Elementy Systemu Secumax Individual

Słupek barierki

Słupek barierki
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Słupek barierki typ 01
1
3,960
BH-SX-00-1-00914
Słupek barierki typ 03 1 3,200 BH-SX-00-1-29017
Słupek barierki typ 04 1 2,610 BH-SX-00-1-29016

  

Słupek barierki typ 01 oraz typ 03 stanowi podstawowy element systemu zabezpieczeń bocznych. Produkt  spełnia wymogi wytrzymałościowe dla klasy A według normy PN-EN 13374, odpowiada więc niezwykle wysokim wymogom bezpieczeństwa stawianym balustradom ochronnym.  
Słupki posiadają automatyczne elementy zabezpieczające, blokujące je w uchwytach. Blokada nie pozwala na przypadkowe wysunięcie się słupków z uchwytów montażowych. Są wyposażone w haki do montażu poręczy ochronnych z desek o wymiarach przekroju poprzecznego 32x150 mm, oraz w ruchome zabezpieczenia przed przypadkowym wysunięciem desek do góry. Szerokość haka dostosowana jest do połączenia na zakład dwóch desek o szerokości 32 mm każda. Słupek typ 03 wyposażony jest wyłącznie w haki stałe na poręcze i ruchome uchwyty desek. Słupek typ 01 posiada obrotowy hak do montażu poręczy ochronnych znacznie ułatwiający montaż oraz w ruchome uchwyty desek.
Słupek barierki typ 04 wyposażony jest wyłącznie w haki ruchome służące do montażu siatek zabezpieczających 2200 i 2500.

 

Uchwyt wkręcany 500

Uchwyt wkręcany 500
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Identyfikator
Uchwyt wkręcany 500
1
7,20
BH-SI-00-0-00892
Zaślepka K 34
1*
0,012
BH-SI-00-0-05916

* Opakowanie: worek 500 szt.

Uchwyt wkręcany 500 pozwala montować słupek barierki na wysokości 500 mm powyżej poziomej powierzchni roboczej. Element ten przykręcany jest do wcześniej osadzonych czterech kotew np. HSC Hilti M12x60 lub innej o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych. Dokręcamy go kluczem o rozmiarze s=19 mm momentem 35 Nm. Uchwyt wyposażono w ucho do prowadzenia linki asekuracyjnej. Jego trwała powłoka cynkowa pozwala na długoletnie użytkowanie jako elementu systemu zabezpieczenia na krawędzi. Zaślepka z tworzywa sztucznego chroni wnętrze tulei mocującej słupek barierki przed szkodliwym oddziaływaniem warunków atmosferycznych poza okresami użytkowania uchwytu. Zaślepka dostępna jest na zamówienie.

 

Zalety:

 • uchwyt umożliwia prowadzenie prac montażowych i konserwacyjnych bez pogarszania jakości powłok izolacyjnych,
 • szybki i  łatwy montaż z użyciem standardowej kotwy.

 

Uniwersalne gniazdo stalowe 260 uchwytu bocznego

Uniwersalne gniazdo stalowe 260 uchwytu bocznego
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Identyfikator
Uniwersalne gniazdo stalowe 260
uchwytu bocznego
1 4,250
BH-SI-00-0-00893

Gniazdo to przeznaczone jest do montażu na powierzchniach różnorakich elementów poprzez przyspawanie lub przykręcenie. Umożliwia osadzenie uchwytu bocznego w odległości
270 mm od zewnętrznej powierzchni ściany. Trwała powłoka galwaniczna (wykonana poprzez cynkowanie zanurzeniowe) zapewnia długoletnie użytkowanie.

Zalety:

 • przedłużka  umożliwia prowadzenie prac   montażowych i konserwacyjnych bez pogarszania jakości powłok izolacyjnych,
 • długotrwałe użytkowanie,
 • szybki i  łatwy montaż z użyciem standardowej kotwy.

 

Rozeta okrągła

Rozeta okrągła
Symbol
Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.]
Identyfikator
Rozeta okrągła
1 0,1200
BH-SI-00-0-05914

Rozeta okrągła przystosowana do użycia wraz z elementami systemu Secumax Individual. Jest wykonywana ze stali pokrytej powłoką galwaniczną lub ze stali nierdzewnej, co gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie – niezależnie od wpływu warunków środowiskowych.

Zalety:

 • szybki i łatwy montaż z użyciem standardowego kołka rozporowego i/lub wkręta,
 • długotrwałe użytkowanie,
 • właściwe zabezpieczenie warstw izolacyjnych.

 

 

Rozeta kwadratowa

Rozeta kwadratowa
Symbol
Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.]
Identyfikator
Rozeta kwadratowa
szt.
0,1500
BH-SI-00-0-05915


Rozeta kwadratowa przystosowana do użycia wraz z elementami systemu Secumax Individual. Jest wykonywana ze stali pokrytej powłoką galwaniczną lub ze stali nierdzewnej, co gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie – niezależnie od wpływu warunków środowiskowych.

Zalety:

 • szybki i łatwy montaż z użyciem standardowego kołka rozporowego i/lub wkręta,
 • długotrwałe użytkowanie,
 • właściwe zabezpieczenie warstw izolacyjnych.

