Elementy Systemu Secumax Rail

Słupek barierki

Słupek barierki
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Słupek barierki typ 01
1
3,960
BH-SX-00-1-00914
Słupek barierki typ 03 1 3,200 BH-SX-00-1-29017
Słupek barierki typ 04 1 2,610 BH-SX-00-1-29016
Słupek barierki typ 01 oraz typ 03 stanowi podstawowy element systemu zabezpieczeń bocznych. Produkt  spełnia wymogi wytrzymałościowe dla klasy A według normy PN-EN 13374, odpowiada więc niezwykle wysokim wymogom bezpieczeństwa stawianym balustradom ochronnym.  
Słupki posiadają automatyczne elementy zabezpieczające, blokujące je w uchwytach. Blokada nie pozwala na przypadkowe wysunięcie się słupków z uchwytów montażowych. Są wyposażone w haki do montażu poręczy ochronnych z desek o wymiarach przekroju poprzecznego 32x150 mm, oraz w ruchome zabezpieczenia przed przypadkowym wysunięciem desek do góry. Szerokość haka dostosowana jest do połączenia na zakład dwóch desek o szerokości 32 mm każda. Słupek typ 03 wyposażony jest wyłącznie w haki stałe na poręcze i ruchome uchwyty desek. Słupek typ 01 posiada obrotowy hak do montażu poręczy ochronnych znacznie ułatwiający montaż oraz w ruchome uchwyty desek. 
Słupek barierki typ 04 wyposażony jest wyłącznie w haki ruchome służące do montażu siatek zabezpieczających 2200 i 2500.

 

Uchwyt do szyn kolejowych

Uchwyt do szyn kolejowych
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Identyfikator
Uchwyt do szyn kolejowych
1
9,70
BH-SR-00-0-19109
Klucz rurowy
1
0,45
NA-NA-PR-0-04723

 

Uchwyt do szyn kolejowych stanowi podstawowy element systemu SECUMAX RAIL. W połączeniu z systemowymi słupkami barierki oraz deskami zabezpieczającymi tworzy kompletną balustradę ochronną pełniącą rolę zabezpieczeń bocznych podczas remontu lub modernizacji linii kolejowych. Uchwyt mocowany do stopy szyn toru czynnego z użyciem systemowego klucza rurowego. Dzięki regulacji uchwytu możliwe jest wykonanie kompletnej bariery ochronnej w odległości do 2850 mm liczonej od osi toru. System SECUMAX RAIL spełnia wymagania konstrukcyjne wg: Załącznika do zarządzenia Nr 21/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 31.08.2010r.  
Uchwyt do szyn kolejowych wraz słupkami i poręczami zabezpieczającymi przeznaczony jest do wykonania wygrodzenia strefy niebezpiecznej przy zabezpieczeniu miejsca robót na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością: V ≥ 100km/h.

Zalety:  

  • prosty i szybki montaż    
  • niewielki ciężar  
  • do zastosowania na wszystkich typach szyn kolejowych    
  • stabilność (odporność na wibracje)
  • niezawodny mechanizm mocujący    
  • możliwość zastosowania w obrębie zwrotnic    
  • ruchoma przedłużka uchwytu umożliwia zapewnia wykonanie balustrady ochronnej w odległości do 2850 mm liczonej od osi toru   zabezpieczony trwałą powłoką antykorozyjną

 

 

Deska zabezpieczająca

Deska zabezpieczająca
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Deska zabezpieczająca 1
6,000 BH-SR-00-0-19381

 

Deski zabezpieczające stosowane jako poręcze ochronne wykonane są z tarcicy obrzynanej klasy min. C-18 wg PN-EN 14081 i posiadają wymiary 32x150x2500mm.
Deski są zabezpieczone trwałą powłoką lakierniczą gwarantującą długoletnie użytkowanie pod warunkiem zachowania podstawowych zasad stosowania wyrobów z drewna naturalnego. Deski malowane są zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentach PKP PLK S.A, czyli pasy biało czerwone pod kątem 45°.
Deski zabezpieczające wkładamy w haki górne i haki dolne słupków barierek tak by znajdowały się po stronie ciągów komunikacyjnych..Klucz rurowy

Klucz rurowy
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Klucz rurowy
1
0,450 NA-NA-PR-0-04723

 

Klucz rurowy o rozmiarze s-17 mm przeznaczony jest do regulacji części ruchowych w uchwytach systemu SECUMAX - uchwyt do szalowania 650, uchwyt do prefabrykatów, oraz w systemie SECUMAX RAIL - uchwyt do szyn kolejowych.


 

Schemat montażowy

z uchwytem do szyn kolejowych