Informacje Ogólne

Ważnym aspektem w planowaniu prac betoniarskich jest dobór odpowiednich środków transportu bliskiego (wewnętrznego) na placu budowy. Chodzi tutaj o odcinek od stanowiska rozładunku  betonu (najczęściej betonowozu) do miejsca wbudowania. Jest to czynnik decydujący o czasie, jakości i kosztach betonowania. Zależy on wielu parametrów takich jak wielkość wykonywanego elementu, rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i organizacyjnych, lokalizacja i wielkość placu budowy oraz sprzętu będącego do dyspozycji. Standardowym rozwiązaniem stosowanym w trakcie prac betoniarskich jest użycie pomp do betonu. Jednak w przypadku mniejszych elementów konstrukcyjnych o niewielkim zapotrze-bowaniu na mieszankę betonową takich jak słupy, klatki schodowe, szyby windowe, niewielkie płyty stropowe, podciągi, stropy gęstożebrowe zastosowanie pompy jest rozwiązaniem nie rentownym i kłopotliwym, lub w przypadku transportu mieszanki na duże wysokości wręcz niemożliwym. Alternatywnym rozwiązaniem jest stosowanie pojemników na beton do transportu mieszanki z użyciem odpowiedniej dźwignicy.

Sposób użytkowania

Transport przy użyciu pojemnika polega na załadunku mieszanki w miejscu dostawy np. bezpośrednio z betonowozu i przemie-szczeniu go w pionie i poziomie, najczęściej za pomocą  żurawia wieżowego, w miejsce docelowe. Pojemnik zawieszony jest na haku, za pośrednictwem zawiesia łańcuchowego. Podawanie mieszanki odbywa się przez otwór w części dolnej - lej otwierany i zamykany ręcznie. Sposób i wysokość, z jakiej można układać mieszankę betonową zależy od technologii robót. Pojemnik na mieszankę betonową winien być wyposażony w rękaw umożliwiający betonowanie wysokich ścian i słupów. Zapewnia on również kontrolę nad układaniem mieszanki we wnętrzu deskowania.

Charakterystyka

Pojemniki na beton firmy FORBUILD charakteryzują się dużą trwałością i wysoką jakością. Wykonywane są z atestowanej stali, z zimnowalcowanych blach i profili zamkniętych, które zapewniają wysoką sztywność i wytrzymałość przy minimalnym ciężarze własnym. Mechanizm otwierania leja wykonany jest ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie – jego optymalnie dobrane parametry gwarantują swobodne otwarcie leja spustowego pojemnika. Cała konstrukcja zabezpieczona jest farbą alkidową w kolorze pomarańczowym, gwarantuje to długotrwałe użytkowanie w warunkach naturalnych oraz bardzo dobrą widoczność sprzętu na placu budowy. Zastosowane przy pojemnikach szekle i zawiesia posiadają atesty i certyfikaty. Każdy pojemnik wyposażony jest w tabliczkę znamionową i objęty jest 12 miesięczną gwarancją. Wraz z pojemnikiem dostarczany jest komplet dokumentów: deklaracja zgodności, certyfikat CE na zawiese łańcuchowe oraz Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, w której zawarte zostały szczegóły związane z użytkowaniem pojemnika.

Gwarantujemy możliwość przeprowadzania przeglądów oraz napraw eksploatowanych pojemników.

 

Dobór pojemnika na beton

Dobór pojemnika na beton (konstrukcja, kształt i pojemność) zależy od rodzaju prowadzonych prac. Firma Forbuild w swojej ofercie posiada pojemniki o pojemnościach od 0,75 m3 do 2 m3

Typ A - podstawowy typ pojemnika z wylewem centralnym, zalecany w przypadku, gdy podczas betonowania elementu posiadamy dostęp do mechanizmu zwalniającego beton (np. betonowanie odbywa się z małej wysokości).

Typ A/L - pojemnik z wylewem centralnym, zalecany w przypadku, gdy betonowanie elementów odbywa się na wysokości do 4 m. Dodatkowo  wyposażony jest w łańcuch umożliwiający zwolnienie betonu z poziomu terenu. 

Typ B - pojemnik z wylewem centralnym, może być stosowany w przypadku betonowania na większych wysokościach, w miejscach, z których nie ma dostępu do mechanizmu zwalniającego, lub gdy występuje potrzeba kontroli procesu betonowania. Dodatkowo wyposażony jest  w podest roboczy oraz przeciwwagę w postaci zbiornika na gruz. 

Typ C - pojemnik z wylewem bocznym stosowany w przypadku betonowania wysokich słupów i ścian, kiedy zachodzi konieczność wprowadzania mieszanki z boku deskowania Przy prowadzeniu robót remontowych, mieszanka może być podawana przez zsyp umieszczony w otworze ściennym, przy betonowaniu fundamentów, płyt stropowych itp. Zwolnienie mieszanki może się odbywać bezpośrednio z poziomu pojemnika np. betonowanie ław, stropów, a w przypadku betonowania na większej wysokości z rusztowania.


Schemat stosowania pojemników na beton