Elementy Systemu Secumax

Słupek barierki

Słupek barierki
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Słupek barierki typ 01
1
3,960
BH-SX-00-1-00914
Słupek barierki typ 03 1 3,200 BH-SX-00-1-29017
Słupek barierki typ 04 1 2,610 BH-SX-00-1-29016

 

Słupek barierki typ 01 oraz typ 03 stanowi podstawowy element systemu zabezpieczeń bocznych. Produkt  spełnia wymogi wytrzymałościowe dla klasy A według normy PN-EN 13374, odpowiada więc niezwykle wysokim wymogom bezpieczeństwa stawianym balustradom ochronnym.  
Słupki posiadają automatyczne elementy zabezpieczające, blokujące je w uchwytach. Blokada nie pozwala na przypadkowe wysunięcie się słupków z uchwytów montażowych. Są wyposażone w haki do montażu poręczy ochronnych z desek o wymiarach przekroju poprzecznego 32x150 mm, oraz w ruchome zabezpieczenia przed przypadkowym wysunięciem desek do góry. Szerokość haka dostosowana jest do połączenia na zakład dwóch desek o szerokości 32 mm każda. Słupek typ 03 wyposażony jest wyłącznie w haki stałe na poręcze i ruchome uchwyty desek. Słupek typ 01 posiada obrotowy hak do montażu poręczy ochronnych znacznie ułatwiający montaż oraz w ruchome uchwyty desek.
Słupek barierki typ 04 wyposażony jest wyłącznie w haki ruchome służące do montażu siatek zabezpieczających 2200 i 2500.

 

Przedłużka słupka

Przedłużka słupka
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Przedłużka słupka 150
1
1,100
BH-SX-00-0-00907
Przedłużka słupka 250
1
2,000
BH-SX-00-0-00908
Przedłużka słupka 500
1
2,840
BH-SX-00-0-00910

Przedłużka przeznaczona jest do wydłużenia wysokości słupka barierki, tak aby poręcz górna znajdowała się (zgodnie z przepisami) na wysokości 1,1 m nad poziomem roboczym. Zastosowanie przedłużki słupka może być uzasadnione w przypadku montażu słupka w uchwycie bocznym (np. na biegach schodowych), a także uchwycie traconym, uchwycie do szalowania i uchwycie do szalowania nastawnym.

 

 Uchwyt uniwersalny

Uchwyt uniwersalny
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt uniwersalny
1
5,340
BH-SX-00-0-00938
Uchwyt uniwersalny 1000 1
7,950
BH-SX-00-0-00939

Zaciskowy uchwyt uniwersalny przeznaczony jest do stosowania na poziomych i pochyłych elementach konstrukcyjnych np. betonowych stropach, balkonach, wspornikach jak również na elementach drewnianych i stalowych.
Dzięki regulacji uchwytu możliwe jest mocowanie go na elementach o grubości:

 

 • do 440 mm - Uchwyt uniwersalny (wersja podstawowa)
 • do 1000 mm - Uchwyt uniwersalny 1000.

 

Zalety:

 • prosty montaż bez potrzeby stosowania specjalnych przyrządów
 • ruchome ramię uchwytu zapewnia jego montaż na elementach o dowolnej grubości w zakresie do 440 mm dla typu podstawowego oraz do 1000 mm dla typu 1000.

 

Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Zaczep schodowy do uchwytu uniwersalnego 1
1,400
BH-SX-00-0-00949
Zaczep schodowy 315 do uchwytu uniwersalnego 1
1,500
BH-SX-00-0-00951

Zaczep schodowy z uchwytem uniwersalnym (jak sama nazwa wskazuje), umożliwia montaż barierek ochronnych na schodach, w których nie zostały wcześniej zabetonowane gniazda uchwytu bocznego oraz z różnych powodów nie jest możliwy montaż uchwytów wkręcanych np. ze względu na brak możliwości wiercenia otworów pod kotwy.

 Zaczep schodowy unieruchamia uchwyt uniwersalny założony na bieg schodowy, przez co mimo pochyłej konstrukcji biegów schodowych uchwyt ten stanowi stabilną podstawę do montażu barier zabezpieczających na schodach.
Dla zaczepu schodowego maksymalna grubość elementu betonowego nie może przekraczać 200 mm, zaś dla zaczepu schodowego 315 grubość biegu schodowego nie może być większa niż 315 mm. Uwaga! Inne wykonania zaczepu schodowego dostępne są na zamówienie.

Zalety:

 • montaż barierek ochronnych bez potrzeby ingerencji w konstrukcje schodów
 • montaż w dowolnym miejscu biegów schodowych
 • prosty montaż bez potrzeby stosowania specjalnych przyrządów

 

Uchwyt uniwersalny mostowy 1000

Uchwyt uniwersalny mostowy 1000
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt uniwersalny mostowy 1000
1
10,700
BH-SX-00-1-44031

 

Uchwyt jest stosowany do zabezpieczania przed upadkiem z krawędzi obiektów mostowych po montażu desek gzymsowych i wykonanaiu kap chodnikowych a przed montażem docelowych barier i poręczy obiektu.

 

Uchwyt CLIP

Uchwyt CLIP
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt Clip 1
1,710
BH-SX-00-0-00918
Gniazdo Clip 1*
0,020
BH-SX-00-0-00895

* Opakowanie: worek 50 szt.


Uchwyt Clip umożliwia wykonanie pomostu roboczego w miejscach, gdzie nie można zastosować systemowych rusztowań roboczych, a prace muszą być przeprowadzone w miejscach takich jak szyby windowe, kanały dolotowe. Maksymalne wymiary przekroju krawędziaków: 100x200 mm. Długość elementu nośnego (bali lub belek) musi być mniejsza o 20 mm od szerokości np: szybu windowego.

