Deflex 51

Opis produktu

Profil dachowy wykonany jest z tworzywa sztucznego Nitriflex®. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na działanie gorących materiałów bitumicznych oraz chemikaliów. Jego zaletą jest wysoka kompensacja ruchów szczeliny dylatacyjnej. Profil znajduje zastosowanie m. in. w garażach podziemnych, dachach płaskich, balkonach, tarasach.
Łączenie profilu następuje poprzez zgrzewanie. Materiał posiada bardzo dobrą przewodność cieplną, wobec czego do łączenia elementów profilu nie powinno się stosować zgrzewarek o mocy powyżej 300W.
Kształtki montażowe wykonywane są fabrycznie lub w warunkach budowy.
Możliwe jest wykonanie  skomplikowanych połączeń umożliwiających pełne zabezpieczenie  przebiegu szczelin dylatacyjnych na obiekcie. Profil z tworzywa sztucznego łączona jest w jeden odcinek poprzez wulkanizowanie, dostarczana w 60 m odcinkach w celu zmniejszenia liczby połączeń.
Materiał z którego wykonany jest profil umożliwia łączenie go z elementami wykonanymi z PCW (polichlorek winylu) oraz NBR (kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy). Górną część profilu (dot. 51-015, 51-025, 51-080)  stanowi element stabilizujący, ułatwiający montaż, który w wyniku pracy konstrukcji zostaje zerwany. Profil może być mocowany wyłącznie mechanicznie.
Profil występuje w wersji płaskiej i narożnej.

Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PŁASKIE 51-015
51-015
51-050
51-080
PROFILE NAROŻNE
- E 51-025
E 51-050
-
Fb [mm] nominalna szerokość
szczeliny dylatacyjnej
15
25
50
80

B [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
150
300
500
400
S [mm]
widoczna szerokość
profilu po montażu
15
25
50
80
H [mm]
wysokość zabudowy
25
45
55
50BE [mm]
całkowita szerokość
profilu dylatacyjnego
-
164
275
-
SE [mm] widoczna szerokość
profilu po montażu
-
164
275
-
HE [mm] wysokość zabudowy
-
160
235
-
W ± [mm]
kompensacja ruchu
szczeliny dylatacyjnej
25(+15/-10)
40(±20)
50(±25)
60(±30)
Kolor czarny
Materiał Tworzywo sztuczne Nitriflex® – materiał trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, utlenianie, kwasy, promieniowanie UV, wpływy atmosferyczne i temperaturę (do +65°C) a także starzenie i sole drogowe.
Materiał odpowiada wymogom normy DIN 18541.
Długość standardowa [m] 25

 

Schematy montażowe

DEFLEX 51-025