Etapy Montażu

Prace montażowe

1. Przygotowanie wózka do rozładunku. 2. Rozładunek przy użyciu dźwignicy.

3. Montaż balastów. 4. Montaż ramienia nośnego do wysięgnika.

5. Przygotowanie ramy podestu roboczego. 6. Rama podestu przygotowana do montażu desek podłogi.

7. Montaż barierek podestu roboczego. 8. Ustawienie wóżka montażowego.

9. Zabezpieczenie hamulca. 10. Zabezpieczenie ramienia cięgnem.

11. Protokół przekazania użytkownikowi wózka montażowego.

12. Wózek montażowy ze złożonym ramieniem (możliwe pokonywanie przeszkód typu słupki, latarnie itp.)