Uchwyt podestu roboczego

Uchwyt podestu roboczego
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt podestu roboczego 1
2,400
BH-SX-00-0-00934

Uchwyt ten podobnie jak uchwyt clip przeznaczony jest do wykonywania pomostów roboczych w miejscach trudno dostępnych dla standardowych rusztowań m. in. w szybach windowych.
W odróżnieniu od uchwytu clip w przypadku tego uchwytu nie ma konieczności osadzania podczas betonowania żadnych gniazd montażowych.
Montaż uchwytu polega na wywierceniu w ścianie otworów Ø20 w odległości min. 100 mm od krawędzi ściany, na głębokość ok. 85 mm i osadzeniu w nich uchwytu. Uchwyt przystosowany jest również do montażu za pomocą stalowych kotew rozporowych. Maksymalna szerokość bali lub krawędziaków do osadzenia w uchwycie to 100 mm. Długość elementu nośnego musi być mniejsza o ok. 40 mm od szerokości np. szybu windowego.

Zalety:

 • brak konieczności osadzania gniazd traconych (montażowych) w ścianie
 • prosty i łatwy montaż w dowolnym miejscu

 

Uchwyt wkręcany

Uchwt wkręcany
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt wkręcany
1
1,740
BH-SX-00-0-00943
Kotwa tulejowa EA II M12 1
-
MO-MM-00-0-04405
Osadzak EAW H12 plus
1
-
NA-NA-00-0-04798
Wiertło SDS Plus 15/160
1
-
NA-NA-00-0-04864

 

Wkręcany uchwyt słupka przeznaczony jest do montażu słupka barierki na poziomych powierzchniach roboczych np. stropie.
Montaż odbywa się poprzez wkręcenie uchwytu w osadzoną wcześniej w podłożu stalową kotwę wbijaną z gwintem wewnętrznym np. Fischer EA II M12 lub inną kotwę dostępną na polskim rynku o parametrach wytrzymałościowych i użytkowych nie gorszych.
Po przykręceniu uchwytu jego podstawa powinna przylegać do powierzchni montażu np. stropu.
W przypadku stosowania słupka z użyciem uchwytu wkręcanego należy ściśle przestrzegać wymagań producenta kotwy.

 

Zalety:

 • brak potrzeby pozycjonowania uchwytu w momencie wkręcania uchwytu w kotwę
 • montaż w dowolnym miejscu powierzchni poziomej, przy zachowaniu odległości kotwy od krawędzi

 

W przypadku użycia kotwy Fischer do montażu uchwytu wkręcanego  prosimy przestrzegać następujących wskazówek producenta:

OPIS PRODUKTU

 • kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego
 • przy pomocy osadzaka EAW H12 plus wbijamy bolec wewnątrz tulei powodując jej odkształcenie i nacisk na wewnętrzne ścianki otworu

Zalety

 • stosowanie w betonie niezarysowanym od B25 (C20/25) do B55 (C50/60) lub w kamieniu naturalnym
 • mała głębokość kotwienia zmniejsza koszty i czas wiercenia
 • istniejące gniazdo w podłożu umożliwia wielokrotne montowanie i demontowanie elementu

Dane techniczne

 • kotwa wbijana EA II M12: wiertło - Ø15 mm, min. głębokość otworu - 54 mm, efektywna głębokość kotwienia - 50 mm, długość kotwy - 50 mm, gwint - M12, min. głębokość wkręcania gwintu - 12 mm, max. głębokość wkręcania gwintu - 22 mm, min. odległość osiowa między kotwami - 145 mm, min. odległość kotwy od krawędzi - 200 mm, min. grubość podłoża - 120 mm, min. moment dokręcania - 35 Nm
 • do montażu kotwy  EA II M 12 należy używać narzędzia do osadzania EAW H12 plus firmy Fischer
 • do montażu można również wykorzystać tuleję kotwiącą firmy Hilti HKD-S M12x50

Uwaga: Kotwy montować zgodnie z zaleceniami producenta.

 

Uchwyt deski krawężnikowej

Uchwyt deski krawężnikowej
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt deski krawężnikowej
1
0,800 BH-SX-00-0-00919

 

W przypadku stosowania uchwytów bocznych istnieje potrzeba zamocowania bornitc, tak aby spoczywały przy krawędzi na dolnej powierzchni stropów, płyt etc. Zabezpieczenie to wykonywane jest by przeciwdziałać przed upadkiem z wysokości przedmiotów takich jak narzędzia, przyrządy, elementy ekwipunku pracowniczego. W tym celu należy wykorzystać uchwyt deski krawężnikowej nakładany na wcześniej osadzoną w uchwycie bocznym przedłużkę 250.

 

Zalety:

 • pełne zabezpieczenie krawędzi konstrukcyjnych nośnych przed możliwością zsunięcia się lub stoczenia przedmiotów z poziomu stropu i upadkiem na osoby przebywające poniżej
 • prosty montaż bez potrzeby stosowania narzędzi
 • pełna zgodność z pozostałymi elementami systemu SECUMAX

 

Uchwyt wkręcany boczny

Uchwyt wkręcany boczny
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt wkręcany boczny
1
1,760 BH-SX-00-0-00944
Kotwa ZYKON FZEA II 14x40 M12 1
-
MO-MM-00-0-04409
Osadzak FZED 14 plus
1
-
NA-NA-00-0-04800
Wiertło FZUB 14x40
1
-
NA-NA-00-0-04860

 

Uchwyt wkręcany boczny jest przeznaczony do montażu słupka barierki na pionowych powierzchniach elementów roboczych np. ciągów schodowych, płyt stropowych etc. Uchwyt wkręca się we wcześniej osadzoną kotwę np. Fischer ZYKON FZEA II 14x40 M12 lub inną dostępną o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych. Ustalenie pionowej pozycji tulei mocującej następuje poprzez osadzenie dodatkowego kołka w stopie uchwytu. Uchwyty rozstawiamy w maksymalnej odległości 2000 mm dokręcając kluczem o rozmiarze s=19 mm momentem ~20 Nm.

