Instrukcja Montażu

Instrukcja montażu 

1. Usunąć kruszywo spod szyny. 2. Wsunąć prowadnicę z chwytakiem/łapą pod szynę, a następnie zamocować chwytak/łapę prowadnicy na stopie szyny.

3. Wsunąć na prowadnicę obejmę z mechanizmem dociskowym i  osadzić na stopie szyny. 4. Dokręcić śrubę mechanizmu dociskowego kluczem rurowym.

5. Na prowadnicy osadzić ramię uchwytu, następnie wsunąć przedłużkę uchwytu i zabezpieczyć elementy za pomocą sworzni i zawleczek z podkładkami. 6. Do przedłużki zamocować słupek barierki, na którym zostaną zamontowane deski zabezpieczające.