %
ISO R 527-2
wydłużenie przy rozerwaniu w temp. 23°C
≥ 350 %
DIN 53504
odporność na rozerwanie
≥ 14 N/mm²
DIN 53504
tolerancja liniowa
+/– 0,7 %
DIN 16941
współczynnik rozszerzalności liniowej
15–17 x 10-5 K-1
DIN 53752
ogniotrwałość
B 2

Materiał
Aluminium według normy PN-EN 755
Metoda badawcza
umowna granica plastyczności Rp 0,2
min. 160 N/mm²

wytrzymałość na rozciąganie Rm
min. 160 N/mm²

wydłużenie A5
min. 12%

twardość
wartość orientacyjna
ok. 10
według Webstera B
wartość orientacyjna
ok. 60
według Vikersa
przewodność cieplna przy temp. 20°C
190 W/m, °C
gęstość
2,7 kg/dm³

współczynnik rozszerzalności cieplnej
23 x 10⁻⁶/°C

moduł sprężystości podłużnej (Younga)
70 000 N/mm²

moduł sprężystości poprzecznej (Kirchoffa)
27 000 N/mm²

współczynnik Poissona
0,33

ogniotrwałość
A1

Materiał
Elastoflex®
Metoda badawcza
twardość Shore’a A 
67 +/– 5
DIN 53505
gęstość


wytrzymałość na rozciąganie
≥ 10 N/mm²
DIN 53504
wydłużenie przy zerwaniu
≥ 380 %
DIN 53504
wydłużenie przy rozerwaniu


odporność na rozerwanie


tolerancja liniowa


współczynnik rozszerzalności liniowej


temperatura zginania na zimno


odkształcenia po ściskaniu
≤ 20%
ISO 815
odporność na działanie ozonu i promieniowania UV
27 000 N/mm²

współczynnik Poissona
0,33

ogniotrwałość
B 2

 

Odporność chemiczna

Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temp.( C)
Nitriflex®
Elastoflex®
ocena
spaliny zawierające dwutlenek węgla
dowolne
60
b
b
spaliny zawierające kwas chlorowodorowy
dowolne
60
b
b
ścieki

20
b
b
kwas mrówkowy
10 
20
b
b
amoniak, ciekły
15
nasycony
40
40
b
b
b
b
aceton
dowolne
20 
bb
bb
acetylen
100
20 
bb
nie badano
roztwór chlorohydryny acetylenu

20 
u
nie badano
czterobromek acetylenu
100
20 
u
nie badano
octan etylu
100
 20
u
nie badano
eter etylowy
100
 20
u
nie badano
alkohol etylowy
10
90
 20
b
u
nie badano
glikol etylowy
100
40
60
b
u
nie badano
różnego rodzaju ałuny
dowolne
40
b
b
sole aluminium
dowolne
40
b
b
amoniak, roztwór wodny
15
nasycony
40
40
b
b
b
b
sole amonowe, roztwór wodny
dowolne
60
b
b
anilina
100
20
u
nie badano
benzyna
100
20
b
bb
benzen
100
20
bb
u
kwaśny siarczan, roztwór wodny
dowolne
40
60
b
b
nie badano

octan ołowiu, roztwór wodny

20
b
nie badano
woda Javel (ług wybielający)
15
20
b
u
octan butylu
100
20
u
nie badano
borax (boran sodu)


nie badano
b
borax, roztwór
dowolne
40
b
nie badano
kwas borny
dowolne
60
b
nie badano
brom (gazowy i ciekły)

20
b
nie badano
kwas bromowodorowy
dowolne
40
b
nie badano
maślanka

20
b
b
buna(latex)

20
b
nie badano
butadien
100
20
u
nie badano
butanol
100
20
u
nie badano
chlorek wapna, roztwór wodny
dowolne
60
b
b
siarczek wapnia, roztwór wodny

20
nie badano
b
azotan wapnia

20
nie badano
b
Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temp.( C)
Nitriflex®
Elastoflex®
ocena
sole potasowe
dowolne
60
b
b
karbolineum

20
nie badano
nie badano
chlorek sodu, roztwór wodny
dozwolone
60
b
b
kwas węglowy
dozwolone
40
b
b
węglowodory
nasycony
20
b
nie badano
siarczan miedzi, roztwór wodny
dozwolone
60
b
nie badano
olej lniany
100
60
nie badano
bb
sole magnezu, roztwór wodny
dozwolone
60
b
nie badano
metanol
100
20
nie badano
nie badano
chlorek metylenu
100
20
nie badano
nie badano
kwas mlekowy

20
nie badano
bb
naftalen jednobromowy
100
20
b
b
nie badano
sole sodowe, patrz: chlorek sodu
wodorotlenek sodu, roztwór wodny

20
nie badano
bb
sole niklu, roztwór wodny
dowolne
60
b
nie badano
nitrogliceryna
100
20
nie badano
nie badano
nitrolakier
stałe
20
b
nie badano
olej, patrz: tłuszcze, olej napędowy itp.
oleum
10
20
nie badano
nie badano
kwas szczawiowy


nie badano
bb
ozon

20
bb
nie badano
parafina


nie badano
bb
włókna Pe-Ce
stałe
20
nie badano
nie badano
fenol, roztwór wodny
dowolne
20
bb
nie badano
pięciotlenek fosforu
100
20
b
nie badano
kwas fosforowy, roztwór wodny
dowolne
60
b
b
ramasite

20
b
nie badano
olej rycynowy


nie badano
b
kwas azotowy

6

3
15
65
20
40
60
20
20
20
40
b
nie badano
nie badano
b
b
nie badano
nie badano
b
bb
bb
b
b
bb
u
Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temp.( C)
Nitriflex®
Elastoflex®
ocena
kwas solny
dowolne
60
b
b
słona woda

40
b
b
smar płynny, olej wrzecionowy itp.
100
40
bb
b
dwutlenek siarki, gazowy
dowolne
40
nie badano
bb
dwusiarczek węgla
100
20
nie badano
nie badano
kwas siarkowy
10
60
20
40
b
bb
nie badano
tlenek siarki w stanie gazowym
100
20
nie badano
bb
roztwór mydła
nasycony
20
b
nie badano
azotan srebra
10
60
b
b
smar Stauffera
100
40
b
nie badano
czterochlorek węgla
100
20
b
nie badano
smoła


b
nie badano
atrament

30
b
b
toluen
100
20
bb
b
olej transformatorowy
100
40
60
bb
u
u
trójchloroetylen
100
20
nie badano
nie badano
kwas nadchlorowy
dowolne
20
b
nie badano
mocz

20
b
nie badano
woda nasycona CO2
100
20
b
nie badano
woda deszczowa


b
b
woda skondensowana


b
b
woda (uboga w wapń)


b
b
miękka woda


b
b
woda (z wysoką zawartością gipsu)

b
b
woda z jeziora


b
b
woda z rzeki


b
b
woda lodowcowa


b
b
woda morska


b
b
szkło wodne


b
b
wino czerwone i białe


b
b
nadtlenek wodoru
do 30
40
b
nie badano
ksylen


nie badano
u
sole cynku
dowolne
60
b
nie badano
sacharoza


b
b
kwas cytrynowy


b
b

 

Skróty: b = odporny, bb = częściowo odporny, u = nieodporny