 

Zalety:

 • montaż w dowolnym miejscu powierzchni pionowej, przy zachowaniu odległości kotwy od krawędzi
 • umożliwia wykonanie prac murarskich i wykończeniowych na poziomych powierzchniach roboczychz zamontowanymi uchwytami bocznymi

 

W przypadku użycia kotwy Fischer do montażu uchwytu wkręcanego  prosimy przestrzegać następujących wskazówek producenta:

OPIS PRODUKTU

 • kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego
 • przy pomocy osadzaka FZED 14 plus wbijamy bolec wewnątrz tulei powodując jej odkształcenie i nacisk na wewnętrzne ścianki otworu

 
Zalety

 • stosowanie w betonie niezarysowanym od B25 (C20/25) do B55 (C50/60) lub w kamieniu naturalnym
 • mała głębokość kotwienia zmniejsza koszty i czas wiercenia
 • istniejące gniazdo w podłożu umożliwia wielokrotne montowanie i demontowanie elementu


Dane techniczne

 • kotwa wbijana FZEA II 14x40 M12: wiertło FZUB 14x40, efektywna głębokość kotwienia - 40 mm, gwint - M12, min. głębokość wkręcania gwintu - 15 mm, max. głębokość wkręcania gwintu - 21 mm, min. odległość osiowa między kotwami - 50 mm, min. odległość kotwy od krawędzi - 50 mm, min. grubość podłoża - 80 mm, min. moment dokręcający - 20 Nm
 • do montażu kotwy  FZEA II 14x40 M12 należy używać narzędzia do osadzania FZED 14 plus firmy Fischer
 • do montażu można również wykorzystać kotwę firmy Hilti HSC-I M12x60.


Uwaga: Kotwy montować zgodnie z zaleceniami producenta.

 

Uchwyt wkręcany mostowy

Uchwyt wkręcany mostowy
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt wkręcany mostowy
1
1,700 BH-SX-00-0-00946

 

Uchwyt wkręcany mostowy stosowany jest do zabezpieczania krawędzi obiektów inżynieryjnych, w których przewidziano bariery energochłonne, barieroporęcze lub barierki szczebelkowe mocowane z użyciem śrub kotwionych o rozstawie 70 mm. Wykorzystanie barierek ochronnych w celu zabezpieczenia krawędzi mostów, wiaduktów czy wysokich nasypów umożliwia bezpieczne wykonywanie wszelkich prac aż do czasu montażu barier stałych. Uchwyt przykręcamy nakrętką z użyciem podkładki momentem skręcającym o wartości ~20 Nm.

 

 

 

 Zalety: 

 • montaż do standardowych śrub kotwionych barier energochłonnych, barieroporęczy lub barierek szczebelkowych
 • wykorzystanie do budowy bariery ochronnej standardowych elementów systemu SECUMAX takich, jak: słupek barierki, przedłużka słupka, deska krawężnikowa i balustradowa

 

Uchwyt tracony

Uchwyt tracony
Symbol
Jednostka [szt.,mb]
Masa [kg/jedn.]
Nr art.
Gniazdo montażowe
1
0,030/szt BH-SX-00-0-00896
Rurka plastikowa K 34/40 1* (2 mb)
0,350/mb
AS-DK-ST-0-00774
Zaślepka K 34
1**
0,012/szt AS-DK-ST-0-43840

* Opakowanie: wiązka 25 szt.(50 mb)
** Opakowanie: worek 250 szt.

Uchwyt tracony przeznaczony jest do mocowania na wewnętrznej powierzchni poziomej deskowania lub innego elementu konstrukcyjnego będącego szalunkiem np. ściany.
Przed przystąpieniem do montażu należy obliczyć długość rurki K 34/40, w którą, później osadzony będzie słupek barierki.
W celu docięcia odpowiedniej długości rurki prosimy skorzystać z prostego wzoru
L = H-10 mm
gdzie: L – wymagana długość rurki, H – grubość stropu (lub innego elementu)
W celu zabezpieczenia rurki przed dostaniem się do jej wnętrza mieszanki betonowej należy stosować zaślepkę K 34. Gniazdo montażowe oraz rurka są elementami traconymi, natomiast zaślepka może być wykorzystywana wielokrotnie. Istnieje możliwość przygotowania gotowych uchwytów traconych o odpowiedniej wysokości. Uchwyt tracony musi być montowany pomiędzy prętami zbrojeniowymi. Gniazdo montażowe przybijane jest do szalunku np. przy pomocy gwoździ i musi być montowane pomiędzy prętami zbrojeniowymi.

 

Uchwyt boczny (wzór zastrzeżony)

Uchwyt  boczny (wzór zastrzeżony)
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt boczny
1
1,120 BH-SX-00-0-00916
Gniazdo uchwytu bocznego 1*
0,040
BH-SX-00-0-00897

* Opakowanie: worek 50 szt.

Dzięki bocznemu mocowaniu słupka barierki, zabezpieczenia boczne nie utrudniają prac na schodach lub innych powierzchniach roboczych.
Powierzchnie montażowe mogą być chronione do końca prac barierą ochronną, uchwyt przymocowany jest na powierzchni bocznej np. biegów schodowych.
Maksymalny rozstaw: 2000 mm.
Uwaga: Gniazdo uchwytu należy tak przymocować do szalunku, aby ścianka z napisem “OBEN/GÓRA” była skierowana ku górze.

Zalety:

 • łatwy montaż gniazda na wewnętrznej powierzchni szalunku
 • montaż uchwytu słupka w dowolnym czasie ( w trakcie demontażu szalunku lub w momencie montażu barier ochronnych )
 • dzięki bocznemu mocowaniu słupków barierki, zabezpieczenia nie utrudniają prac prowadzonych na powierzchni poziomej pomieszczenia lub biegów schodowych i pozwalają bezpiecznie prowadzić prace aż do momentu zamontowania docelowych balustrad

 

 Klucz pneumatyczny do uchwytu bocznego

 Klucz pneumatyczny do uchwytu bocznego
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Klucz pneumatyczny
1
- BH-SX-00-0-05805

 

Klucz pneumatyczny służy do łatwego demontażu uchwytu bocznego.
Do obsługi klucza potrzebne jest źródło sprężonego powietrza, które do niego podłączamy.

Produkt wyłącznie na indywidualne zapytanie.
 

Uchwyt dźwigarkowy

Uchwyt dźwigarkowy
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt dźwigarkowy
1
3,980 BH-SX-00-0-00930

Uchwyt dźwigarkowy przeznaczony jest do montażu słupka barier ochronnych na dźwigarkach deskowań systemowych o wysokości montażowej od 16 cm do 24 cm.

