Przykłady Zastosowania

 

Oprócz swojej podstawowej funkcji - tworzenia zabezpieczenia indywidualnego, system SECUMAX® INDIVIDUAL daje możliwość wykonania również tymczasowej bariery ochronnej, spełniającej wymogi normy PN-EN 13374.

 

1. Gniazdo montażowe wraz z przedłużką 290 do uchwytu bocznego 2. Maskowanie za pomocą rozety kwadratowej 3. Montaż słupka barierki z uchwytem bocznym do uniwersalnego gniazda stalowego 260

4. Montaż słupka barierki z uchwytem bocznym do przedłużki 290 5. Uniwersalne gniazdo stalowe 260 wraz uchwytem bocznym 6. Przedłużka uchwytu bocznego 290 wraz z uchwytem bocznym i rozetą

 
7. Uchwyt wkręcany 500 z zamontowanym słupkiem barierki 8. Uchwyt wkręcany 500 wraz z rozetką okrągłą  

 

 

Można realizować to z zastosowaniem  standardowych elementów systemu SECUMAX® (uchwyt boczny, słupek barierki, deska lub siatka zabezpieczająca).

Elementy systemu SECUMAX® Individual dają możliwość właściwego zabezpieczenia indywidualnego, chroniącego przed upadkiem z wysokości, chroniącego zdrowie i życie pracowników wykonujących swoje czynności zawodowe.