Przykłady Zastosowania

 

Oprócz swojej podstawowej funkcji - tworzenia zabezpieczenia indywidualnego, system SECUMAX® INDIVIDUAL daje możliwość wykonania również tymczasowej bariery ochronnej, spełniającej wymogi normy PN-EN 13374.

 

1. Gniazdo montażowe wraz z przedłużką 290 do uchwytu bocznego 2. Maskowanie za pomocą rozety kwadratowej 3. Montaż słupka barierki z uchwytem bocznym do uniwersalnego gniazda stalowego 260

4. Montaż słupka barierki z uchwytem bocznym do przedłużki 290 5. Uniwersalne gniazdo stalowe 260 wraz uchwytem bocznym 6. Przedłużka uchwytu bocznego 290 wraz z uchwytem bocznym i rozetą

 
7. Uchwyt wkręcany 500 z zamontowanym słupkiem barierki 8. Uchwyt wkręcany 500 wraz z rozetką okrągłą  

 

 

Można realizować to z zastosowaniem  standardowych elementów systemu SECUMAX® (uchwyt boczny, słupek barierki, deska lub siatka zabezpieczająca).

Elementy systemu SECUMAX® Individual dają możliwość właściwego zabezpieczenia indywidualnego, chroniącego przed upadkiem z wysokości, chroniącego zdrowie i życie pracowników wykonujących swoje czynności zawodowe.

 

1. Przedłużka 290 uchwytu bocznego wraz z gniazdem montażowym 2. Element napinający liny kotwiącej HARIP BF 540 3. Przedłużka 290 do uchwytu bocznego + rozetka kwadratowa

4. Montaż liny napinającej do przedłużki 290 uchwytu bocznego 5. Lina kotwiąca HARIP BF 540 6. Sposób montażu liny kotwiczącej na narożach budynku

 
7. Sposób prowadzenia linki napinającej 8. Montaż liny kotwiczącej do uchwytu wkręcanego 500