W przypadku stosowania dźwigarków o wysokościach innych, istnieje możliwość wykonania uchwytu przeznaczonego do tego typu elementów.
Uchwyt dźwigarkowy może być również montowany na profilach stalowych i kantówkach drewnianych o szerokości (b) do 10 cm i maksymalnej wysokości (h) 24 cm.
Maksymalny rozstaw: 2000 mm.

 

 Zalety:

 • umożliwia ustawienie zabezpieczeń bocznych na dźwigarkach już na etapie wykonywania deskowania np. stropów
 • prosty montaż bez potrzeby stosowania specjalnych przyrządów
 • ruchomy pręt poprzeczny zapewnia stopniową regulację wysokości
 • obrotowy uchwyt dźwigarka

 

Uchwyt dźwigarkowy śrubowy

Uchwyt dźwigarkowy śrubowy
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt dźwigarkowy śrubowy
1
2,800 BH-SX-00-0-00929

Uchwyt dźwigarkowy śrubowy umożliwia montaż słupka systemowego na drewnianych dźwigarkach o wysokości 160, 200 i 240 mm. Uchwyt ten mocowany jest do górnej półki dźwigarka o wysokości 40 mm i szerokości 60 mm.

 

Zalety:

 • umożliwia ustawienie zabezpieczeń bocznych na dźwigarkach już na etapie wykonywania deskowania np. stropów
 • prosty montaż bez potrzeby stosowania specjalnych przyrządów
 • montaż wyłącznie do górnej półki dźwigarka

 

Uchwyt dźwigarkowy do szalowania

Uchwyt dźwigarkowy do szalowania
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt dźwigarkowy do szalowania
1
5,500 BH-SX-00-0-00931

 

Uchwyt dźwigarkowy do szalowania jest przeznaczony do montażu słupka systemu SECUMAX na drewnianych dźwigarkach o wysokości 160, 200 i 240 mm, których półki górna i dolna mają szerokość 80 mm i wysokość 40 lub 60 mm. Element ten umożliwia jednocześnie wykonanie deskowania bocznego płyty stropowej. W przypadku wykorzystania uchwytu dźwigarkowego do szalowania wyłącznie do mocowania słupków barierek ich rozstaw winien wynosić maksimum 2000 mm. Jeżeli element będzie używany również do szalowania jego wymagany rozstaw został podany w dokumentacji techniczno-ruchowej.

 Zalety:

 • prosty montaż z użyciem standardowych narzędzi
 • możliwość wykorzystania uchwytu do szalowania
 • pełna zgodność z pozostałymi elementami systemu SECUMAX
Zalecany rozstaw uchwytów
grubość płyty stropu [mm]
150 
200 300
rozstaw uchwytu [m]
1
0,75
0,5

Klucz rurowy

Klucz rurowy
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Klucz rurowy
1
0,450 NA-NA-PR-0-04723

 

Klucz rurowy o rozmiarze s-17 mm przeznaczony jest do regulacji części ruchowych w uchwytach systemu SECUMAX - uchwyt do szalowania 650, uchwyt do prefabrykatów, oraz w systemie SECUMAX Rail - uchwyt do szyn kolejowych. 

Uchwyt do prefabrykatów

Uchwyt do prefabrykatów
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt do prefabrykatów
1
2,540 BH-SX-00-0-00924
Klucz rurowy do uchwytu do prefabrykatów 1
0,450
NA-NA-00-0-04723
Hak do uchwytu do prefabrykatów 20-170 mm
1
-
BH-SX-00-0-01744

Uchwyt do prefabrykatów przeznaczony jest do stosowania na prefabrykowanych elementach płytowych stropów zespolonych. Zastosowanie tego uchwytu umożliwia montaż barierek ochronnych już w momencie ułożenia pierwszej płyty stropowej i pozostawienie ich do momentu betonowania stropu. Uchwyt ten wyposażony jest w wymienny hak z gwintem, którego długość można dobrać w zależności od wysokości prętów zbrojeniowych. Zgodnie z zaleceniami normy uchwyty wraz ze słupkami należy rozstawiać w maksymalnej odległości 2000 mm. Uchwyt dokręcamy z użyciem specjalnego klucza rurowego o rozmiarze s=17 mm.

 Zalety:

 • prosty montaż do istniejących kratownic wykonanych z prętów zbrojeniowych np. w stropach filigran
 • możliwość dostosowania haka uchwytu do wysokości zbrojenia w stropie

 

Uchwyt do szalowania

Uchwyt do szalowania
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt do szalowania
1
2,940 BH-SX-00-0-00926

  

 

Uchwyt do szalowania służy do mocowania słupka barierki z jednoczesną możliwością wykonania deskowania bocznego płyty stropowej.

Słupki barierki zamontowane w tym uchwycie nie utrudniają w żaden sposób prac podczas zbrojenia oraz betonowania stropu, gdyż słupek barierki zamontowany jest poza szalunkiem bocznym stropu przy zachowaniu wszystkich wymogów bhp.
Uchwyt mocowany jest do pionowych powierzchni ścian, przy użyciu ściągu gwintowanego np. B 15 lub innego o niegorszych parametrach wytrzymałościowych umieszczanego w otworach pozostałych w ścianach po ściągach szalunków. Do przykręcania uchwytu należy użyć nakrętki KP firmy Forbuild.
W przypadku wykorzystania tego uchwytu jako elementu deskowania bocznego stropu należy przestrzegać podanego poniżej rozstawu tych elementów, który zależy od grubości stropu. Uchwyty wykorzystywane tylko do montażu słupków barierki ochronnej należy montować w rozstawach maks. 2000 mm.

