Zalecenia Montażowe

ZALECENIA MONTAŻOWE 

Pracę z użyciem systemu ALSIPERCHA możemy podzielić na 6 głównych etapów:

Etap 1 - Planowanie

Aby zwiększyć efektywność systemu ALSIPERCHA, zaleca się wcześniejsze zaplanowanie powierzchni roboczej, na której system ma być wykorzystywany. Dzięki funkcjom programów CAD można wcześniej zaprojektować rozmieszczenie żurawi ALSIPERCHA oraz zoptymalizować ich ilość. Podczas planowania należy wziąć pod uwagę 6,5-metrowy zasięg działania żurawia.

 

Niezwykle ważna jest analiza wytrzymałościowa miejsc, w których jest możliwe osadzenie gniazd rurowych.

PRZYKŁAD PRZEJŚCIA

 

 

Etap 2 - Osadzenie gniazda rurowego

1.  Bezpośrednio po zalaniu słupa betonem umieścić w środku jego korony gniazdo tracone tak, aby wystawało min. 5 cm ponad lico betonu.
2. Następnie, za pomocą niwelatora gniazdo rurowe jest pionizowane i stabilizowane w elemencie żelbetowym. Po stężeniu betonu będzie można zamontować system ALSIPERCHA.

Etap 3 - Kontrola poprawności działania systemu

Przed użyciem należy sprawdzić:

 

  •   poprawność zwijania i rozwijania taśmy zabezpieczającej,
  •   blokadę taśmy,
  •   stan techniczny taśmy,
  •   stan techniczny elementów metalowych,
  •   poprawność działania karabińczyków.

 

 

System należy zawsze kontrolować:

 

  •   przed pierwszym użyciem,
  •   po każdym zgłoszonym upadku pracownika, w którym został wykorzystany system zabezpieczeń ALSIPERCHA,
  •   okresowo w rocznych odstępach .

 

Należy prowadzić rejestr przeprowadzonych kontroli. 

Etap 4 - Montaż żurawia

1. Położyć żuraw na płaskiej powierzchni i rozłożyć jego ramię wraz ze stężeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Zablokować ramię ryglem zabezpieczającym.

 

 

 

 

 

 

3. Na końcu ramienia zamontować wyciąg zabezpieczający za pomocą szekli.

 

 

 

4. Założenie i ustawienie czerwonego zacisku w odległości 1 m od karabińczyka tak, aby po zamontowaniu żurawia w gnieździe rurowym, końcówka taśmy znalazła się w zasięgu ręki pracownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób mocowania zawiesia

5.  Zamontować zawiesie transportowe i używając dźwigu umieścić żuraw w gnieździe rurowym.

 

 

 

 

Etap 5 - Umieszczanie żurawia w gnieździe i praca z systemem ALSIPERCHA

1. Po 36-ciu godzinach od zabetonowania elementu można rozpocząć korzystanie z systemu ALSIPERCHA. Za pomocą dźwigu umieścić żuraw w gnieździe rurowym u szczytu słupa.

2.  Po poprawnym montażu żurawia, operator przypina uprząż do samohamownego urządzenia zabezpieczającego. Żuraw umieszczony w gnieździe traconym umożliwia bezpieczną pracę w promieniu 6,5 m (125 m²). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etap 6 - Zmiana żurawia Alspiercha

 

 

 

 

Po zakończeniu pracy w promieniu działania żurawia systemu ALSIPERCHA możemy przystąpić do przepięcia uprzęży. System ALSIPERCHA pozwala pracownikowi przepiąć się do sąsiedniego żurawia przed odczepieniem się od pierwszego, zapewniając w ten sposób sobie bezpieczeństwo przez cały czas pracy. 

 

 

 

 

Jeżeli sąsiedni żuraw ALSIPERCHA jest odwrócony w taki sposób, że pracownik nie może go dosięgnąć, należy skorzystać z bosaka.