 

Gniazdo uchwytu bocznego

Gniazdo uchwytu bocznego
Symbol
Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.]
Identyfikator
Gniazdo uchwytu bocznego
1* 0,040
BH-SX-00-0-00897

* Opakowanie: worek 50 szt.

 

Gniazdo służy do montażu przedłużki 290 uchwytu bocznego. Należy je osadzić pomiędzy zbrojeniem konstrukcji nośnej. Zachowane wymiary podane są na rysunku.

Uwaga:
Gniazdo uchwytu należy tak przymocować do szalunku, aby ścianka z napisem „OBEN/GÓRA” była skierowana ku górze.

Zalety:

 • łatwy montaż gniazda na wewnętrznej powierzchni szalunku,
 • materiał,   z   którego   wykonano   gniazdo - odporny na wiele czynników chemicznych.Przedłużka  do uchwytu bocznego 290

Przedłużka  do uchwytu bocznego    290
Symbol
Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.]
Identyfikator
Przedłużka do uchwytu bocznego 290
1
3,800 BH-SI-00-0-00906

Przedłużka przeznaczona jest do montażu uchwytu bocznego. Umożliwia jego zastosowanie w odległości 290 mm od zewnętrznej powierzchni ściany, w której osadzono gniazdo uchwytu bocznego.Trwała powłoka galwaniczna (wykonana poprzez cynkowanie zanurzeniowe) zapewnia długoletnie użytkowanie.

Zalety:

 • przedłużka  umożliwia prowadzenie prac   montażowych i konserwacyjnych bez pogarszania jakości powłok izolacyjnych,
 • długotrwałe użytkowanie,
 • szybki i  łatwy montaż z użyciem gniazda uchwytu.

 

Uchwyt boczny (wzór zastrzeżony)

Uchwyt  boczny (wzór zastrzeżony)
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt boczny
1
1,120 BH-SX-00-0-00916
Gniazdo uchwytu bocznego 1*
0,040
BH-SX-00-0-00897

* Opakowanie: worek 50 szt.

Dzięki bocznemu mocowaniu słupka barierki, zabezpieczenia boczne nie utrudniają prac na schodach lub innych powierzchniach roboczych.
Powierzchnie montażowe mogą być chronione do końca prac barierą ochronną, uchwyt przymocowany jest na powierzchni bocznej np. biegów schodowych.
Maksymalny rozstaw: 2000 mm.
Uwaga: Gniazdo uchwytu należy tak przymocować do szalunku, aby ścianka z napisem “OBEN/GÓRA” była skierowana ku górze. 

Zalety:

 • łatwy montaż gniazda na wewnętrznej powierzchni szalunku
 • montaż uchwytu słupka w dowolnym czasie ( w trakcie demontażu szalunku lub w momencie montażu barier ochronnych )
 • dzięki bocznemu mocowaniu słupków barierki, zabezpieczenia nie utrudniają prac prowadzonych na powierzchni poziomej pomieszczenia lub biegów schodowych i pozwalają bezpiecznie prowadzić prace aż do momentu zamontowania docelowych balustrad

 

Deska zabezpieczająca FORBUILD

Deska zabezpieczająca FORBUILD
Symbol
Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.]
Identyfikator
Deska zabezpieczająca FORBUILD
1
5,5 ÷6,5
BH-SX-00-0-00894
Deska zabezpieczająca z  logo firmowym
1 5,5÷6,5 -

Deski zabezpieczające stosowane na poręcze ochronne oraz deski krawężnikowe wykonane są z tarcicy obrzynanej klasy min. C-18 i posiadają wymiary minimalne 32x150x2500 i 32x150x1500 mm.
Na życzenie klienta na deskach zabezpieczających może być umieszczona nazwa własna firmy.
Do szacunkowego określenia ilości potrzebnych desek w zamierzonej zabudowie można wykorzystać następujące zależności:
    A=(L/2)+1, gdzie A-ilość słupków barierki, L-długość zamierzonej zabudowy w metrach;
Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 3 deski to korzystamy z poniższego wzoru:
    X=(A-M)*3, gdzie X-ilość desek, M.-ilość barier 
Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 2 deski(np. ciągi schodowe) to korzystamy
z poniższego wzoru:
    X=(A-M)*2, gdzie X-ilość desek, M-ilość barier. 
Przez barierę rozumiemy jednostkową zabudowę systemu zabezpieczeń na krawędzi.Lina kotwicząca HARIP 540

Lina kotwicz±ca HARIP 540
Symbol
Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.]
Nr art.
Lina kotwicząca HARIP BF 540 10 m 
1
1,7
BH-SI-00-0-05917
Lina kotwicząca HARIP BF 540 20 m 
1
3,9
BH-SI-00-0-05918
Lina kotwicząca HARIP BF 540 30 m 
1
6,1
BH-SI-00-0-05919

Lina poliamidowa Ø16 mm wyposażona w mechanizm napinający i elementy sprzęgające, wykonane ze stali. Lina przeznaczona dla pojedynczego pracownika. Element zgodny z wymogami normy PN-EN 795, posiada certyfikat bezpieczeństwa CE. Długości lin: 10, 20 i 30 m.

 

 

 

 

 

Do bezpiecznego stosowania punktów kotwiczących SECUMAX® Individual niezbędne jest wykorzystywanie szelek zabezpieczających, linek, elementów sprzęgających (karabińczyki, kausze, szekle). Wszystkie wymienione elementy muszą posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa CE.