Zalety:

 • montaż słupków barierki poza obszarem roboczym stropu
 • możliwość wykorzystania uchwytu jako deskowania bocznego stropu
 • łatwy montaż dzięki możliwości wykorzystania w ścianach istniejących otworów po ściągach
Zalecany rozstaw uchwytów
grubość płyty stropu [mm]
150
200 300
rozstaw uchwytu [m]
1
0,75
0,5

 

Uchwyt do szalowania nastawny

Uchwyt do szalowania nastawny
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt do szalowania nastawny
1
7,300 BH-SX-00-0-00922

 

Uchwyt do szalowania nastawny służy do mocowania słupka barierki z jednoczesną możliwością wykonania deskowania bocznego płyty stropowej lub deskowania wystającego elementu budynku poza lico ciany. Słupki barierki zamontowane w tym uchwycie nie utrudniają w żaden sposób prac podczas zbrojenia oraz betonowania stropu, gdyż słupek barierki zamontowany jest poza szalunkiem bocznym stropu przy zachowaniu wszystkich wymogów bhp.
Uchwyt mocowany jest do pionowych powierzchni ścian, przy użyciu ściągu gwintowanego np. B15 lub innego o niegorszych parametrach wytrzymałościowych umieszczanego w otworach pozostałych w ścianach po ściągach szalunków. Do przykręcania uchwytu należy użyć nakrętki KP firmyForbuild.
Drugą ważną zaletą tego uchwytu jest możliwość wykorzystania go do deskowania bocznej powierzchni stropu, a nawet deskowania elementów stropu wystających poza lico ściany np. gzymsów. Maksymalny wysięg elementu budynku poza lico ściany, który możemy uzyskać przy użyciu tego uchwytu to 230 mm z jednoczesną możliwością uzyskania bocznej powierzchni nachylonej względem pionu o ±10°.
W przypadku wykorzystania tego uchwytu jako elementu deskowania bocznego stropu należy przestrzegać podanego poniżej rozstawu tych elementów, który zależy od grubości wykonywanego elementu np. stropu. Uchwyty wykorzystywane tylko do montażu słupków barierek ochronnych należy montować w rozstawach maks. 2000 mm.

Zalety:

 • regulowane ramię uchwytu
 • montaż słupków barierek poza obszarem roboczym np: stropu
 • możliwość wykorzystania uchwytu jako deskowania bocznego stropu
 • łatwy montaż dzięki możliwości wykorzystania w ścianach istniejących otworów po ściągach

 

Zalecany rozstaw uchwytów
grubość płyty stropu [mm]
150
200 300
rozstaw uchwytu [m]
1
0,75
0,5

 

Uchwyt do szalowania 650

Uchwyt do szalowania 650
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt do szalowania nastawny 650
1
12,500 BH-SX-00-0-00923
Klucz rurowy 1 0,450 NA-NA-PR-0-04723

 

Uchwyt do szalowania nastawny 650 służy do mocowania słupka barierki z jednoczesną możliwością wykonania deskowania bocznego płyty stropowej lub deskowania wystającego elementu budynku poza lico ściany. Słupki barierki zamontowane w tym uchwycie nie utrudniają w żaden sposób prac podczas zbrojenia oraz betonowania stropu, gdyż słupek barierki zamontowany jest poza szalunkiem bocznym stropu przy zachowaniu wszystkich wymogów bhp.
Uchwyt mocowany jest do pionowych powierzchni ścian, przy użyciu ściągu gwintowanego np. B15 lub innego o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych umieszczanego w otworach pozostałych w ścianach po ściągach szalunków. Do przykręcania uchwytu należy użyć nakrętki przegubowej KP-S.  
Uchwyt do szalowania nastawny 650 posiada podobne cechy jak uchwyt do szalowania nastawny z tym, że maksymalna odległość pomiędzy powierzchnią montażu uchwytu a krawędzią zakładanego stropu może wynosić 650 mm oraz zmieniono w nim sposób regulacji.  
Regulacja części ruchomej uchwytu odbywa się za pomocą klucza rurowego. Klucz umieszczamy w otworze tulei, poprzez jego obrót (w prawo lub w lewo) zostaje zwolniony lub zaciśnięty mechanizm wewnątrz tulei.
W przypadku wykorzystania tego uchwytu jako elementu deskowania bocznego stropu należy przestrzegać podanego poniżej rozstawu tych elementów, który zależy od grubości wykonywanego elementu np. stropu. Uchwyty wykorzystywane tylko do montażu słupków barierek ochronnych należy montować w rozstawach maks. 2000 mm.

Zalety:

 • regulowane ramię uchwytu
 • montaż słupków barierek poza obszarem roboczym np: stropu
 • możliwość wykorzystania uchwytu jako deskowania bocznego stropu
 • łatwy montaż dzięki możliwości wykorzystania w ścianach istniejących otworów po ściągach

 

Zalecany rozstaw uchwytów
grubość płyty stropu [mm]
150
200 300
rozstaw uchwytu [m]
1
0,75
0,5

 

Uchwyt do szybów windowych

Uchwyt do szybów windowych
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt do szybów windowych
1
2,500 BH-SX-00-0-00927
Kotwa tulejowa EA II M8 1 - MO-MM-00-0-04406
Osadzak EAW H8x30 plus
1
-
NA-NA-00-0-04799
Wiertło SDS-Plus 10/160
1
-
NA-NA-00-0-04873

 

Uchwyt ten umożliwia zabezpieczenie szybów windowych, kanałów transportowych (media) oraz wszelkich innych otworów w ścianach. Uchwyt do szybów windowych mocowany jest do wcześniej osadzonej kotwy EA II M8 firmy Fischer lub każdej innej o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych z użyciem śruby M8x20 (wraz z podkładką) klasy własności mechanicznych nie gorszej niż 5.6. Możliwe jest również zastosowanie kotwy z gwintem zewnętrznym M8 o parametrach wytrzymałościowych nie gorszych niż kotwy Fischer EA II M8 oraz nakrętki M8 (wraz z podkładką). Konstrukcja uchwytu umożliwia jego montaż na powierzchniach równoległych lub prostopadłych do osi otworu.

 

 

Zalety:

 • montaż z użyciem standardowych kotew M8
 • użycie standardowej deski systemu Secumax
 • mocowanie na powierzchni równoległej i prostopadłej do osi otworu

 

W przypadku użycia kotwy Fischer do montażu uchwytu do szybów windowych prosimy przestrzegać następujących wskazówek producenta:

OPIS PRODUKTU

 • kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego
 • przy pomocy osadzaka EAW H8x30 plus wbijamy bolec wewnątrz tulei powodując jej odkształcenie i nacisk na wewnętrzne ścianki otworu

 
Zalety

 • stosowanie w betonie niezarysowanym od B25 (C20/25) do B55 (C50/60) lub w kamieniu naturalnym
 • mała głębokość kotwienia zmniejsza koszty i czas wiercenia
 • istniejące gniazdo w podłożu umożliwia wielokrotne montowanie i demontowanie elementu


Dane techniczne

 • kotwa wbijana EA II M8: wiertło - Ø10 mm, min. głębokość otworu - 33 mm, efektywna głębokość kotwienia - 30 mm, długość kotwy - 30 mm, gwint - M8, min. głębokość wkręcania gwintu - 8 mm, max. głębokość wkręcania gwintu - 13 mm, min. odległość osiowa między kotwami - 90 mm, min. odległość kotwy od krawędzi - 140 mm, min. grubość podłoża - 100 mm, min. moment dokręcający - 8 Nm
 • do montażu kotwy  EA II M 8 należy używać narzędzia do osadzania EAW H8x30 plus firmy Fischer
 • do montażu można również wykorzystać tuleję kotwiącą firmy Hilti HKD-SM 8x30


Uwaga: Kotwy montować zgodnie z zaleceniami producenta.

 

Uchwyt do konstrukcji stalowych

Uchwyt do konstrukcji stalowych
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt do konstrukcji stalowych
1
2,100 BH-SX-00-0-00921

  


Uchwyt do konstrukcji stalowych jest przeznaczony do montażu na stalowych kształtownikach o grubości półki do 40 mm. Zamocowanie odbywa się poprzez nałożenie uchwytu na półkę kształtownika a zabezpieczenie poprzez skręcenie śruby uchwytu.

Zalety:

 • szybki i łatwy montaż na kształtownikach stalowych
 • pełna zgodność z innymi elementami systemu
 • zwarta kompaktowa konstrukcja

Uchwyt do grodzic

Uchwyt do grodzic
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt do grodzic
1
1,420 BH-SX-00-0-00920

 

Uchwyt do grodzic jest przeznaczony do mocowania na krawędziach grodzic zabezpieczających ściany głębokich wykopów. Uchwyt przystosowany jest do grodzic o grubościach ścianek od 5 mm do 16 mm. Konstrukcja blach mocujących uchwytu umożliwia jego montaż na krawędziach lekko zdeformowanych. Rozstaw uchwytów winien wynosić maksymalnie 2000 mm. Utwierdzenie uchwytu następuje poprzez dokręcenie śruby momentem skręcającym 40 Nm. Do dokręcenia należy użyć klucza o rozmiarze s=19 mm.

 Zalety:

 • intuicyjny łatwy montaż do górnych krawędzi grodzic
 • zwarta kompaktowa budowa

Uchwyt wbijany

Uchwyt wbijany
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt wbijany
1
3,720 BH-SX-00-0-00941
Pobijak do uchwytu wbijanego 1 2,750 BH-SX-00-0-00905

 

Uchwyt wbijany ułatwia i znacznie przyśpiesza montaż zabezpieczeń na krawędziach podczas wykonywania robót ziemnych (wykopów).
Uchwyt należy wbić w grunt na głębokość ok. 500 mm, a następnie umieścić w nim słupek barierki wraz z deskami zabezpieczającymi.
Przed montażem słupków należy sprawdzić stan utwierdzenia uchwytu w gruncie.
W celu prawidłowej eksploatacji uchwytu wbijanego należy podczas montażu używać specjalnego pobijaka wchodzącego w skład systemu SECUMAX.
Maksymalny rozstaw: 2000 mm.

 

Uchwyt przeciwwagowy

Uchwyt przeciwwagowy
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt przeciwwagowy
1
11,00 BH-SX-00-0-00936

 

Budowa uchwytu przeciwwagowego umożliwia jego wykorzystanie praktycznie w dowolnym miejscu nośnych elementów konstrukcyjnych budynku lub budowli. Do stablizacji uchwytu przeciwwagowego należy użyć czterech bloczków betonowych o wymiarach: 380x230x120 mm, 380x240x120 mm, 380x250x120 mm wg. PN-EN 771-3 i masie własnej minimum 23 kg. Uchwyt ten spełnia wymagania normy PN-EN 13374 w zakresie klasy A.

Zalety:

 • prosty montaż bez elementów kotwiących
 • wykorzystanie standardowych bloczków betonowych
 • wykorzystanie standardowych elementów systemu SECUMAX

Uchwyt do burt samochodowych

Uchwyt do burt samochodowych
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt do burt samochodowych
1
2,700 BH-SX-00-0-23959

 Uchwyt ten jest przeznaczony do montażu na burtach samochodowych o grubości do 25mm. Zamocowanie odbywa się poprzez nałożenie uchwytu na burtę a zabezpieczenie poprzez zacisk mimośrodowy. Wykonany jest z atestowanej stali konstrukcyjnej zabezpieczonej korozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne co gwarantuje jego długotrwałe użytkowanie w warunkach naturalnych.

Uchwyt montujemy na prawidłowo osadzonej burcie samochodowej montując go do jej pionowej powierzchni poprzez zacisk mimośrodowy. Krawędzie burty nie powinny być uszkodzone a jej powierzchnie kontaktujące się z uchwytem winny być wolne od ciał obcych i zanieczyszczeń. Uchwyt należy oprzeć na burcie samochodu, tak by dwie poziome krawędzie kanału montażowego uchwytu opierały się o krawędź tejże burty. Po zakończeniu montażu w tuleję mocującą uchwytu wkładamy słupek barierki a następnie deski.

Zalety:

 

 •  szybki i łatwy montaż na konstrukcjach stalowych                                                
 •  pełna zgodność z innymi elementami systemu                                                   
 •  zwarta kompaktowa konstrukcja 

 

Uchwyt do paneli osłonowych

Uchwyt do paneli osłonowych
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt do paneli osłonowych 1
5,200 BH-SX-00-0-19665

 Uchwyt do paneli osłonowych jest jednym z uchwytów systemu SECUMAX. W połączeniu z systemowymi deskami zabez-pieczającymi tworzy kompletną balustradę ochronną pełniącą rolę zabezpieczeń bocznych podczas wznoszenia konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego. Uchwyt jest montowany na wybranym elemencie poprzez dokręcenie śruby uchwytu. Uchwyt posiada dwa haki do zamontowania desek zabezpieczających oraz ruchome haczyki zabezpieczające przed przypadkowym wysunięciem desek do góry. Uchwyt do paneli osłonowych przeznaczony jest do stosowania  na żelbetowych lub betonowych panelach osłonowych podczas wznoszenia murów / ścian oporowych. Możliwe jest także zastosowanie uchwytu na innych elementach betonowych, żelbetowych, stalowych oraz drewnianych. 

Uchwyt  do paneli osłonowych osadzany jest na wcześniej zamontowanym panelu. Mocowanie uchwytu możliwe jest dzięki dokręceniu do powierzchni pionowej panelu śruby uchwytu. Po zamontowaniu kolejnych uchwytów oraz desek zabezpieczających  można bezpiecznie prowadzić dalsze prace. 

Zalety:

 

 •  prosty i szybki montaż,
 •  niewielki ciężar,
 •  do zastosowania na elementach o grubości: 120÷200 mm
 •  zabezpieczony trwałą powłoką antykorozyjną

 

 


Deska zabezpieczająca FORBUILD

Deska zabezpieczająca FORBUILD
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Deska zabezpieczająca FORBUILD 1
5,5÷6,5 BH-SX-00-0-00894
Deska zabezpieczająca z logo firmowym 1 5,5÷6,5 -

 

Deski zabezpieczające stosowane na poręcze ochronne oraz deski krawężnikowe wykonane są z tarcicy obrzynanej klasy min. C-18 i posiadają wymiary minimalne 32x150x2500 i 32x150x1500 mm.
Na życzenie klienta na deskach zabezpieczających może być umieszczona nazwa własna firmy.
Do szacunkowego określenia ilości potrzebnych desek w zamierzonej zabudowie można wykorzystać następujące zależności:
A=(L/2)+1, gdzie A-ilość słupków barierki, L-długość zamierzonej zabudowy w metrach;
Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 3 deski to korzystamy z poniższego wzoru:
X=(A-M)*3, gdzie X-ilość desek, M.-ilość barier
Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 2 deski(np. ciągi schodowe) to korzystamy
z poniższego wzoru:
X=(A-M)*2, gdzie X-ilość desek, M-ilość barier.
Przez barierę rozumiemy jednostkową zabudowę systemu zabezpieczeń na krawędzi.

Uchwyt "stopa"

Uchwyt „stopa”
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt stopa 1
28 BH-SX-00-0-00937

 


Uchwyt ten umożliwia zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych na budowie. Materiał z którego wykonany jest ten uchwyt, to PVC, dzięki czemu jego użytkowanie możliwe jest na każdej powierzchni konstrukcyjnej budynku w trakcie wszelkich prac jak również po ich zakończeniu. Uchwyt ten nie spełnia wymagań normy PN-EN 13374 w zakresie A.

 Zalety:

 • prosty montaż bez elementów kotwiących
 • dowolna powierzchnia montażu - również wykończona - gotowa do odbioru
 • wykorzystanie standardowych elementów systemu SECUMAX

 

Uchwyt do przewodów

Uchwyt do przewodów
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uchwyt do przewodów 1
0,600 BH-SX-00-0-00925

 

Uchwyt został wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie, a jego podtrzymującą przewody część zabezpieczono dodatkowo powłoką o odporności na przebicie minimum 1 kV. Konstrukcja umożliwia zawieszenie przewodów elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznych i innych zabezpieczając je przed przypadkowym uszkodzeniem czy zniszczeniem. Z pomocą tych uchwytów można łatwo i szybko rozciągnąć rozmaite przewody łączące wiele urządzeń wykorzystywanych na różnych etapach realizacji budynku lub budowli.


Zalety:

 • element zgodny ze słupkami i uchwytami systemu SECUMAX
 • możliwość podwieszenia wielu przewodów
 • gwarantowana odporność na przebicie wynosząca 1 kVUchwyt profil ochronny

Uchwyt profil ochronny
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Uniwersalny profil ochronny L=1500mm 1
16,5 BH-SX-00-0-00948

 

Uniwersalny profil ochronny stosowany jest do zabezpieczenia przewodów elektrycznych i rur instalacyjnych o maksymalnej średnicy 30 mm. Standardowo dostarczany profil ma długość 1500 mm. Po uniwersalnym profilu ochronnym może odbywać się ruch kołowy mający miejsce na budowie.

Zalety:

 • ochrona przewodów elektrycznych i rur instalacyjnych
 • jaskrawa barwa trwale oznaczająca miejsce przebiegu przewodów elektrycznych lub rur instalacyjnychOsłonka PVC na pręty zbrojeniowe

Osłonka PVC na pręty zbrojeniowe
Symbol
Ilość w opakowaniu [szt./worek]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Osłonka PVC na pręty zbrojeniowe D8/16 mm 250 0,008 BH-SX-00-0-00904
Osłonka PVC na pręty zbrojeniowe D16/32 mm 125 0,035 BH-SX-00-0-00903
Osłonka PVC na pręty zbrojeniowe D8/36 mm 250 0,025 BH-SX-00-0-00903

 

Osłony te przeznaczone są do zabezpieczenia wystających prętów zbrojeniowych na budowie. Chronią przed urazami jakie mogą spowodować ostre końcówki prętów.

Listwa PVC na pręty zbrojeniowe

Listwa PVC na pręty zbrojeniowe
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Listwa PVC na pręty zbrojeniowe 1 0,81 BH-SX-00-0-06750
Listwa PVC z rdzeniem stalowym na pręty zbrojeniowe 1 1,60 BH-SX-00-0-06751

 

Listwa wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na działanie czynników atmosferycznych, wielu substancji chemicznych stosowanych w budownictwie oraz czynników fizycznych. Listwy te przeznaczone są do zabezpieczenia wystających prętów zbrojeniowych na budowie. Chronią przed urazami jakie mogą spowodować ostre końcówki prętów. Listwy nakładamy na końcówkę prętów ręcznie na wcisk.  Należy przy tym odgiąć palcami dolną zawijaną część listwy. Zabezpieczenie elementu można osiągnąć uderzając lekko ręką (osłoniętą rękawicą roboczą) w górną jej część. Listwa musi być nakładana na końcówki prętów w sposób równomierny. 

Zalety:

 

 •  przeznaczone są do wielokrotnego użytku,
 •  gwarantują bezpieczeństwo i solidność,
 •  posiadają bardzo widoczny kolor,
 •  są łatwe i szybkie w montażu,
 •  są odporne na działanie czynników atmosferycznych,
 •  są pewne i stabilne na wszystkich średnicach wystających prętów zbrojeniowych,
 •  mogą być mocowane zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej.

 

Siatka zabezpieczająca

Siatka zabezpieczająca
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Siatka zabezpieczająca 2200 1 16,000 BH-SX-00-0-00912
Siatka zabezpieczająca 2500 1 19,000 BH-SX-00-0-23905

 Siatka zabezpieczająca stosowana jest do zapewnienia ochrony przed upadkiem z wysokości osób i narzędzi. Z użyciem siatki zabezpieczającej chroni się całą przestrzeń wyznaczoną przez barierę systemu SECUMAX na długości i wysokości stanowiąc zaporę dla pracowników oraz rzeczy większych od 50 mm. W pasie dolnym do wysokości 150 mm zastosowano gęstszy splot, by zapewnić wymagania normy PN-EN 13374. Cały element wykonano z atestowanej stali posiadającej powłokę cynkową zapewniającą długotrwałe użytkowanie.


 

Zalety:

 • montaż do standardowych elementów systemu SECUMAX
 • trwała powłoka cynkowa gwarantująca długoletnie użytkowanie 


Kosz transportowy

Kosz transportowy
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Kosz transportowy 1 77,500 BH-SX-00-0-00899

 

Kosz transportowy jak sama nazwa wskazuje służy do transportowania, magazynowania oraz przechowywania elementów systemu zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX. Konstrukcja kosza pozwala na transport elementów o masie łącznej do 1200 kg. Podstawa kosza spoczywa na dwóch stopach co ułatwia jego ustawianie na podłożu nawet w przypadku nierównych powierzchni. Dodatkowo stopy te służą do transportu kosza przy użyciu wózka widłowego oraz piętrowania koszy na magazynie. W narożach kosza zamontowane zostały specjalne uchwyty umożliwiające transport kosza dźwigiem przy użyciu zawiesi. Na jednym z boków kosza zamontowana została uchylna ścianka umożliwiająca łatwiejszy dostęp do elementów.
Dno kosza stanowi profilowana blacha a boczne ścianki wykonane zostały z siatki. Wewnętrzne żebra usztywniające (umieszczone na każdej z bocznych ścianek kosza) umożliwiają podzielenie przestrzeni kosza na mniejsze boksy, dzięki czemu możliwe jest składowanie różnych elementów systemu w jednym koszu.

Zalety:

 • transport przy użyciu wózka widłowego lub dźwigu
 • prawidłowe przechowywanie elementów systemu SECUMAX
 • kosz wykonany z elementów zabezpieczonych powłoką cynkową
 • optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej
 

 

Ilość poszczególnych elementów systemu SECUMAX składowanych w koszu transportowym

Słupek barierki
100 szt./kosz
Przedłużka słupka150
600 szt./kosz
Przedłużka słupka 250
350 szt./kosz
Przedłużka słupka 500
200 szt./kosz
Uchwyt uniwersalny
70 szt./kosz
Uchwyt uniwersalny 1000
30 szt./kosz
Uchwyt boczny
600 szt./kosz
Uchwyt dźwigarkowy do szalowania
50 szt./kosz
 Uchwyt dźwigarkowy
100 szt./kosz
Uchwyt wkręcany
250 szt./kosz
Uchwyt wbijany
150 szt./kosz
Uchwyt do prefabrykatów
60 szt./kosz
Uchwyt do grodzic
250 szt./kosz
Uchwyt wkręcany boczny
250 szt./kosz
Uchwyt do szalowania nastawny
30 szt./kosz
Uchwyt do szalowania
140 szt./kosz
Uchwyt podestu roboczego
200 szt./kosz
Uchwyt wkręcany mostowy
250 szt./kosz
Uchwyt do szybów windowych
300 szt./kosz
Uchwyt do deski krawężnikowej
600 szt./kosz
Uchwyt do przewodów
600 szt./kosz
Zaczep schodowy
300 szt./kosz
Uchwyt CLIP
300 szt./kosz

 

Kosz transportowy na deski i siatki

Kosz transportowy na deski i siatki systemu SECUMAX
Symbol
Jednostka [szt.]
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Kosz transportowy na deski i siatki 1 190,00 BH-SX-00-0-00901

 

Kosz transportowy na deski i siatki systemu SECUMAX można wykorzystać do przewozu desek (148 szt.) lub siatek zabezpieczających (29 szt.) systemu SECUMAX. Posiada on lekką konstrukcję (190 kg) ze zdejmowanym przednim panelem. Umożliwia to szybki załadunek i rozładunek elementów. Produkt ten można przewozić z użyciem wózka widłowego lub urządzenia transportu bliskiego posługując się stosownym zawiesiem czterocięgnowym.
Kosz transportowy na deski i siatki systemu SECUMAX wykonano z atestowanych profili stalowych z powłoką cynkową, a jego wymiary i nośność umożliwiają składowanie wraz z koszem transportowym służącym do przewożenia i składowania systemowych słupków i uchwytów.

Zalety:

 • transport desek i siatek zabezpieczających systemu SECUMAX
 • prawidłowe przechowywanie desek i siatek zabezpieczających systemu SECUMAX
 • trwała powłoka antykorozyjna
 • optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej
 


Zasady składowania koszy transportowych systemu SECUMAX


Kosze systemowe zostały zaprojektowane, by można było je wspólnie przechowywać i przewozić. Na koszu transportowym na deski i siatki systemu SECUMAX można ułożyć dwa kosze transportowe (obok siebie). Na dwóch koszach transportowych można ułożyć jeden kosz transportowy na deski i siatki. Można również dwa kosze na siatki i deski układać jeden na drugim. Kosze, na których układa się inne kosze bezwarunkowo winny być wypełnione elementami przeznaczonymi do przechowywania. Należy przy tym przypomnieć, że każdy z elementów składowych może być przenoszony wyłącznie pojedynczo.